Žena s vysloveným zákazem řízení ve dvou případech řídila osobní automobil v Kopřivnici

Službu konající policejní autohlídka z kopřivnického Obvodního oddělení při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala okolo čtrnácté hodiny odpolední 4. června 2022 na ulici Hanse Ledwinky v Kopřivnici řidičku osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, a to 21letou ženu slovenské národnosti. Lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že tato žena má v současné chvíli vysloven rozhodnutím Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny až do poloviny prosince letošního roku. Na výzvu ze strany zakročujících policistů se řidička odmítla podrobit testu na případné požití alkoholu či jiných omamných a návykových látek.

Dvacet minut po dvacáté hodině večerní téhož dne, tedy 4. června tohoto roku, jiná policejní autohlídka z kopřivnického Obvodního oddělení v rámci výkonu služby stavěla na ulici Záhumenní v Kopřivnici výše uvedenou 21letou ženu opět jako řidičku osobního automobilu tovární značky Škoda Octavia.

V obou případech jí policisté zakázali řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření příslušného orgánu a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany nejen kopřivnických policistů, ale také i novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Muž z Nového Jičína v několika případech řídil automobil bez patřičného oprávnění

V těchto dnech policisté z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení k řádnému objasnění a prověření všech skutečností nasvědčujících tomu, že 49letý muž z Nového Jičína se v několika případech měl dopustit přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Patnáct minut před jednadvacátou hodinou večerní 6. června 2022 výše uvedený muž byl stavěn a kontrolován službu konající novojičínskou policejní dopravní autohlídkou na ulici Palackého v Novém Jičíně jako řidič osobního motorového vozidla tovární značky Nissan Juke. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že má rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku- Místku uložen mimo jiné zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny řidičského oprávnění na dobu osmnácti měsíců, a to až do června roku 2023. Následným odborným měřením dechovými zkouškami bylo rovněž prokázáno, že tento muž řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,35 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal.

Deset minut po čtrnácté hodině odpolední 5. června letošního roku policejní autohlídka novojičínského Dopravního inspektorátu v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Hřbitovní v Novém Jičíně uviděla zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Nissan Juke, přičemž z minulosti věděla, že řidičem tohoto automobilu by mohl být 49letý muž z Nového Jičína, který má v současné chvíli zadržen řidičský průkaz a tudíž má vysloven status „neřidiče“. Po zastavení tohoto automobilu byl v řidiči opravdu zjištěn 49letý muž a lustrace v dostupných evidencích prokázaly výše uvedené podezření z možného protiprávního jednání a chování. Při provádění prvotních procesních úkonů 49letý muž policistům sdělil, že řidičský průkaz v současné době opravdu nevlastní, že mu tento byl v prosinci loňského roku zadržen ve Frýdlantu nad Ostravicí, ale že v této chvíli nutně musel automobil použít, poněvadž by jinak přišel pozdě do práce. Následnou důslednou kontrolou osobního automobilu bylo zjištěno další pochybění, kdy vůz má propadlou technickou kontrolu.

Od začátku letošního roku se výše jmenovaný 49letý muž obdobného protiprávního jednání a chování dopustil ve čtyřech případech (2x přestupkové jednání, 2x podezření na přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání) a policisté u něj nyní zajistili jeho automobil, aby nemohl i nadále páchat stejnou trestnou činnost. Vše je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Objasnění krádeže kovového a železného materiálu v obci Stěbořice

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Velkých Heralticích ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 49letému muži z Ostravy. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž měl chvíli před polední dobou 6. června letošního roku odcizit z volně přístupného pozemku u jednoho z rodinných domů v obci Stěbořice kovový a železný šrot v hodnotě bezmála 2 tisíce korun. Společně s dalšími dvěma muži ve věku 41 a 57 let z Ostravska naložili volně odložené plechové okapové svody o hmotnosti přibližně 300 kilogramů a železný kotel do motorového vozidla a z místa činu odjeli pryč. Celá záležitost byla objasněna službu konajícími velkoheraltickými policisty, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 49letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Karviné a Krajským soudem Ostrava pro přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání šestatřiceti měsíců, který vykonal na podzim loňského roku. U dalších dvou mužů se jedná o protiprávní jednání přestupkového charakteru a jejich skutky budou oznámeny správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření. Vše je nadále v gesci opavských kriminalistů.

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice