10. dubna 2009

 

 • Informační blok radnice
 • Vítání občánků
 • Stav a úklid silnic
 • MIC
 • Adra
 • Tatra – brigády
 • Učení naruby
 • Divadlo ve třídě
 • Skauti
 • Nehtová soutěž
 • Noc s Andersenem
 • Jarmark
 • Vodáci
 • Mořkovský zajíc
 • Házená
 • MČR v amatérském hokeji
 • KDK

 

 

 

Kompletní informace z radnice a městské policie.

Informační blok radnice

 

 

Znovuobnovení po 15 letech.

Vítání občánků

 

 

Stav a úklid silnic.

Slumeko

 

 

Ukenčení výběrového řízení.

MIC

 

 

Velikonoční sbírka.

Adra

 

 

JAk to bude s prázdninovými brigádami.

Tatra

 

 

Učení naruby.

ZŠ Lubina

 

 

Divadlo ve třídě.

ZŠ 17. listopadu

 

 

Den otevřených dveří.

Skauti

 

 

Malování na nehty.

Nehtová soutěž

 

 

Velikonoční jarmark a Noc s Andersenem.

Centrum města a ZŠ Lubina

 

 

Zahájení sezóny.

Vodáci

 

 

Běžecký závod Alexandra Neuwirtha.

Mořkovský zajíc

 

 

Kopřivnice – Dukla Praha.

Házená

 

 

MČR.

Amatérský hokej

 

 

Pozvánky.

KDK

 

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice