12. června 2009

 

 • Informační blok radnice
 • Volby EP
 • Tatra
 • Dotace na přechody
 • Den sociálních služeb
 • Obrazem
 • Požár dřevěné chatky
 • Květinový den
 • KK – nová vedoucí
 • Pet art
 • 50 let házené
 • TFA
 • PČR

 

 

 

Kompletní informace z radnice a městské policie.

Informační blok radnice

 

 

Výsledky v Kopřivnici.

Volby EP

 

 

Prpouštění.

Tatra

 

 

Město dostalo dotaci na rekonstrukci přechodů.

Dotace

 

 

Pozvánka.

Den sociálních služeb

 

 

Rozšíření služeb sociální poradny, zastupitelstvo – pozvánka.

Obrazem

 

 

V chatce uhořel bezdomovec.

Požár dřevěné chatky

 

 

Kolik vynesla sbírka.

Květinový den

 

 

Nová vedoucí.

Klub KAmarád

 

 

Zajímavá výstava v Šustalově vile.

PET ART

 

 

50. let klubu

Házená

 

 

DAlší ročník hasičské soutěže ve Štramberku.

TFA

 

 

Policejní zprávy.

PČR
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice