12. září 2008

 

 • Starostování
 • Cvičení IZS
 • Regenerace sídliště Sever – veřejné projednávání
 • Petice proti spojení ulic Husova a Pod BH
 • Obrazem
 • Požár – vypálený byt na Severu
 • 50 let školy Emila Zátopka – výstava v Šustalově vile
 • Ohlédnutí za prázdninovými tábory
 • Porsche v centru města
 • Septmberfest
 • Festival dechových hudeb
 • Sledge hockey cup
 • Házená
 • HAsiči – O pohár starosty SDH

 

 

 

Starosta odpovídá na Vaše dotazy.

Starostování

 

 

Cvičení IZS.

Krizová situace

 

 

Veřejné projednávání, 3 etapa.

Regenerace sídliště Sever

 

 

Odpor proti spojení ulic Husova a Pod BH.

Petice

 

 

Adra – nábor dobrovolníků, přípravná třída na ZŠ Štramberská nebude, Den bez aut.

Obrazem

 

 

Vypálený byt na Severu.

Požár

 

 


Výstava v Šustalově vile .

50 let školy Emila Zátopka

 

 

Ohlédnutí za prázdninami.

Tábory

 

 

Automobily Porsche v centru města.

Porsche klub

 

 

Festival piva ve Frenštátě.

Septmberfest

 

 

Dechovky zavítaly i do Kopřivnice.

Festival dechových hudeb

 

 

Mezinárodní turnaj tělesně postižených hokejistů.

Sledge hockey cup

 

 

Kopřivnice – Třeboň.

Házená

 

 

O pohár starosty SDH.

HAsiči
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice