14. prosince 2007

 

 • Zprávy z radnice
 • Starostování
 • Městská rada
 • Zkratka
 • Nová tělocvična v Lubině
 • Zastupitelstvo města – 8. zasedání
 • Certifíkát Zdravé město
 • Schránky důvěry
 • Akční plán
 • Bezpečnostní řetízky pro seniory
 • Cena hejtmana
 • Betlémy a akademie ASK
 • Spirituál kvintet
 • Výstava KČT na Fojtství
 • Hokejová stará garda
 • Lezecká stěna
 • Velká cena Kopřivnice ve vzpírání
 • Vánočka v DDM

 

 

 

Informace z radnice.

Starostův diář

 

 

Starosta odpovídá na Vaše dotazy.

Starostování

 

 

Informace ze zasedání Rady města Kopřivice.

Rada města

 

 

Informace ve zkratce.

Zkratka

 

 

Nová tělocvična v Lubině.

ZŠ Lubina

 

 

Zastupitelstvo města – 8. zasedání.

MZ

 

 

Kopřivnice získala certifíkát Zdravého města.

Zdravé město

 

 

Své podněty ve vztahu k městu můžete sdělovat prostřednictvím schránek.

Schránky důvěry

 

 

Zasedání komise pro strategický plám města.

Akční plán

 

 

Městská policie montovala bezpečnostní řetízky.

Bezpečnostní řetízky pro seniory

 

 

Cenu získal kopřivnický podnikatel.

Cena hejtmana MSK

 

 

Betlémy v Katolickém domě a akademie ASK.

Vánoční akce

 

 

Spirituál kvintet v KDK.

Spirituál kvintet

 

 

Výstava KČT na Fojtství.

Muzeum Fojtství

 

 

Kopřivnice – Studénka.

Hokejová stará garda

 

 

Umělá horolezecká stěna.

Lezecká stěna

 

 

Velká cena Kopřivnice.

Vzpírání

 

 

Divadelní přehlídka.

Vánočka v DDM
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice