15. října 2010


RAdnice
Informace MěÚ.

DPS
Zahájena dostavba vývařovny.

Tatra
Ministr obrany Vondra.

Skládky
Zmapování ekologické zátěže.

Dar
Dve firmy poskytly dar městu.

Maturity
Generálka státních maturit.

Soutěž programování
Oceněný student SOU.

Obrazem
Vítání občánků, Týden nízkoprahových zařízení, okolo světa s Tharou, Arnošt Vašíček v knihovně.

Den na zkoušku
Divadlo Háta.

PČR
Policejní informace.

KDK
Pozvánky.
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice