2. dubna 2010


Radnice
Informace z radnice.

TGM
Setkání s osobnostmi se nekonalo.

Lubina
Výstavba kruhového objezdu.

Tatra
Zástava bankám.

ZŠ Lubina
Noc s Andersenem.

RMK
Loutnový koncert.

Velikonoce
Koncert žáků ZŠ.

Obrazem
Minigalerie ZŠ MH, Velikonoční dílny DC.

Kopřivnická laťka
20. ročník.

Libotín

Valašská rallye.

Lubina
Spartak Lubina – Jihlava.

PČR
Policejní info.

KDK
Pozvánky.
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice