24. října 2014

   

Úvod
.

MŠ Krátká
V mateřince na Krátké se sešli zaměstnanci, kteří tu pracovali v průběhu 40 let školky.

Zeď
Květinová zeď před poliklinikou je v této chvíli černou stavbou bez stavebního povolení.

Zkratka
•    V pondělí byla podepsána smlouva se společností HACVIA.
•    Stavba teplovodu byla zahájena před rokem.

Sbírka
Třetí výtěžek sbírky plastových vršků bude pro Adélku.

Maséři
V Kopřivnici vzniklo sdružení nevidomých masérů.

DDM
Nová akce DDM – fit děti.

Senioři
Výstava přímo na radnici – Šikovné ruce našich seniorů.

Okolí
Setkání po pěti letech u výroční lipové aleje ve Štramberku.

Radnice
•    Starostování: cyklostezky, dodávky tepla.
•    Radniční okénko: pozvánka na setkání k pomníku TGM.

Kultura
•    25letá činnost Klubu seniorské pěší turistiky ve fotografiích.
•    Burianovi následovníci  zaplnili svými díly muzeum Fojtství do posledního místečka.
•    Pět pěveckých souborů se představilo na 18. ročníku domácí přehlídky.
•    Pozvánka na 18. ročník Motýlka a 1. Galavečer  boxu a thaiboxu.

Tipy
Tipy pro volný čas.

Sport
•    Extreme weekend byl jednou z posledních akcí ve skateparku.
•    Sportovní souhr.

KTK
•    Výběr zvukového doprovodu TV stanice.
•    Pozvánka na soutěž KTK slaví 20 let.
•    Místo přehlídky Kafka letos připravujeme odborný seminář.

Host
S Hanou Duchkovou, kopřivnickou řezbářkou o její zálibě, kterou objevila v 66 letech.   

Závěr
.

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice