29. května 2020

   
01 Úvod
02 Zprávy 01 Úklid podél železniční trati a plocha pro street art Dobrovolníci vysbírali 17 pytlů odpadků okolo železniční trati a vytvořili novou plochu pro Street Art.

02 Zprávy 02 Čistička odpadních vod Vodohospodáři zahájili modernizaci čistírny vod v Kopřivnici za 39 milionů korun.

02 Zprávy 03 ZKRATKA • U Komerční banky dojde díky získané dotaci k úpravě přechodu pro chodce.
• Rada města zrušila od 1. 6. komisi pro architekturu a urbanizmus.
• Vítání nových občánků města se uskuteční až v září.
• Bezplatný vstup na Rozhlednu Bílá hora pro účastníky projektu „Do práce na kole“.
• Poprvé se chystá na Bubla City ranči příměstský tábor na téma koně a příroda.
• Letos se opět konají společné výběhy pro širokou veřejnost v rámci akce Zaběhni si „Zátopka“ i Ty.

02 Zprávy 04 Farmářský trh, jaro 2020 První farmářský trh letošního roku se konal v sadu E. Beneše.

02 Zprávy 05 Skauti, fara Trnávka Kopřivničtí skauti se snaží získat finance na rekonstrukci Skautského centra Trnávka.

04 KTK • Akční slevy nabízí KTK do 19. 6. v rámci akce „Léto v KTK“.
• Na Den dětí (1. 6.) bude pro všechny zájemce zdarma otevřena Rozhledna Bílá hora.

05 Radnice • Divácké dotazy: Plánujete vytvořit další květnaté louky ve městě, otevřený dopis místostarosty Šimíčka.
• Radniční okénko: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nabízí poradenskou službu, pomoc podnikatelům.

16 Závěr
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice