30. března 2012

   

Úvod
.

Lubina
Radní v místní části – kanalizace.

Šustalova vila
Ocenění učitelů.

Host
Teplo a Miroslav Krmela.

RAdnice
Informace MÚ.

Policie
Petr Gřes.

Kultura
Popis Kittechen, Rotary klub a soutěž pro handicapované, pozvánky na Kopřivu atd.

Sport
Střelci, městskí hokejová liga, házená…

Archív
Březen 1997.

Závěr
.
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice