Stručná historie (1992 – 2006)

 Počátky Kabelové televize sahají do roku 1992, kdy bylo zřízeno prvních 30 zásuvek.

 

Zpočátku byl vysílán pouze videotext. V roce 1995 byla zakoupena technika, která umožnila jít dále. Tímto krokem už bylo možné vyrábět videozpravodajství. První přístroje byly analogové, formátů Hi8 a S-VHS (a v některých případech se využívájí dodnes). Studio sídlilo v bytě 1+1 a pomáhal ho zakládat Radek Bednář.

 

 

Během roku 1995 jsme sporadicky natáčeli různé akce (např. zde je jedna ukázka) a učili se chápat nejen techniku, ale i kompozici, střihovou skladbu, práci s hlasem a mnoho dalších věcí. Koncem roku, 14. prosince 1995, jsme vytvořili první ucelený blok, který by se s troškou shovívavosti dal nazvat zprávy.
Začínali jsme jako čtrnáctideník, který se postupně proměnil v týdeník s premiérou ve čtvrtek (dnes v pátek) a reprízou v sobotu (dnes každý den, viz programové schéma). V dubnu 1996 trvale začíná spolupracovat Miroslav Hofmann. 

 Přibližně ve stejnou dobu jsme se přestěhovali do Anexu, vedle nyní už bývalého Městského úřadu, kde sídlíme dodnes. 

 

Jako jedno z prvních studií v České republice jsme pořídili analogovou nelineární střižnu na bázi PC – AV Master, na které jsme několik měsíců stříhali nejen zprávy, ale také dokumentární filmy (viz snímek Fotograf a horolezec Rudolf Jarnot). Střižna však nebyla příliš stabilní a tak jsme v roce 2000 přešli na řešení firmy Canopus. Získali jsme hardwarovou podporu, takže se tolik nezatěžoval procesor počítače. Střižna na tu dobu byla neuvěřitělně výkonná a na PC se dvěma procesory Pentium 3 – 500 MHz dokázala v reálném čase přehrávat několik stop videa, na kterých byly aplikovány filtry, titulky či transitions (a to i 3D). A samozřejmě i několik audiostop.

 Postupně jsme se dovybavovali další digitální technikou formátu DV, DVCAM. A dnes máme také jednu kameru formátu HDPro. 

V roce 2002 byla otevřena rozhledna, a tak naše vysílání lze přijímat nejen po kabelovém rozvodu, ale také mikrovlnným spojem. Díky tomu je možné naše vysílání vidět i ve Štramberku, Lubině, Příboře, Lichnově, Hukvaldech, Studénce atp. A nyní i po světové síti, a tak si nás mohou „naladit“ krajané v různých koutech světa :).

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice