Televizní vysílání v legislativní praxi a regionální TV stanice jako součást českého mediálního prostředí

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. společně s Asociací regionálních a lokálních televizí, s laskavou záštitou ředitele agentury Czechtourism, pořádájí 13. listopadu 2014 odborný seminář zaměřený na problematiku provozování televizního a internetového vysílání.

Zabýváte se výrobou televizního nebo internetového zpravodajství? Vytváříte infokanál? Vysíláte reklamu? Informujete veřejnost o komunální politice ve Vašem městě? Zveřejňujete pozvánky?

Pak právě pro Vás je určený seminář zaměřený na problematiku tvorby televizního a internetového vysílání.

Dopolední programový blok připravují společně Asociace regionálních a lokálních televizí a také Asociace krajských televizí. V první části bude řeč především o pozici regionálních a lokálních televizí v programové konkurenci českého mediálního prostředí, druhá část bude věnována aktuálnímu způsobu financování „malých televizí“, podílu veřejných a soukromých prostředků na jejich tržbách a prognóze jejich komerčního potenciálu.

V odpolední části budete mít možnost slyšet odborníky z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kteří Vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky, na které při provádění monitoringu vysílání naráží.

Závěrečný blok bude celý koncipován jako workshop, do kterého se můžete zapojit. Šéfredaktor reportážní publicistiky v České televizi Marek Wollner umožní účastníkům semináře nahlédnout do zákulisí investigativní žurnalistiky a přiblíží vlastní zkušenosti z pokusů o ovlivňování vysílání.

8:30 – 9:15 Registrace účastníků Ranní káva
9:15 – 10:15 Smysl a funkce regionálního zpravodajství v konkurenci programové nabídky velkých nebo zavedených TV stanic Jan Dudek, předseda ARLT
Alois Valtr, předseda AKT
10:15 – 10:40 Přestávka  
10:40 – 11:30 Financování regionálních TV – aktuální stav a perspektivy, komerční potenciál pro zadavatele národních kampaní Jan Dudek, předseda ARLT
Ondřej Novák, ředitel Czech Regio TV
11:30 – 12:30 Oběd  
12:30 – 14:00 Internetové vysílání, archiv pořadů na internetu, značení programu, dodržování licenčních podmínek, vyváženost vysílání z politického hlediska, stížnosti diváků na RRTV Mgr. Vilma Hušková, MBA, vedoucí oddělení televize Analyt. odboru – RRTV
Mgr. Jiří Hadaš, MBA, vedoucí oddělení nelineárních služeb Analyt. odboru – RRTV
14:00 – 14:20 Přestávka Odpolední káva
14:20 – 16:00 Výpočet reklamního času, zakázaná reklama, sponzorská sdělení, product placement, politická a náboženská sdělení, hlasitost reklamy a znělek Mgr. Vilma Hušková, MBA, vedoucí oddělení televize Analyt. odboru – RRTV
Mgr. Jiří Hadaš, MBA, vedoucí oddělení nelineárních služeb Analyt. odboru – RRTV
16:00 – 16:20 Přestávka  
16:20 – 18:00 Ovlivňování vysílání ze strany politiků, hranice mezi zpravodajstvím a politickou propagací, vyvážené poskytování informování, komunální politika v regionálním vysílání Mgr. Marek Wollner, šéfredaktor reportážní publicistiky ČT, dramaturg pořadu Reportéři ČT

Na závěr posledního bloku je připravena ochutnávka vína z Jižní Moravy. Následně bude pokračovat občerstvení formou rautu a volná diskuze. Oficiální závěr semináře není stanoven. Pro účastníky semináře můžeme zajistit ubytování přímo v hotelu za zvýhodněnou cenu 550 Kč včetně snídaně.

Seminář se koná v hotelu Tatra v Kopřivnici. Cena semináře je 400 Kč bez DPH za osobu. V ceně je zahrnutý dopolední a odpolední cafe break, ochutnávka vína a závěrečné občerstvení formou rautu.

Pokud máte zájem dozvědět se aktuální informace z oblasti televizního vysílání, slyšet odpovědi na Vaše konkrétní dotazy, které můžete zaslat předem, neformálně se pobavit s kolegy z oboru, tak neváhejte a zaregistrujte se nejpozději do 31. října 2014 na www.ktkstudio.cz/seminar

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice