KAFKA 2006 – porota (27. a 28. října)

 

Mgr. Kristina Vrkočová

Redaktorka a dramaturgyně, Česká televize.

Vystudovala Fakultu sociálních věd Karlovy univerzity, obor Masová komunikace a kultura, dále pak absolvovala Kurz pro mladé vysokoškolské pedagogy žurnalistiky v Bukurešti v Centru nezávislé žurnalistiky (zřizované vládou USA). Během studií spolupracuje s TV Premiéra na publicistickém magazínu Bydlení a s Českým rozhlasem na pořadech pro děti a mládež. Od roku 1998 pracuje v ČT, redakci ranního vysílání Studia 6, od roku 1999 v České televizi v redakciregionálního zpravodajství jako krajská redaktorka pro Jižní Čechy.

 

PhDr. Martin Lokšík

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na audiovizuální žurnalistiku a garant výuky specializace televize na Katedře žurnalistiky IKSŽ, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.

Vedoucí řady studentských projektů vysílaných v televizi, spoluautor studijních a odborných textů. Dlouhodobě spolupracuje s Redakcí zpravodajství ČT Praha jako odborný lektor videožurnalistiky a věnuje se novým metodám televizní žurnalistické práce po nástupu digitálních technologií.

 

Doc. PhDr. Elena Hradiská, Csc

Psycholožka, přednáší psychologii marketinkové komunikace na UK v Bratislavě.

Výzkumně se věnuje působení reklamy na děti. Působila jako členka poroty na Mezinárodním festivalu pro děti ve Zlíně, je členkou Academy Advertising Network v Bruselu. Publikuje studie psychologie reklamy doma i v zahraničí. Vydala např. knihy Psychologie a reklama a společně s dr. Letovancovou Psychologie marketinkové komunikace.

 

Doc. PhDr. Jiřina Hůrková, Csc

Vysokoškolská profesorka mluveného slova a jevištní řeči DAMU Praha.

Absolventka Filozofické fakulty UK, obor fonetika se zaměřením na kulturu mluveného projevu, ortoeické normy, fyziologii a akustiku řeči. Internní pedagog v oboru hlasová a mluvená výchova a jevištní řeč na DAMU, autorka knih a učebních textů. Pracovala jako vědecká pracovnice v Kabinetu fonetiky v Ústavu pro jazyk český.

 

Stanislav Motl

Publicista a reportér TV Nova, pořad Na vlastní oči, spisovatel, lektor Filmové školy v Písku.


Vystudoval Fakultu žurnalistiky UK Praha, je jedním z našich nejuznávanějších investigativních novinářů. Jeho životním tématem, kterému se začal věnovat už v časopise Reflex a především pak v televizním pořadu Na vlastní oči, je holocaust a pátrání po nacistických zločincích.
Jeho tvorba zahrnuje široké spektrum témat od autentických zážitků válečného reportéra až k dobrodružným příběhům, prožitým při extrémních sportech.
Stanislav Motl dosud vydal knihy: Muž generála Pattona, Milan Rastislav Štefánik, A třináctý byl kat…, Tváře osudu, Útěk z pekelného domu, Nacisté pod ochranou anebo Kdo vlastně prohrál válku? a Prokletí Lídy Baarové.

 

Josef Albrecht

Dramaturg, Česká televize, Televizní studio Ostrava.

V médiích pracuje od roku 1992. Do roku 1994 v regionálních novinách (Rovnost, Znojemsko), potom Moravskoslezský den a v roce 1995 nastoupil do ostravské redakce MF DNES. Tady pracoval jako redaktor a potom jako editor a zástupce vedoucího. V roce 2001 nastupuje do ostravského studia ČT jako editor zpravodajství. Později přešel do Centra publicistiky a dokumentu. Pomáhal "rozjíždět" například pořad Toulavá kamera. V současné době se jako dramaturg věnuje především cyklu Příběhy železné opony.

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice