KAFKA 2003 – porota

 

Úplně vlevo ředitel přehlídky Ing. Jan Bittner a úplně vpravo moderátorka Ing. Renata Molková. Porota je mezi nimi 🙂

 

PhDr. Lenka Poláková

Česká televize. Televizní studio Ostrava, šéfdramaturg Centra publicistiky a dokumentu.

Někdejší redaktorka zpravodajství a dramaturg pořadu Klekánice,
dnes zodpovídá za dokumentární a publicistické projekty TSO, např. Předčasná úmrtí, Ta naše povaha česká, Na stopě, Bydlení je hra, Pod pokličkou, Osudové okamžiky, Zapomenuté výpravy, Infiltrace, velké společenské dokumenty, např. Můj přítel vrah, Habermannův mlýn, Vsetínská Mata Hari atd.
Účast v porotě festivalu PRIX EUROPA Berlín – kategorie investigativních pořadů a dokumentů a festivalu PRIX ITALIA na Sicílii – dokumentární kategorie, přehlídka regionálních televizních studií a televizních stanic KAFKA Kopřivnice atp.

 

Doc. PhDr. Elena Hradiská, Csc

Psycholožka, přednáší psychologii marketinkové komunikace na UK v Bratislavě.

Výzkumně se věnuje působení reklamy na děti. Působila jako členka poroty na Mezinárodním festivalu pro děti ve Zlíně, je členkou Academy Advertising Network v Bruselu. Publikuje studie psychologie reklamy doma i v zahraničí. Vydala např. knihy Psychologie a reklama a společně s dr. Letovancovou Psychologie marketinkové komunikace.

 

PhDr. Stanislava Benická

Programová ředitelka rádia Twist. Vystudovala Univerzitu Komenského v Bratislavě, obor Žurnalistika.


Pracovala v Československé televizi v Bratislavě, Slovenském rozhlase, rádiu Express, STV, TV Markíza a jako odborná asistentka na FF UK v Bratislavě.

 

Doc. PhDr. Jiřina Hůrková, Csc

Vysokoškolská profesorka mluveného slova a jevištní řeči DAMU Praha.

Absolventka Filozofické fakulty UK, obor fonetika se zaměřením na kulturu mluveného projevu, ortoeické normy, fyziologii a akustiku řeči. Internní pedagog v oboru hlasová a mluvená výchova a jevištní řeč na DAMU, autorka knih a učebních textů. Pracovala jako vědecká pracovnice v Kabinetu fonetiky v Ústavu pro jazyk český.

 

Mgr. Robert Tamchyna

Publicista a redakkor. Vystudoval FSV UK, obor Masová a sociální komunikace.

Pracuje pro Český rozhlas a věnuje se především tématům zaměřeným na domácí politiku, kulturu a sociální sféru. Podílel se např. na těchto pořadech: Mikrofórum, Kulturní Nocturné, Hovory a rozhovory v Lánech, Dobré jitro atp. Mimo jiné získal i řadu ocenění: Cenu Ferdinanda Peroutky, nooovinářskou cenu Křepelka, Prix Bohemia, Report atd.

 

PhDr. Martin Lokšík

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na audiovizuální žurnalistiku a garant výuky specializace televize na Katedře žurnalistiky IKSŽ, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.

Vedoucí řady studentských projektů vysílaných v televizi, spoluautor studijních a odborných textů. Dlouhodobě spolupracuje s Redakcí zpravodajství ČT Praha jako odborný lektor videožurnalistiky a věnuje se novým metodám televizní žurnalistické práce po nástupu digitálních technologií.

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice