KAFKA 2002 – porota (11. a 12. října)

 

Doc. PhDr. Jiřina Hůrková Csc., DAMU Praha
PhDr. Igor Dobiš, Katedra žurnalistiky Bratislava, obor dokument
PhDr. Lenka Poláková, redaktor – dramaturg České televize Ostrava
Mgr. Petr Bohuš, vedoucí Redakce zpravodajství České televize Ostrava
PhDr. Martin Lokšík, Rozhlasová a televizní laboratoř IKS©, UK, Praha

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice