KAFKA 2001 – porota (30. a 31. března)

 

Doc. PhDr. Elena Hradiská, Csc., Katedra žurnalistiky FF UK, Bratislava
PhDr. Lenka Poláková, redaktor – dramaturg České televize Ostrava
Mgr. Petr Bohuš, vedoucí redakce zpravodajství České televize Ostrava
PhDr. Martin Lokšík, Rozhlasová a televizní laboratoř IKSŽ, UK, Praha
Ing. Emil Pražan, viceprezident Českého svazu pro film a video, Praha

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice