Porota KAFKA 2011, 15. ročník

  • Lenka Poláková, šéfdramaturg Centra publicistiky a dokumentu, ČT Ostrava
  • Martin Lokšík, VŠ pedagog, odborný asistent, Karlova univerzita Praha
  • Emil Pražan, publicista, scénárista, redaktor časopisu Videohobby
  • Jiří Venclík, zpravodajský kameraman ČT24 a zástupce šéfkameramana pro mobilní zpravodajské štáby
  • Jakub Železný, moderátor a reportér zpravodajství České televize a Českého rozhlasu
  • Stanislav Motl, reportér, lektor filmové školy Písek
  • Jan Tuna, reportér, moderátor, mediální poradce
  • Elena Hradiská, psycholožka, vysokoškolská pedagožka, proděkanka pro vědeckou činnost, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola práva
  • Jaroslav Světlík, psycholog, vedoucí Ústavu marketingovej komunikácie

 

Odborná porota pro kategorii ZPRAVODAJSTVÍ, PUBLICISTIKA, DOKUMENT:

 

PhDr. Lenka Poláková, Ostrava

Šéfdramaturg Centra publicistiky a dokumentu, VŠ pedagog, dramaturgyně, scénáristka, autorka – spoluautorka mnoha televizních cyklů a dokumentárních filmů (z posledních např.”Banderovci”, “Fenomén Mucha”, “Haiti bez naděje?”, “Návraty k divočině”, “Po stopách Třetího odboje” etc.)
Ocenění: „Elsa“ – za nejlepší publicistický pořad roku, cena FITES – „Trilobit“, nominace „Český lev“, 1. místo – ARTS FILM Telč, Grand Prix Film Festival Bar, EKO film, TUR film, Techné atd….
Porotce: Prix Italia, Prix Europe, Kafka, LOTOS, Český videosalón, Ars Film Kroměříž, Benátky filmových amatérů, Welzlovo filmobile, Festival dobrých zpráv, Vysokovský kohout aj.

 

PhDr. Martin Lokšík, Praha

Vysokoškolský pedagog na katedře žurnalistiky IKSŽ FSV UK, kde se dlouhodobě specializuje na oblast praktické výuky televizního zpravodajství. Spoluautor publikací: Praktická encyklopedie žurnalistiky (1999, 2002), Zpravodajství v médiích (2011, kapitola Televizní zpráva a televizní zpravodajství), Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace (2007). Další odborná publikační činnost: Digitalizace regionálního zpravodajství České televize a jeho proměny, Regionální televizní zpravodajství ve vysílání celoplošných televizí atd. Působení: lektorská činnost a externí odborná spolupráce s Redakcí zpravodajství ČT Praha, režisér ČT24. V současné době se věnuje novým metodám žurnalistické práce v televizním zpravodajství po nástupu digitálních technologií.

 

Ing. Emil Pražan, Praha

Od roku 1964 do roku 1990 metodik pro film a video v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost v Praze, zařízení Ministerstva kultury, (nyní NIPOS – Artama), v současné době redaktor časopisu Videohobby, publicista, scénárista a lektor worskhopů, autor více než 20 odborných publikací a příruček. 20. 6. 2011 převzal Cenu Ministerstva kultury v oboru audiovizuální a výtvarné aktivity za rok 2010 za celoživotní přínos českému amatérskému filmu.

 

Stanislav Motl, Praha

Redaktor, publicista, televizní a rozhlasový reportér a dokumentarista, absolvent Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy. Působení: Reflex, reportér televizního pořadu Na vlastní oči. Specializace: historická publicistika, zejména z období druhé světové války, včetně holocaustu, pátrání po dosud žijících nacistických válečných zločincích. Tvorba zahrnuje široké spektrum námětů – od kriminalistických žánrů, přes autentické zážitky válečného reportéra, až k dobrodružným okamžikům při extrémních sportech. Účastnil se několika speleologických a horolezeckých výprav a expedic na námořních jachtách. Ocenění: mezinárodní novinářská cena Jeden svět, Hlavní cena mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran, hlavní cena E. E. Kische, udělovaná za literaturu faktu. Autor 14 knih: Kam zmizel zlatý poklad republiky?, Nacisté pod ochranou aneb kdo vlastně prohrál válku?, Oběti a jejich vrazi, Mraky nad Barrandovem, Strážce brány, Svědek z cely smrti…atd. Některé z jeho knih vyšly i v zahraničí. Například kniha Lída Baarová – Joseph Goebbels slaví úspěchy i na německém a rakouském trhu. V současné době připravuje pro Český rozhlas pravidelný autorský pořad Stopy, fakta tajemství…Za tento cyklus obdržel v roce 2010 významné ocenění Asociace mezinárodního vysílání v Londýně. Stal se prvním Čechem, který získal v této celosvětové soutěži hlavní cenu v kategorii Nejlepší investigativní dokument.

 

Mgr. Jan Tuna, Praha

Televizní a rozhlasový novinář a moderátor. Začínal jako moderátor několika soukromých rozhlasových stanic, od r. 1997 spolupráce s TV Nova jako krajský reportér a moderátor, dále zpravodajství TV Nova a redaktor publicistického pořadu Střepiny, zároveň moderoval pořad Právě dnes, později šéfreportér. Dále moderátor a dramaturg prestižního diskuzního pořadu Frekvence 1 Pressklub, v letech 2007 až 2009 zástupce šéfredaktora zpravodajství a publicistiky TV Prima, poté mluvčí a mediální poradce BESTSPORT akciová společnost, provozovatele a majitele O2 arény a krátce také SAZKA, a. s. Nyní mediální poradce a konzultant a pedagog.

 

Mgr. Jiří Venclík, Praha

Absolvent FSV UK Praha, kde v 90. letech pracoval jako odborný asistent na katedře televizní a rozhlasové žurnalistiky. V současné době je zpravodajským kameramanem ČT24 a zástupcem šéfkameramana pro mobilní zpravodajské štáby. V letech 2004 – 2008 působil jako korespondent-kameraman ČT v Bruselu. Jako člen zahraničních zpravodajských štábů natáčel reportáže po celém světě (Afghánistán, Irák, Kuba, Vietnam, Afrika, USA).

 

PhDr. Jakub Železný, Praha

Český novinář, rozhlasový a televizní moderátor, absolvoval pražskou jazykovou základní školu v Ostrovní ulici. Po ukončení gymnázia Na Zatlance studoval vysokou školu, studium ale přerušil (později získal vysokoškolské vzdělání na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci). Od roku 1993 pracuje v Českém rozhlasu. Začínal na rozhlasové stanici ČRo3 Vltava, odkud v roce 1994 přešel na stanici ČRo1 Radiožurnál, kde pracuje jako moderátor zpravodajství. S českými televizemi spolupracuje od roku 1997. Spolupracoval také s TV Nova na sportovním vysílání. Koncem 90. let také pracoval v TV Prima s vlastním publicistickým pořadem K věci! Od roku 1999 vystupuje i v České televizi, pro kterou od roku 2002 připravoval diskusní pořad Špona. V České televizi také uváděl pořad Dobré ráno s Českou televizí. V současné době (2009) uvádí publicistický pořad Události, komentáře. Vedl různé kurzy a workshopy z oblasti televizního zpravodajství (Letní filmová škola Uherské Hradiště, FF UP v Olomouci aj.). Od akademického roku 2011/2012 bude přednášet na FSV UK předmět Televizní zpravodajství veřejné služby.

 

 

Odborná porota pro kategorii Reklama:

 

doc. Ing. Jaroslav Světlík, PhD, Bratislava

Má za sebou více než třicetiletou pedagogickou praxi v odborném školství, v současné době přednáší Teorii reklamy, Interkulturní komunikaci a marketing a Mezinárodní marketing na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě a na téže fakultě je proděkanem pro vědu a výzkum. Přednáší na zahraničních vysokých školách, v nedávné minulosti například v Portugalsku a Rakousku. Je autorem řady publikací, učebních textů a článků v odborném tisku. K nejznámějším publikacím patří Marketing – cesta k trhu (1992), Marketing školy (1996), Marketing pro evropský trh (2003), Marketingové řízení školy aj. Dobrý ohlas u odborné veřejnosti měla i jeho vystoupení na konferencích a kongresech v České a Slovenské republice, USA, Velké Británii, Bulharsku, Dánsku, Německu, Kypru, Rakousku a Polsku.

 

Doc. PhDr. Elena Hradiská, PhD., Bratislava

Psycholožka, vysokoškolská pedagožka, působila v různých oblastech psychologické praxe, je zakladatelkou Fakulty masmédií Panevropské vysoké školy práva, kde v současnosti působí. Přednáší a výzkumně se věnuje otázkám působení médií, zvlášť reklamy, na psychiku příjemců, hlavně dětí. Specializace: Psychologie masové komunikace.

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice