22. 11. 2010


Den technické kariéry – prezentace středních škol a firem s technickým zaměřením  se koná 29. 11. 2010 v 15.00, v zasedací místnosti v 10. patře radnice v Kopřivnici. V rámci projektu TECHNO 2012 se do projektu  zapojily základní školy Emila Zátopka, 17. listopadu, Dr. Milady Horákové a Svaté Zdislavy. Akce je směřována na žáky 9. ročníků ZŠ a cílem je informovat o možnostech technické kariéry v regionu a pomoci žáků při rozhodování v dalším vzdělávání.


Město Kopřivnice připravuje pro sv������ nově narozené občánky slavnostní přivátání, které se uskuteční v sobotu 11. prosince v obřadní síni města Kopřivnice a Kulturn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������m domě v Mniší a ve Vlčovicích. Rodiče dětí narozených v roce 2009 a 2010 se mohou do pátku 3. prosince přihlásit na telefonních č��slech 556 879 436, 737 114 246 nebo na e-mailové adrese ilona.mazalova@koprivnice.cz.


Osmý ročník víkendového festivalu pro fanoušky sci-fi, fantasy a her a příbuzných  žánrů KoprCon 2010 se bude konat od pátku 26. do neděle 28. listopadu v ����ZŠ Milady Horákové. V sedmi programových liniích ��eká   na  návštěvníky KoprConu zhruba 170 hodin programů, zahrnuj��������cích  vše  od  odborných�� i humorně  laděn��ch  p������������ednášek, p����es  hry a soutěže,  diskuze workshopy po divadlo.


18. 11. 2010

8. listopadu 2010 byly ukončeny stavební práce na projektu IPRM JIH – Projekt 1, Veřejn�� prostranství. V rámci tohoto projektu byla revitalizována veřejná prostranství na ulici Štramberské před domy ��. p. 1126-30 a 1132-38. V revitalizovaném území byla vybudována nová parkovac�� stání, chodníky, veřejn�� osvětlení a kanalizace, došlo k úpravám zeleně a byl doplněn městsk�� mobiliář. V pondělí 22. listopadu 2010 bude odhalena pamětní deska projektu.


V Kop��ivnici probíhá kampaň, jejímž cílem je přispět ke sn��žení počtu vykradených chatek, sklep��, bytů, domů a jin��ch objektů ve městě. V rámci této preventivní akce připravili pracovníci odboru sociálních věcí ve spolupráci s městskou i státní policií jednak soubor rad pro předcházení trestné činnosti, a jednak preventivní samolepky a visa��ky na dveřní kliky.


OPEN DAY POŘÁDÁ V SOBOTU 20. LISTOPADU 2010 ZÁVOD DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CZ KOPŘIVNICE. V ARE��LU ZÁVODU DURA V PRŮMYSLOVÉM PARKU V KOPŘIVNICI JE P��������������������������IPRAVENA PROHLÍDKA ZÁVODU S PROGRAMEM PRO VEŘEJNOST OD 10.00 DO 13.00 HODIN.


Skautské centrum VANAIVAN v Kopřivnici je nejzaj��mavěj��������m projektem podpořeným z��Region����ln������������ho opera��ního programu Moravskoslezsko. Dostalo nejv��ce hlasů v soutěži Nej kačka z Evropy, do které se zapojilo 8800 lidí.


11. 11. 2010

Na obchvat Příboru je  v roce 2011 vyčleněno  390 milionů korun, na budován�� většiny rozestavěných silnic a železnic v Moravskoslezsk������m kraji budou v příšt��m roce peníze, potvrdilo 9.11. Ministerstvo dopravy,  ve Státním fondu dopravní infrastruktury  je p��ipraveno cca 6 miliard korun. Ministerstvo také v příštím roce počítá se zahájením výstavby železničního spojení mezi Studénkou a Mošnovem na Novojičínsku


Město chystá pro leto��ní vánoce dárek občanům opět v podobě stolního kalendáře. Téma pro rok 2011 je historie kopřivnického sportu a úsp������chy místních sportovců.


Štramberská dominanta Trúba m�� zase zpátky kus své hradby. Ty se vlivem stavební chyby, stáří a vytrvalého deště 17. ��ervence samovoln�� zřítily. Oprava 1. č��sti trvala 4měs��������������ce. 4. listopadu byla dokončena část zřícené hradby na západní straně areálu.

4. 11. 2010


Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice bylo svoláno na 11. 11. 2010 v 16.00, do konferenční m��stnosti Městského ��řadu Kopřivnice v 10. pat��e.


Pr��zkum spokojenosti přinesl pozitivní výsledky. Dotazník vyplnilo 850 Kopřivničanů star��ích 18 let. 88,6 procent dotazovaných uvedlo, že je s Kopřivnicí jako místem, kde žij�� a pracují, velmi nebo spí��e spokojeno. Kompletní zpráva k dispozici na internetových stránkách města Kopřivnice.


Policejní statistika do konce října 2010: na Novojičínsku nahlá��eno 714 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách 11 osob utrpělo smrtelná zranění, 45 jich bylo zraněno těžce a 185  lehce. Během října 30 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu, 9 byl zadržen řidičský průkaz, 2 řídili bez ����idičského oprávnění a jednomu hří��níkovi bylo odebr����no vozidlo.


Nabídky bytů za podmínky přistoupení k závazku: pro stávajíc�� nájemce městských bytů 2 byty – 988/18 A 891/27, pro širokou veřejnost 1 byt – 711/2. Nab��dka plat�� do 24.11.2010. Více informací na odboru majetku m��sta, Městsk�� úřad  Kopřivnice.

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice