29. 11. 2021

Pozor na podvodníky na internetu

Obětmi kybernetické kriminality se mohou stát nejen fyzické, ale také právnické osoby, což dokládá případ, kterým se v současnosti zabývají policisté na Frýdecko – Místecku.

Na obvodním oddělení policie Třinec podala zaměstnankyně jedné společnosti trestní oznámení na neznámého pachatele. Na firemní adresu byl doručen e-mail s žádostí údajného jednatele společnosti o provedení expresní platby ve výši více než 9 000 euro. Na základě další upřesňující elektronické komunikace nakonec žena požadovaný převod na účet zahraniční banky provedla. Měla za to, že se jedná o klasickou expresní platbu, která je běžně pravidelně realizována. Firmě tak vznikla škoda ve výši téměř 250 000 korun.

 

23. 11. 2021

Dopravní nehoda podnapilého řidiče dodávky v Novém Jičíně

Okolo jedné hodiny ranní 21. listopadu 2021 řídil 37letý muž z Novojičínska nákladní motorové vozidlo tovární značky Fiat Ducato po ulici Msgr. Šrámka v Novém Jičíně, a to ve směru od ulice Nábřežní k ulici Komenského, přičemž při průjezdu levotočivou zatáčkou nezvládl řízení, vyjel vpravo na krajnici a pravou přední části dodávkového automobilu narazil do levého zadního rohu zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Renault Megané. Po střetu nezastavil a v jízdě pokračoval až na ulici Karla Schwarze v Novém Jičíně, kde vůz zaparkoval. Celou událost viděl všímavý svědek, který nehodový děj popsal přivolané policejní hlídce, za což policisté děkují. Při této kolizní situaci v dopravě nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že 37letý muž řídil automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 2,9 promile alkoholu v dechu. Řidič předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně a také ze strany novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

18. 11. 2021

Objasnění krádeže zboží v novojičínském supermarketu

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že okolo půl deváté ranní 16. listopadu letošního roku měl být v jednom ze supermarketů na ulici Sokolovské v Novém Jičíně spáchán přečin krádeže. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak ve výše uvedené době místní 27letý muž vzal z volně přístupného regálu s pečivem jeden máslový koláč v hodnotě 13 korun, který snědl ještě v prostorách provozovny a po průchodu přes pokladní zónu toto neoznámil pokladní, zboží neuhradil a chtěl odejít. Byl však zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně byl předán službu konající policejní autohlídce z novojičínského Obvodního oddělení. Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně prokázáno, že se u 27letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Novém Jičíně a Krajského soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který vykonal na jeře letošního roku. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Krádeže zboží v prodejnách v Novém Jičíně má na svědomí novojičínský recidivista

Policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 28letému muži z Novojičínska, neboť tento v několika případech odcizil zboží v prodejnách a supermarketech. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak v dopoledních hodinách 14. listopadu tohoto roku odcizil z prodejny s oděvy v Obchodním centru na ulici Přemyslovců v Novém Jičíně volně vystavené zboží (několik kusů triček, trenýrek a ponožek) v hodnotě téměř 1 tisíc korun. Následně vešel do prodejny s oblečením na ulici U Grassmanky v Novém Jičíně a zde odcizil pánskou mikinu v hodnotě 249 korun. Obdobně se okolo třinácté hodiny odpolední téhož dne zachoval i v prodejně s drogistickým zbožím na ulici Sokolovské v Novém Jičíně, kde vzal volně vystavený šampón a bez úhrady tohoto zboží prošel přes pokladní zónu. Zde byl zastaven pracovníkem bezpečnostní ochranné služby provozovny, kterému odcizený šampón vydal a poté odešel neznámo kam. Stejně se protiprávně zachoval i chvíli po osmnácté hodině podvečerní 16. listopadu letošního roku v jednom ze supermarketů na ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína. V oddělení elektro totiž odcizil volně vystavené hodiny v hodnotě bezmála 2 a půl tisíce korun a bez úhrady tohoto zboží odešel z provozovny neznámo kam. Následně byl zadržen službu konající novojičínskou policejní autohlídkou a intenzivním prošetřováním a prověřováním mu byla prokázána výše uvedená trestná činnost. Lustracemi v dostupných evidencích totiž bylo ještě zjištěno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl shora uvedený 28letý muž v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody o výměře patnácti měsíců, který vykonal v červnu loňského roku. Jeho případné další obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Odcizení příslušenství k bagru na katastru Dolního Benešova

Policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně v těchto dnech přijali oznámení o krádeži příslušenství k pracovnímu stroji, která se stala v blíže neustanovené době mezi patnáctou hodinou odpolední dne 12. listopadu a osmou hodinou ranní 15. listopadu letošního roku na louce poblíž mostu přes řeku Opavu na katastru města Dolní Benešov. Odcizením volně odložené podkopové lžíce a svahové lžíce k bagru typu Kobota KX037 vznikla poškozené ostravské soukromé společnosti celková hmotná škoda na majetku ve výši 110 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují hlučínští policisté a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 737 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Dopravní nehoda silně podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Chuchelná

Dvacet minut před třiadvacátou hodinou večerní 16. listopadu 2021 řídil 68letý muž z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat Bravo po ulici Kopaniny v obci Chuchelná, přičemž při jízdě do kopce s největší pravděpodobností došlo k technické závadě na převodovce, vůz pak začal sjíždět zpět k ulici Mírové a ve zdejší křižovatce tvaru T automobil najel zadními koly na vyvýšený obrubník a následně začal hořet. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na osobním voze a na živičném povrchu komunikace byla vyčíslena na finanční částku ve výši 55 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že shora uvedený muž řídil automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 3 promile alkoholu v dechu. Na výzvu ze strany přivolaných policistů se 68letý muž podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Sprejerství, objasnění úmyslného poškození fasády školského zařízení v Šilheřovicích

V nedávné době policisté z hlučínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu poškození cizí věci, poněvadž v polovině měsíce října letošního roku došlo na ulici Dolní v obci Šilheřovice k úmyslnému poškození fasády a podezdívky budovy zdejší střední školy. Sprejem černé barvy zde vznikly různé nápisy a obrazce, čímž poškozené příspěvkové organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 5 tisíc korun. Provedenými procesními úkony a prošetřováním a prověřováním celé záležitosti byl jako možný pachatel výše uvedeného protiprávního jednání ustanoven 19letý mladý muž z Hlučínska, který se následně k danému činu plně doznal. Ve zkráceném přípravném řízení mu tak bylo sděleno podezření ze shora uvedené trestné činnosti a vše je nadále v prověřování ze strany hlučínských policistů a opavských kriminalistů.

 

17. 11. 2021

Pracovali bez povolení

Minulý týden v rámci své běžné činnosti uskutečnili policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje kontrolní akci v jedné firmě v Ostravě. Akce byla zaměřena na odhalování nelegální migrace, na kontrolu dodržování pobytového režimu cizinců, odhalování padělků cestovních dokladů, pátrání po osobách a věcech a v neposlední řadě také na nelegální zaměstnávání. Kontrola „odhalila“ čtrnáct cizinců, kteří zde pracovali, přestože pro tuto činnost neměli řádné povolení. Šest z nich (jeden muž a pět žen) sice policistům předložili platný cestovní doklad s českým národním vízem opravňujícím je k zaměstnání, ale povolení bylo vydáno pro jiný druh práce a pro jinou firmu v jiném městě. Další dvě ženy a čtyři muži neměli potřebné pracovní povolení Úřadu práce České republiky a pracovní smlouvu.

Dva cizinci předložili pouze cestovní pasy, ale povolení či dokumenty, které by je opravňovaly k vykonávání pracovní činnosti, neměli. Navíc při vstupu na naše území porušili nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19.

Ještě téhož dne policisté se všemi cizinci za účasti tlumočníků a posléze i právních zástupců zahájili správní řízení ve věci vyhoštění z území České republiky. V pěti případech ho ukončili vydáním rozhodnutí o vyhoštění z území členských států EU na šest měsíců. Dvě ženy a tři muži musí tedy do 21. listopadu 2021 vycestovat. S ostatními cizinci bude řízení o vyhoštění pokračovat v nejbližších dnech.

 

12. 11. 2021

Vloupání do rekonstruované stavby domu v obci Štramberk

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici prověřují případ přečinu krádeže, ke kterému došlo v blíže neupřesněné době mezi dvanáctou hodinou polední 6. listopadu a patnáctou hodinou odpolední 9. listopadu letošního roku na ulici Plaňava ve Štramberku. V té době doposud neznámý pachatel po odstranění visacího zámku vstupních dveří vnikl do rekonstruovaného domu, ze kterého následně odcizil několik druhů a množství zde volně odloženého pracovního a stavebního nářadí, stavebního materiálu, oděvů, motocyklistických doplňků, jízdní kolo a další cennosti, čímž poškozenému 39letému muži z Ostravy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 200 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Odcizení manipulačních vidlí pracovního stroje v obci Mošnov

V přesně neustanovené době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 6. listopadu a osmou hodinou ranní 8. listopadu tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na katastru obce Mošnov přečin krádeže tím, že z volně přístupného travnatého pozemku ve zdejším průmyslovém areálu, na kterém se v současné chvíli provádí výstavba železničního kontejnerového terminálu se železniční vlečkou, odcizil volně odložené manipulační vidle k nakládači tovární značky Kubota, čímž poškozené soukromé společnosti z Olomoucka vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 50 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Příboru a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu pracovního zařízení, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na příborské policejní číslo 974 735 751 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Vloupání do skladu propanbutanových láhví u velkoalbrechtické prodejny

Mezi jedenáctou hodinou dopolední 6. listopadu a šestnáctou hodinou odpolední 8. listopadu 2021 doposud neznámý pachatel spáchal v obci Velké Albrechtice přečin krádeže tím, že po odstranění visacího zámku dveří železné klece vnikl do tohoto příručního skladu u zdejší prodejny smíšeného zboží, odkud odcizil deset plných propanbutanových láhví o hmotnosti deseti kilogramů, čímž poškozeným právnickým osobám z Prahy a z Hodonína vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 14 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bílovci a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených plynových láhví, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bílovecké policejní číslo 974 735 701.

 

Odcizení pracovního nářadí z dodávkového automobilu v obci Jeseník nad Odrou

V přesně neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 9. listopadu a osmou hodinou ranní 10. listopadu letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Jeseník nad Odrou, v části Hůrka přečin krádeže tím, že před jedním z rodinných domů vnikl do zde zaparkovaného nákladního motorového vozidla tovární značky Fiat Scudo, ze kterého odcizil různé druhy a množství pracovního nářadí. Odcizením dvou akumulátorových vrtaček včetně šesti náhradních baterií a dvou nabíječek, akumulátorové úhlové brusky včetně tří náhradních baterií a nabíječky, vše značky Makita a také akumulátorové vrtačky včetně čtyř baterií, nabíječky a sady bitů značky Bosch a motorové pily značky Stihl vznikla poškozené místní fyzické a právnické osobě celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 30 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

11. 11. 2021

Auta ke kupcům „nedojela“

Kriminalisté krajského ředitelství prověřují rozsáhlý podvod s desítkami poškozenými, se škodou přesahují  5 milionů korun.

Neznámý pachatel či pachatelé na obecně známých internetových inzertních portálech nabízejí k prodeji vozidla, jejichž cena se běžně pohybuje v rozmezí 200 až 300 tisíc korun za poloviční cenu. Jako důvod nízké nabídky je uváděno, že prodávající, cizinec, využívá dotaci svého domovského státu na nákup ekologického vozidla a starého auta se potřebuje „zbavit“. Inzerát je v českém jazyce a fotografie i detailní technické údaje nabízeného automobilu jsou vzaty z exitujících inzercí.  Další elektronická komunikace probíhá již pomocí překladače z angličtiny nebo němčiny (čeština je „kostrbatá“). „Prodávající“ požaduje uhradit zálohu ve výši poloviny prodejní ceny, a když je kupujícím na běžný účet zahraniční banky zaslána, komunikace je přesunuta na „přepravní společnost“. Automobil ovšem není v dohodnutou dobu dopraven a začíná se „roztáčet kolo“ výmluv, proč tomu tak je (včetně odkazu na situaci v souvislosti s Covidem). Nakonec přepravce požaduje na již užitý bankovní účet doplatit zbytek ceny. Když jsou peníze odeslány, pachatel je z účtu okamžitě převede.

V tuto chvíli moravskoslezští kriminalisté evidují téměř 50 poškozených se škodou okolo 5 a půl milionů korun. Je možné, že poškozených může být více nebo jejich řady mohou být v budoucnosti ještě rozšířeny. Již nepřiměřeně nízká cena za nabízené zboží by měla být podezřelá. Je s podivem, že kupci nemají zájem si automobil osobně prohlédnou. I kdyby se nejednalo o podvod, přece jen je nabízena „ojetina“ a fotografie a údaje k vozidlu vůbec nemusí odpovídat skutečnosti.  Dalším vodítkem k větší opatrnosti by měl být požadavek „přepravní společnosti“, která s prodejem jako takovým nemá co dočinění, o zaslání financí na bankovní účet z důvodu doplacení nedodaného automobilu.

Znovu nabádáme veřejnost k opatrnosti při nákupu ve virtuálním prostředí. Zvažte, a to nejen při pořizování použitého zboží, zda uváděna cena není „přehnaně“ nízká. Zvlášť u takových výrobků, jako jsou auta, kdy jejich cena dosahuje desítek tisíc korun, není nákup tzv. „zajíce v pytli“ zrovna ideální. A peníze nikdy neposílejte předem.

 

10. 11. 2021

Poškození bezmocně přihlíželi, jak neznámý volající převádí peníze z jejich účtu

Jak se lákavé virtuální obchodování může prodražit. Někomu až o milion…

 

V prostředí internetu je třeba být neustále obezřetný a ve střehu, o obchodování – s virtuální měnou nevyjímaje – to platí dvojnásob. Nechcete mít přeci „vyluxovaný účet“. Bohužel, policisté stále případy, kdy poškození svolí cizí osobě ke vzdálenému přístupu k jejich počítači a poté již jen přihlížejí výběrům peněz z jejich účtu, zaznamenávají.

 

Kolegové z oddělení kybernetické kriminality krajského ředitelství mají aktuálně „na stole“ hned několik případů. Například, 64letou ženu z Nového Jičína zaujala na webu reklama společnosti  obchodující s virtuální měnou a slibující výhodné zhodnocení peněz. Paní vyplnila dotazník, na základě kterého byla u společnosti zaregistrována. Uvedla e-mail a číslo mobilu, na který jí  zavolal neznámý muž hovořící česky s cizím přízvukem. Žena svolila pro finální nastavení jejího účtu u společnosti s instalací konkrétního programu do jejího notebooku, přestože jí bylo sděleno, že neznámý volající se díky němu vzdáleně na její počítač připojí. Vše klaplo a paní uhradila registraci, řekněme vstupní investici 250 USD. Po pár dnech jí zavolal totožný muž a chtěl, aby se přihlásila do internetového bankovnictví. Žena odeslala dle instrukcí – údajně z důvodu ověření účtu – 100 000 korun. Poté již bylo vše v rukou neznámého, který byl na její počítač vzdáleně připojen. Než si poškozená uvědomila, co se děje, podařilo se volajícímu za její „pomoci“ bleskovými kroky převést určitou částku na cizí účet. Paní nestíhala jeho tempu a postupně ztrácela vládu nad svým bankovnictvím. Ve finále volající již takto činil naprosto sám, neboť jí úplně znemožnil ovládat počítač. Nyní je neznámý bohatší o téměř milion korun (konkrétně 990 000 korun).

Dle poškozené byl muž velmi výřečný a byla ovlivněna jeho vysvětlením a podáním celé problematiky. Ve finální fázi při „vyluxování“ jejího účtu hovořil muž rychle, přesvědčivě a naléhal na okamžitou reakci při několika krocích najednou.

 

Poškozená paní není rozhodně sama, kriminalisté oddělení kybernetické kriminality evidují v tomto spise, ve kterém je pojítkem totožný způsob práce neznámých pachatelů, již téměř 40 mužů i žen z celé republiky. Mezi nejstarší patří 83letý pán, který přišel o více než 23 000 korun. Také někteří z  mladší generace se nechali podvést, 32letý muž nahlásil na účtu chybějících přes 140 000 korun. O vysokou částku, konkrétně téměř milion korun, přišla nejen paní z Nového Jičína (viz popsaný případ výše), ale také 40letá žena z Frýdecko-Místecka. Celková škoda u tohoto již nyní velmi rozsáhlého spisového materiálu aktuálně dosahuje 10,3 milionu korun, stále se ale navyšuje.

Připomeňme si tedy princip podvodného jednání, jehož vzestup lze s rostoucí cenou bitcointů očekávat:

Princip „výhodného“ nákupu virtuálních měn spočívá v tom, že poškozený klikne na internetu na reklamu slibující zhodnocení peněz. Otevře se stránka, kde má vyplnit kontaktní údaje (včetně telefonního čísla). Poté je kontaktován neznámými osobami (hovoří i lámanou češtinou nebo v angličtině či ruštině apod.). Při hovoru je přesvědčen o výhodnosti celého projektu a prvotní investici ve výši cca 250 EUR či USD. Poté obdrží do e-mailu spouštěcí soubor programu umožňující vzdálené ovládání počítač. Poškozenému je vysvětleno, že po nainstalování programu mu bude ukázáno fungování investiční platformy. Při této ukázce je dále vyzván k přihlášení do svého internetového bankovnictví, kde již pachatelé zadávají různé platby a poškozený je manipulován k tomu, aby platby potvrdil a tyto skutečně proběhly.

 

O obdobných případech průběžně informujeme (varujeme), viz z poslední doby:

https://www.policie.cz/clanek/zpravodajstvi-z-frydeckomistecka-623059.aspx

https://www.policie.cz/clanek/podvody-s-virtualni-menou.aspx

 

 

Nezapomínejte tedy:

  • nedávejte svolení k instalaci jakýchkoliv programů do Vašich počítačů (obecně nesvolujte se zásahem do počítače)
  • pokud je k Vašemu počítači někdo z jakéhokoliv důvodu vzdáleně připojen, neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví
  • nesdělujte své osobní údaje, nezasílejte ofocené osobní doklady či informace z platební karty
  • nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy či jiným způsobem cizí osobě neautorizujte platbu
  • a předně, než se rozhodnete využít nabídky ke zhodnocení vkladů, nákupu a obdobně, velmi pečlivě zvažte, zda je nabízené reálné, nebo je zřejmé cokoliv podezřelého (neznámá společnost, přemrštěná výše zhodnocení apod.)

 

V případě, že jste se stali obětí neznámého pachatele, obraťte se neprodleně na policisty a informujete Váš bankovní ústav. Nemažte konverzace (z počítače, mobilního telefonu…) a jakékoliv další informace související s událostí, vše bude zapotřebí doložit.

9. 11. 2021

Hledáme svědky dopravní nehody

V pondělí 26. července 2021 v 15:00 hodin došlo v Bílovci k dopravní nehodě. Řidič osobního vozidla Daihatsu, který jel po ulici Dukelská (silnice II/647) směrem do centra města, odbočoval vlevo na vedlejší ulici Smetanovou. Při odbočování ohrozil řidiče motocyklu Honda, který jel za ním a v křižovatce ho začal předjíždět. Následkem bočního střetu obou vozidel motocyklista upadl a zranil se.

Policisté žádají veřejnost o sdělení jakékoli informace případně o poskytnutí kamerového záznamu, který by napomohl při objasňování příčin a průběhu dopravní nehody. Občané mohou své informace sdělit přímo na služebnu dopravního inspektorátu územního odboru Nový Jičín, telefon 974 735 250 případně na bezplatnou telefonní linku 158. 

Za případné informace a pomoc policie veřejnosti děkuje.

 

4. 11. 2021

Objasnění krádeže volně odloženého kovového materiálu v obci Libhošť

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvěma mužům ve věku 33 a 53 let z Ostravy, neboť tito měli v průběhu měsíce července letošního roku odcizit z volně přístupné travnaté plochy u bývalé benzínové čerpací stanice v obci Libhošť celkem 1,5 tuny volně odloženého železného šrotu v celkové hodnotě okolo 9 tisíc korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u staršího z uvedených mužů jedná o recidivu, poněvadž byl tento v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Přerově a Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře šesti měsíců, se zkušební dobou do prosince roku 2021. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro možné obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru obou výše uvedených podezřelých osob.

 

Sprejerství, úmyslné poškození fasády budovy opavské Kulturní organizace

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení prověřují případ úmyslného poškození fasády budovy Obecního domu na ulici Ostrožné v Opavě. Tento přečin poškození cizí věci se s největší pravděpodobností stal v ranních hodinách 29. října letošního roku, kdy doposud neznámá osoba nakreslila na kamenný sokl dva blíže nespecifikované nápisy růžové a zelené barvy. Opavské kulturní organizaci a Statutárnímu městu Opava tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku v předběžné výši 10 tisíc korun. Policie žádá širokou veřejnost o kladné poznatky k tomuto protiprávnímu jednání majetkového charakteru, které by vedly ke zjištění osoby pachatele a k důvodům jejího jednání a chování. Tyto informace lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

 

3. 11. 2021

Krádež stavebního nářadí z budovy rekonstruovaného předškolního zařízení v obci Tísek

V blíže neustanovené době na konci měsíce října letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Tísek přečin krádeže tím, že se vloupal do budovy zdejší Mateřské školky, která je v současné chvíli v rekonstrukci a odtud odcizil různé druhy a množství stavebního nářadí. Jak bylo doposud zjištěno, tak k případu majetkové trestné činnosti mohlo dojít mezi osmnáctou hodinou podvečerní 28. října a sedmou hodinou ranní 29. října 2021 a odcizením pokosové pily značky Metabo, aku vrtačky značky Ryobi, ohýbačky háků, motorové pily značky Stihl, tří úhlových brusek značek Makita a Bosch, ohýbacích klempířských kleští, okružní pily značky Narex a vrtacího kladiva vznikla poškozeným fyzickým i právnickým osobám a organizacím celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 40 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru je nadále v prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Odcizení zboží v šenovském supermarketu má na svědomí novojičínský recidivista

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 28letému muži z Novojičínska, neboť tento měl chvíli před jednadvacátou hodinou večerní 30. října 2021 odcizit v prodejních prostorách supermarketu na ulici Dukelské v Šenově u Nového Jičína zboží v hodnotě přes 1.100 korun. Jak bylo doposud prokázáno, tak shora uvedený muž několik minut chodil po dané prodejně a do nákupního vozíku vkládal různé potraviny, alkoholické nápoje i oděvní svršky. Poté oslovil zdejšího pracovníka bezpečnostní ochranné služby, zda by nemohl vozík s nákupem nechat na chvíli na prodejní ploše a že si jen odskočí nedaleko do místa svého bydliště, poněvadž si doma zapomněl peněženku s finančními prostředky. Pracovník prodejny mu toto umožnil, za okamžik však zjistil, že muž si při odchodu mimo pokladní zónu z nákupního vozíku vzal bez následné úhrady dvě láhve alkoholu a také několik druhů a množství čokolád. Po zjištění těchto skutečností byl 28letý muž zadržen a předán přivolané službu konající policejní autohlídce. Důslednou lustrací v dostupných evidencích poté zakročující policisté prokázali, že se u daného muže jedná o recidivu, poněvadž byl tento v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce patnácti měsíců, který vykonal v červnu loňského roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro možné obdobné protiprávní jednání a chování výše jmenovaného recidivisty.

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice