21. 6. 2021

Vyhrožování sebevraždou na Sýkoráku v Ostravě

V pátek 18. června na ulici 28. října v Ostravě muž ročník 1984 v oblouku Sýkorova mostu vyhrožoval sebevraždou. Měl mít u sebe dvě zbraně, které měl následně odhodit. Policisté jednu zbraň (jednalo se o dlouhou zbraň) zajistili a po druhé zbrani pátrali ve spolupráci s hasiči v korytu řeky. Dopravní policisté z důvodu bezpečnosti všech přítomných, nechali vypnout proud v trolejích, řídili dopravu a pod mostem zastavili pohyb na cyklostezce. Na místě zasahovaly desítky policistů a také zásahová jednotka s vyjednavači. Policie muže zajistila a předala do péče zdravotníkům.

 

18. 6. 2021

Zaměřeno na motocyklisty

Moravskoslezští dopravní policisté uskutečnili v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu další dopravně bezpečnostní akci. Tentokrát se zaměřili na motocyklisty, zejména na správný způsob předjíždění, způsob jízdy a technický stav motocyklů. Kontrolovali však dodržování veškerých dopravních předpisů jak u motorek, tak u vozidel a dalších účastníků silničního provozu. Do jednodenní akce se zapojily policejní autohlídky i motohlídky napříč celým Moravskoslezským krajem z jednotlivých dopravních inspektorátů, dálničních oddělení a oddělení silničního dohledu krajského ředitelství.

Výsledky akce

Policisté zkontrolovali 131 vozidel a motocyklů. Zjistili celkem 24 dopravních přestupků, přičemž 23 z nich vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 5 000 korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývající jeden přestupek.  V „kolonkách výsledků“ je nejčastěji – v tomto ohledu pozitivní – počet 0. Nicméně, při pohledu na některá konkrétní porušení dopravních předpisů zjistíme, že v jednom případě nebyl užit zádržný systém a stejně tak se v jednom případě dopustil přestupku řidič, který držel při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Šest vozidel mělo nevyhovující technický stav. Co se týká samotných motocyklistů, ti se dopustili čtyř přestupků.

 

Případ krádeže mobilního telefonu a peněženky v Novém Jičíně zná pachatele

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 36letému muži z Novojičínska, neboť tento měl v brzkých ranních hodinách 14. června letošního roku využít na Masarykově náměstí v Novém Jičíně chvilkové nepozornosti a podnapilosti místního 36letého muže a z kapes kalhot mu odcizil mobilní telefon, svazky klíčů a peněženku s finančními prostředky na hotovosti ve výši 5 tisíc korun, s různými osobními doklady a s platebními kartami. Poškozenému muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 23 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru objasnili novojičínští policisté v úzké spolupráci se svými kriminalistickými kolegy na základě dobré místní a osobní znalosti prostředí, obyvatel i dané problematiky trestné činnosti.

 

Dosud neznámý řidič osobního automobilu způsobil v obci Veřovice dopravní nehodu a ujel

Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v těchto dnech zahájil úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že chvíli před druhou hodinou ranní 17. června 2021 mohl být v obci Veřovice spáchán zločin násilí proti úřední osobě.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním zjištěno, tak ve výše uvedené době doposud neznámý pachatel řídil v katastru obce Veřovice osobní motorové vozidlo tovární značky BMW tmavé barvy a když u okraje vozovky spatřil autohlídku z kopřivnického Obvodního oddělení ve služebním motorovém vozidle tovární značky Škoda Octavia v policejním provedení, která prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, tak urychleně odbočil a zajel do vjezdu vedoucí k oplocenému areálu zdejší soukromé společnosti. Když policisté přijeli do tohoto místa a vystoupili z policejního vozu v úmyslu provést silniční kontrolu řidiče vozu BMW, tak tento z vjezdu vycouval a okamžitě se prudce rozjel. Jeden z policistů musel urychleně uskočit stranou, aby nebyl sražen a neznámý řidič přesně neustanoveného vozidla po nárazu a poškození pootevřených dveří služebního automobilu odejel ve směru do centra obce Veřovice a poté neznámo kam. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění dosud přesně neustanoveného řidiče blíže nezjištěného automobilu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Silniční kontrole v obci Ženklava prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu

Patnáct minut po desáté hodině dopolední 17. června 2021 policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Kopřivnici prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v obci Ženklava, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Renault Megané, a to 47letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento muž je v silně podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,8 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

 

17. 6. 2021

Objasnění úmyslného poškození kopřivnického objektu sprejerstvím

Patnáct minut po jedenácté hodině dopolední 15. června tohoto roku kolemjdoucí strážník kopřivnické Městské policie v civilním oděvu zadržel na ulici Štefánikové v Kopřivnici 32letou ženu z Novojičínska, poněvadž tato sprejem zelené barvy úmyslně poškodila objekt zdejšího Městského úřadu. Jak bylo následně ze strany policistů Obvodního oddělení v Kopřivnici zjištěno, tak shora uvedená žena postříkala nápisem bok schodiště zde instalované trafostanice a způsobila tak hmotnou škodu na majetku v dosud přesně nevyčíslené hodnotě. Vzhledem k daným skutečnostem je 32letá žena již nyní důvodně podezřelá z naplnění skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Případ odcizení věcí z kůlny rodinného domu v Novém Jičíně objasněn

V uplynulých dnech byla široká veřejnost prostřednictvím médií informována o případu přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže, ke kterému došlo v noční době z 29. na 30. května letošního roku na ulici Lesní v Novém Jičíně. V té době neznámá osoba neoprávněně vstoupila na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů, vešla do dvou kůlen, ze kterých odcizila akumulátorový vyžínač, akumulátorovou motorovou pilu, akumulátorový plotostřih, různé akumulátorové baterie a nabíječky, zahradní nůžky, dílenské klíče a z lednice v přilehlé zahradní pergole odcizila 10 kilogramů masa, láhve alkoholu a vín, nerezový tác, sklenice, indukční vařič, sadu kuchyňských nožů, kuchyňské nůžky a petangové koule, čímž poškozené 69leté místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 41 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru intenzivně prověřovali policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně. Nyní byl jako pachatel výše popsané majetkové trestné činnosti ustanoven 32letý muž z Prahy, který se ke svému protiprávnímu jednání plně doznal a celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Vloupání do novojičínské provozovny

V blíže neustanovené době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 11. června a patnáctou hodinou odpolední 14. června 2021 se doposud neznámý pachatel vloupal do prodejny s maloobchodním zbožím na ulici Dolní brána v Novém Jičíně, odkud odcizil sto kusů balení barev na vlasy, různé druhy a množství oděvních svršků o počtu nejméně sto třicet kusů, jedenáct párů bot, čtyřicet kusů pánského spodního prádla a přibližně stejného počtu kusů dámského spodního prádla a dále cestovní tašky, vše v hodnotě bezmála 30 tisíc korun. Toto zboží si připravil k odnesení z objektu, vše však ponechal na místě kromě sta balení barev na vlasy. Poškozené fyzické i právnické osobě tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 8 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Dodání dvou silně podnapilých osob do zdravotnického zařízení k vystřízlivění

Službu konající policejní autohlídka z hlučínského Obvodního oddělení pár minut před desátou hodinou dopolední 15. června letošního roku prováděla kontrolní činnost v prostoru železniční stanice na ulici Porubské v obci Děhylov, přičemž se zde nacházela silně podnapilá žena, která nebyla schopna vlastní chůze a komunikace, válela se po zemi a bylo zde nebezpečí, že spadne do kolejiště. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zakročující policisté rozhodli o dodání této 59leté ženy z Hlučína na Protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Orientační dechová zkouška u ní prokázala hodnotu 3,2 promile alkoholu v dechu.

O den dříve, tedy 14. června tohoto roku policejní autohlídka z Obvodního oddělení ve Vítkově vykonávala pár desítek minut po třiadvacáté hodině večerní výkon službu v obci Melč, kdy poblíž objektu místního kostela se pohyboval silně podnapilý 61letý muž z Opavy, svým hlasitým projevem rušil noční klid, neustále polehával po zemi a nedokázal se řádně postavit na nohy. Orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 2,8 promile alkoholu v dechu. I on byl následně umístěn na opavskou Protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Ke zranění žádné ze zúčastněných osob ani v jednom z výše uvedených případů nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Oba skutky jsou nadále prošetřovány jako přestupek proti veřejnému pořádku a spisové materiály budou postoupeny podle věcné příslušnosti do správních komisí k dalšímu projednání a opatření.

 

Vypátrání hledaných osob v obci Hať na Opavsku

Chvíli po šestnácté hodině odpolední 14. června 2021 byly v prostoru jednoho z rodinných domů v obci Hať zadrženy dvě osoby, a to 35letý muž z Ostravy a 24letá žena z Opavska, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Na shora uvedeného muže vydal v prosinci loňského roku Okresní soud v Ostravě příkaz k jeho dodání do výkonu trestu odnětí svobody a po výše jmenované ženě pátrali hlučínští policisté a opavští kriminalistů v důsledku zjištění jejího současného pohybu a pobytu.

Zadržení osob předcházela skutečnost, ke které došlo chvíli předtím na území Polské republiky. V odpoledních hodinách 14. června tohoto roku totiž 35letý muž řídil na území sousedícího státu osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat Variant, přičemž byl stavěn a kontrolován ze strany polských policistů. Na zákonem dávané výzvy k zastavení však nereagoval, při svém pronásledování se mu podařilo uniknout a přejet až na teritoriu České republiky, automobil zaparkoval před jedním z rodinných domů v obci Hať a ukryl se v tomto rodinném domě. Tato skutečnost byla zjištěna v součinnosti polských a českých policistů, kdy na dané místo byly přivolány i další policejní posily (policisté s Obvodního oddělení v Hlučíně, opavský policejní psovod, policisté Zásahové i Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Opavě), poněvadž zde vznikla důvodná obava, že by 35letý muž mohl být nebezpečný a že je ozbrojen. Za použití taktických úkonů a donucovacích prostředků byl uvedený muž nalezen v jednom pokoji domu uschován v dece za dětskou postýlkou, byl ihned zadržen a převezen do budovy hlučínských policistů a následně eskortován do vazební věznice v Ostravě. Přítomná jmenovaná žena byla rovněž převezena na hlučínskou policejní služebnu a po provedených procesních úkonech byla propuštěna na svobodu a bylo po ní odvoláno pátrání. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku a celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany opavských kriminalistů minimálně pro podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu v obci Staré Město u Bruntálu

Třicet minut po čtrnácté hodině odpolední 14. června 2021 řídil 29letý muž z Ostravy osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat Punto v obci Staré Město u Bruntálu, a to ve směru jízdy od Světlé Hory na Bruntál, přičemž z doposud přesně nezjištěných příčin přejel do protisměru a narazil do zde zaparkovaného osobního automobilu tovární značky Chevrolet Orlando. Následně pokračoval dále v jízdě, sjel do přilehlého silničního příkopu a svůj vůz převrátil na střechu. Při této dopravní nehodě utrpěl zranění s nutností jeho leteckého transportu helikoptérou do Fakultní nemocnice v Olomouci k lékařskému vyšetření a ošetření. Orientační dechová zkouška ani test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek a jedů v jeho těle nebyla provedena v souvislosti s rozsahem jeho zranění těžšího charakteru a byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve). Při následném prošetřování a prověřování celé kolizní situace v dopravě policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále lustracemi v dostupných evidencích prokázali, že 29letý muž není držitelem příslušného platného řidičského oprávnění a prohlídkou automobilu bylo zjištěno, že se v něm nachází příruční zavazadlo, ve kterém je digitální váha a bílý prášek v igelitovém sáčku na zip. Nalezený prášek vykazoval odborným přístrojovým měřením přítomnost amfetaminu (pervitinu), tedy návykovou látku o hmotnosti přes 3,2 gramy.

Při dopravní nehodě ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 166 tisíc korun a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů nejméně pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu.

 

15. 6. 2021

Obvinění z výroby a distribuce pervitinu

Ms kraj: Mohly být vyrobeny až desítky kilogramů drogy za miliony korun. SHADOW – výstižný název přináležející práci krajských kriminalistů, kteří vyšetřují případ rozsáhlé trestné činnosti na  úseku toxikomanie. Každý z tří nyní již obviněných osob se měl určitým způsobem podílet na „zásobování“ pervitinem nejen našeho regionu, ale i Olomoucka a rovněž zahraničí. Vyrobeno mohlo být přes 130 kilogramů drogy v hodnotě až 156 000 000 korun.  Krajští kriminalisté

shromažďovali a prověřovali veškeré informace týkající se podezření na výrobu a distribuci drog. Co policisté detailní kriminalistickou činností zjistili a zadokumentovali? Dva muži a žena měli jednat po vzájemné domluvě, jakožto organizovaná skupina, s jasným rozdělením rolí a s cílem dosažení majetkového prospěchu. Od poloviny roku 2018 do doby zadržení, což bylo před pár dny, měli z léčiv vyrábět pervitin a tento následně distribuovat různým osobám, zejména na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje (kde také na několika místech výroba probíhala), ale také v zahraničí. Za uvedené období měli či mohli vyrobit více než 130 kilogramů pervitinu (což by mohlo být 130 000 dávek) a získat tak až několik desítek milionů korun. Jejich „zboží“ bylo žádané pro vysokou kvalitu.

Detailněji lze uvést, že 48letý muž měl v zahraničí zajišťovat léky s obsahem prekurzoru a chemikálie a laboratorní vybavení potřebné
k výrobě pervitinu. Již vyrobené „zboží“ měl posléze prodávat dalším distributorům. Žena (72 let) měla vyloupávat léky, a to z několik

set, ne-li kolem tisíce, blistrů. Ženě vyplatil určitou částku a prvnímu muži vyplácel statisíce korun 46letý muž – ten měl vše organizovat, včetně financování a samotné výroby drogy. Byl obecně uznávanou a respektovanou osobou. Trojice se celkově chovala velmi konspirativně. Vrchní komisařka odboru obecné kriminality krajského ředitelství obvinila trojici z Karvinska ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Ženě (soud rozhodl o trestním stíhání na svobodě) hrozí trest odnětí svobody na dva až deset let, mužům (soud rozhodl o jejich vazebním stíhání) na osm až dvanáct let odnětí svobody. Hlavní aktér

byl  za obdobné jednání v posledních třech letech potrestán. Na zadržení podezřelých, které proběhlo v různých časech a na několika místech, se podílela také zásahová jednotka krajského ředitelství. Policisté provedli domovní prohlídky, při kterých zajistili množství věcí a stop, včetně určitého množství samotné drogy pervitin, dále větší množství chemikálií pro výrobu omamných a psychotropních látek a rovněž kompletní velkokapacitní varnu pervitinu, ve které bylo možné vyrobit až 1 000 gramů pervitinu najednou! Vše budou vyhodnocovat experti z odboru kriminalistické techniky  a expertiz krajského ředitelství. Policisté dále zajistili finanční hotovost, elektroniku a luxusní vozidlo jako výnos z trestné činnosti.  Vyšetřování je v podstatě v samotném počátku, kriminalisté pokračují v jednotlivých úkonech trestního řízení.

 

 

 

 

 

 

 

14. 6. 2021

Řidič osobního automobilu pod vlivem návykových látek v Kopřivnici

Chvíli před jednou hodinou ranní 11. června 2021 policejní autohlídka z kopřivnického Obvodního oddělení v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala na ulici Obránců míru v Kopřivnici řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia, a to 35letého muže z Novojičínska. Při této silniční kontrole zakročující policisté provedli u shora uvedeného muže odborná měření dechovými zkouškami, která vyzněla pozitivně a byly mu tak naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,2 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Vloupání do několika rodinných domů ve Štramberku

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty prověřují tři případy vloupání do objektů rodinných domů v obci Štramberk. Jak bylo doposud zjištěno, tak neznámý pachatel v dopoledních hodinách 9. června letošního roku neoprávněně vstoupil na částečně oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Závišické, kdy se po vypáčení plastového okna vloupal do obytných prostor daného obydlí a odcizil zde různé druhy a množství šperků. V průběhu výše uvedeného dne se po vypáčení okna či dveří vloupal také do vnitřních prostor dalších dvou rodinných domů na ulicích K Očnímu a Šňůrková ve Štramberku, ze kterých odcizil další šperky ze žlutého kovu a hodinky, čímž poškozeným třem fyzickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 132 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele těchto protiprávních jednání majetkového charakteru, mající znaky přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Neoprávněné vniknutí do společné chodby v novojičínském bytovém domě

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností nasvědčujících spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Této trestné činnosti majetkového charakteru se měl v době mezi dvaadvacátou hodinou večerní 9. června a šestou hodinou ranní 10. června letošního roku dopustit doposud neznámý pachatel tím, že u oplocení na společnou zahradu jednoho z bytových domů na ulici Komenského v Novém Jičíně přistavil popelnici, přes kterou vstoupil na pozemek a dále vylezl na balkón. Pootevřenými balkónovými dveřmi vešel do společných prostor domu a zde na chodbě v mezipatře a v prvním patře odcizil volně odložených osmnáct láhví piv značky Radegast a více jak jeden kilogram banánů, čímž dvěma poškozeným místním majitelům vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 600 korun. Jakékoli informace vedoucí ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

8. 6. 2021

Tragický případ úmrtí nezletilého chlapce v korytu řeky Opavy

Okolo osmnácté hodiny podvečerní 7. června 2021 se 11letý hoch z Ostravy pohyboval ve společnosti dvou dívek ve věku 12 a 14 let z Ostravy a z Bruntálu na břehu řeky Opavy, a to poblíž mostu u tak zvaného Vojenského splavu na ulici Jaselské v opavských Městských sadech. Dosavadním prošetřováním a prověřováním bylo zjištěno, že chlapec ve výše uvedené době skočil z prostoru dřevěných desek u vyústění umělého koryta pro vodní sporty do řeky, přičemž následně jeho tělo zůstalo nehybně na hladině s hlavou ponořenou pod vodou. Po chvíli se zcela potopil a ztratil se tak nezletilým dívkám z dohledu. Ty následně přivolaly pomoc a na místo se dostavili příslušníci Integrovaného záchranného systému. Policisté z Obvodního oddělení v Opavě i dopravní policisté v úzké spolupráci s opavskými hasiči a se strážníky Městské policie ihned prováděli propátrávání vodního toku, koryta řeky, přilehlých břehů a dalších okolních prostor. Přibližně po dvou a půl hodinách přítomní hasiči vytáhli z vody na břeh bezvládné tělo chlapce a začali s oživovacími pokusy. V těch pokračovala i přivolaná osádka sanitního vozidla Rychlé záchranné služby, kdy přítomný lékař před jednadvacátou hodinou večerní téhož dne konstatoval úmrtí chlapce, u kterého byla následně nařízena zdravotní pitva. Prvotními procesními úkony nebylo zjištěno cizí zavinění na smrti nezletilé osoby a v současné chvíli policisté a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Opavě zjišťují a ověřují veškeré okolnosti této tragické události.

 

1. 6. 2021

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu na Novojičínsku

Třicet minut po patnácté hodině odpolední 29. května 2021 řídil 35letý muž z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Mondeo po silnici čísla I/57 (ulice Revoluční) ve směru od obce Bludovice u Nového Jičína na obec Kunín, přičemž se při projíždění pravotočivou zatáčkou plně nevěnoval řízení (podle svého tvrzení měl s největší pravděpodobností mikro spánek), vyjel vlevo mimo vozovku a narazil do betonové podezdívky oplocení zdejšího domu. Po střetu na místě dopravní nehody nesetrval, nepřivolal policisty, ale odešel pryč. Po chvíli se však na místo vrátil a již zde přítomným policistům ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně se podrobil odbornému měření dechovými zkouškami. Těmi bylo prokázáno, že je v silně podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,1 promile alkoholu v dechu. Na výzvu policistů se 35letý muž podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve), na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika tisíci korunách. Celá záležitost je nyní nadále prověřována ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Odcizení pracovního nářadí z kůlen na pozemku novojičínského rodinného domu

V přesně neustanovené době mezi třiadvacátou hodinou večerní 29. května a dvanáctou hodinou polední 30. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Lesní v Novém Jičíně přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů. Následně na tomto soukromém pozemku vešel do dvou kůlen, ze kterých odcizil akumulátorový vyžínač oranžovo-černé barvy, akumulátorovou motorovou pilu oranžové barvy a akumulátorový plotostřih oranžovo-černé barvy vše značky Husqvarna, dále různé akumulátorové baterie a nabíječky značek Husqvarna a Bosch, dvoje zahradní nůžky a sadu dílenských klíčů. Z lednice v přilehlé zahradní pergole odcizil 10 kilogramů masa, láhve alkoholu a vín, nerezový tác, sklenice, indukční vařič, sadu kuchyňských nožů, kuchyňské nůžky a petangové koule, čímž poškozené 69leté místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 41 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeních věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Odcizení volně odložené kabelky z nákupního vozíku v opavském supermarketu

Přibližně třicet minut po osmnácté hodině podvečerní 28. května tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v prodejních prostorách supermarketu na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že využil chvilkové nepozornosti poškozené 58leté místní ženy a z nákupního vozíku jí odcizil volně zavěšenou dámskou koženou béžovou kabelku. V ní se nacházela peněženka, různé osobní doklady, platební karty, tři mobilní telefony značek Nokia a Xiaomi, klíč s dálkovým ovládáním k osobnímu automobilu, svazek klíčů a finanční prostředky na hotovosti, vše ve výši bezmála 19 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, dokladů, platebních karet a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Odcizení volně odložených věcí v altánu na ulici Sady Svobody v Opavě

Doposud neznámý pachatel spáchal okolo dvaadvacáté hodiny večerní 28. května letošního roku v Sadech Svobody v Opavě přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že odcizil volně odložené věci. Ve zdejším altánku v místě zvaném Ptačí vrch odcizil dámskou kabelku značky HM černé barvy, plátěný batoh značky Adidas černé barvy a sportovní tašku značky Puma růžovočerné barvy. V těchto příručních zavazadlech se nacházely peněženky, osobní doklady, platební karty, parfémy a různé druhy kosmetiky, elektronické cigarety, svazky klíčů, powerbanka, různé druhy oblečení (bílý svetr, černá šála, černá mikina, plátěná čepice černé barvy, pletené rukavice vínové barvy) a různé finanční prostředky na hotovosti, čímž čtyřem poškozeným fyzickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 12 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, dokladů, platebních karet a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

 

Krádež zboží v opavském supermarketu má na svědomí místní recidivista

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 23letému místnímu muži, neboť tento pár desítek minut po šestnácté hodině odpolední 30. května letošního roku odcizil v supermarketu na ulici Dukelské v Opavě volně vystavené zboží v hodnotě 269 korun. Láhev alkoholu si uschoval pod bundu a po průchodu přes pokladní zónu bez úhrady byl zadržen všímavými zaměstnanci prodejny. Následně byl předán službu konající policejní hlídce, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou, kterou však nejen tímto porušil. Dále bylo zjištěno, že na 23letého muže vydal opavský Okresní soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, takže byl shora uvedený muž ihned omezen na svobodě a poté eskortován a dodán do ostravské věznice. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření i z další jeho obdobné trestné činnosti majetkového charakteru.

 

Řidič osobního automobilu po dopravní nehodě v Hlučíně ujížděl

Pár minut po patnácté hodině odpolední 31. května 2021 řídil 49letý muž z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Focus po ulici U Bašty v Hlučíně, přičemž na zdejším parkovišti při svém couvání narazil do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Mazda 6, které zde odstavila místní 26letá žena. Po střetu shora uvedený muž nezastavil a z ulice U Bašty ujížděl po ulici Ostravské, ač se jej okamžitě snažil zastavit právě zde přítomný strážník hlučínské Městské policie a další dvě svědkyně události.

Daný skutek byl oznámen i službu konajícím policistů z Obvodního oddělení v Hlučíně, přičemž jedna z policejních hlídek chvíli poté zaregistrovala shora uvedený osobní automobil značky Ford Focus jak stojí u areálu fotbalového hřiště v obci Markvartovice. Ve voze se na místě řidiče nacházel výše jmenovaný 49letý muž, který spal. Na výzvu se tento řidič bezdůvodně odmítl podrobit orientační dechové zkoušce a rovněž bezdůvodně odmítl i lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Vzhledem k tomu, že 49letý muž jevil známky silné podnapilosti a byla zde důvodná obava, že by ve svém možném protiprávním jednání (řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholických nápojů) mohl pokračovat, zakročující policisté rozhodli o jeho zadržení a umístění na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 80 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a prověřování ze strany hlučínských policistů v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty.

 

Sprejerství, úmyslné poškození reklamních plachet a mobilního WC v Krnově

V blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 27. května a jedenáctou hodinou dopolední 28. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v Krnově, v části zvané Ježník přečin poškození cizí věci tím, že na zdejším volně přístupném staveništi úmyslně poškodil nejméně tři reklamní plachty, které postříkal sprejem oranžové barvy. Stejným sprejem postříkal a takto poškodil i zde instalované mobilní plastové WC, čímž několika právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 9 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

 

28. 5. 2021

Případy dvou vloupání do prodejny občerstvení v centru Nového Jičína

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení v těchto dnech přijali oznámení o dvou případech obdobného vloupání do objektu občerstvení v prostoru ulic Jungmannova a Masarykovo náměstí v Novém Jičíně. Doposud neznámý pachatel nebo neznámí pachatelé po vypáčení kovové petlice a zámků dveří neoprávněně vnikl či vnikli do skladových prostor provozovny a odcizil nebo odcizili nejprve 45 plat s vejci (1.350 kusů) a poté 15 plat s vejci (450 kusů). Jednotlivé skutky se staly v rozmezí dnů 14. až 17. května a také 21. až 24. května letošního roku, čímž poškozené místní soukromé společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 5 a půl tisíce korun. Jakékoli informace, které by vedly k objasnění výše uvedených přečinů krádeže, k ustanovení osoby či osob pachatelů, jakož i k nálezu odcizených vajíček, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, policistům z Obvodního oddělení v Novém Jičíně na číslo 974 735 651.

 

Odcizení elektrického kola z frenštátského rodinného domu

Mezi patnáctou hodinou odpolední a dvacátou hodinou večerní 27. května 2021 doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Střelniční ve Frenštátě pod Radhoštěm přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů a následně z předsíně tohoto obydlí odcizil horské elektrokolo značky Cruissis e-Atland žlutozelené barvy, čímž poškozené 21leté místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 60 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného jízdního kola, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na frenštátské policejní číslo 974 735 711.

 

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Bítov

Službu konající policejní autohlídka z bíloveckého Obvodního oddělení v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala třicet minut po dvaadvacáté hodině večerní 27. května 2021 v obci Bítov řidiče osobního motorového vozidla tovární značky VW Golf, a to 31letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že tento muž je v podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 1,5 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 31letý řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, nepožádal o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) a na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nyní prověřována ze strany bíloveckých policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Tragická dopravní nehoda osobního automobilu s nákladním vozem v Brance u Opavy

Pětatřicet minut po třinácté hodině odpolední 27. května 2021 došlo v obci Branka u Opavy k tragické dopravní nehodě. V té chvíli 74letý muž z Vítkova jel po vedlejší ulici Školní osobním motorovým vozidlem tovární značky Ford Focus ve směru od obce Chvalíkovice ke křižovatce s hlavní silnicí spojující Fulnek s Opavou, přičemž odbočoval vlevo na Hradec nad Moravicí. V dané křižovatce se však střetl s právě přijíždějícím nákladním motorovým vozidlem tovární značky Man, které řídil 70letý muž z Jeseníku a jenž jel ve směru z Hradce nad Moravicí na Opavu. Při této dopravní nehodě utrpěl řidič osobního automobilu těžká zranění neslučitelná s životem, kterým na místě podlehl. Jeho 64letý spolujezdec rovněž z Vítkova utrpěl blíže nespecifikovaná mnohačetná poranění těžké povahy a z místa byl transportován leteckou záchrannou službou do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče nákladního vozu negativně, u zemřelého řidiče osobního auta byla nařízena soudní pitva. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 180 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě a ze strany opavských kriminalistů.

 

Cizinci

Operátoři policejní linky 158 přijali tuto středu ráno hovor. V areálu bruntálské firmy se měly pohybovat neznámé osoby, pravděpodobně cizinci. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že jde vskutku o cizí státní příslušníky, kteří měli vystoupit z nákladového prostoru kamionu. Jelikož pětice mužů policistům nepředložila cestovní doklady či doklady totožnosti, směřovaly identifikační procesy a další úkony ke zjištění, o koho se jedná a současně ke zjištění oprávněnosti vstupu a pobytu na území naší republiky. Policisté ověřili, že jde o pět mužů z Afghánistánu ve věku od 15 do 27 let. Tři dospělí muži (ve věku 18, 19 a 27 let) byli umístěni do Zařízení pro zajištění cizinců v Balkové. Policisté zjistili, že všichni zažádali o mezinárodní ochranu v jiném státu a k nám vstoupili neoprávněně, současně v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví týkajícím se vstupu osob na území České republiky v souvislosti s Covid-19. Nyní budou tedy probíhat standardní úkony správního řízení k jejich předání do státu, ve kterém podali žádost, a to dle mezinárodní úmluvy, tzv. Dublinského systému. Co se týká dvou patnáctiletých hochů, s ohledem na jejich věk byl kontaktován odbor sociálně právní ochrany dětí, který si je převzal.

 

Ostrava: Ujíždějící řidič „zaparkoval“ do reklamní tabule. O dva dny dříve si měl přivézt na kapotě auta kus betonu a hodit ho na vozidlo

Tuto středu 26. května 2021 po poledni se policisté z oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Ostrava vydali v městské části Přívoz za jistým osobním vozidlem, neboť měli podezření, že by za volantem mohl být muž se zákazem řízení. Řidič na výstražné zvukové i světelné znamení k zastavení nereagoval, naopak, začal zrychlovat a bylo evidentní, že se rozhodl hlídce ujet. Jistou chvíli jelo vozidlo díky hustému provozu dokonce po chodníku, naštěstí se tam právě nenacházeli chodci. Řidič následně na ulici Mariánskohorské (ve směru na Porubu) projel přes odstavný pruh. Odbočovací manévr k čerpací stanici pravděpodobně vlivem vysoké rychlosti nezvládl a narazil s vozidlem mimo komunikaci do reklamní tabule a poté do uzávěru vody. Po kontrole zadrženého „řidiče“ policisté zjistili, že se vskutku jedná o 33letého muže z Ostravy, který není vlastníkem řidičského oprávnění a má několika soudy vysloveno vícero zákazů řízení motorových vozidel, nejdelší zákaz je do roku 2033. Výsledek orientačního vyšetření na návykové látky byl pozitivní na amfetamin, pro odmítnutí odborného lékařského vyšetření bude muž oznámen správnímu orgánu. Výsledek dechové zkoušky byl negativní.

Výše uvedenou událostí se zabývají policisté obvodního oddělení Ostrava Vítkovice. „Připojili“ ji totiž k další věci. Co se stalo? Tento týden odpoledne přijali policisté oznámení, že neznámý muž měl v městské části Vítkovice přijet s betonovou kostkou na kapotě svého auta k zaparkovanému vozidlu. Měl vystoupit a hodit kostku nad čelní sklo. „Hod“ se nějak nepovedl, zvedl tedy kostku spadlou za auto a tentokrát zamířil na sklo zadní, které měl rozbít. Z místa odjel. Škoda je předběžně vyčíslena na 20 000 korun. Policisté se standardní činností dopátrali podezřelého muže, ale neznali místo jeho aktuálního pohybu. Shodou náhod ho kolegové z oddělení hlídkové služby zadrželi po nezdařilém výše popsaném ujíždění. Policisté obvodního oddělení včera sdělili 33letému muži s bohatou trestní minulostí rozličného charakteru podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu poškození cizí věci. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trestní sazbu až do výše dvou let. K poškození vozidla ho dle něj vedly osobní důvody. Jednání lituje, zejména proto, že poničené auto bylo někoho jiného, než domníval…

 

25. 5. 2021

Ve dvou kamionech se nacházelo devět migrantů

Ve středu 19. 5. 2021 v odpoledních hodinách se obrátil řidič litevského kamionu na obsluhu benzínové čerpací stanice na dálnici D1 směrem na Polsko s prosbou o přivolání policistů, jelikož má s kolegou podezření, že v návěsech jejich kamiónů se nachází nějaké osoby. Krátce po oznámení přijeli na místo dopravní policisté a následně další hlídky (oddělení hlídkové služby Ostrava a obvodního oddělení Bohumín). Skupina dvou rodin (čtyř dospělých a tří malých dětí) vystoupila ještě před příjezdem policistů z prvního kamionu a další dva muže nalezli policisté v návěsu druhého kamionu. Tito dva muži uváděli policistům, že jsou mladiství. Následnou kontrolou zápěstních kůstek ve zdravotnickém zařízení bylo zjištěno, že jeden z nich je již ve věku přes 18 let. Migranti (9 osob) byli zajištěni a věc si na místě převzali kolegové z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort odboru cizinecké policie k prověření. S eskortou a střežením osob napomohli policisté speciální pořádkové jednotky. Začal proces úkonů nezbytných pro identifikaci osob a zjištění oprávněnosti vstupu a pobytu osob na území naší republiky. Osoby uváděly, že pochází z Afghánistánu. Policisté ověřili dokumenty – rumunské doklady žadatelů o mezinárodní ochranu, současně vytěžili příslušné informační systémy. Vyslechli řidiče kamionů a zadržené migranty, kteří policistům sdělili, že do nákladového prostoru vozidel se dostali bez vědomí řidičů v Rumunsku. Rodiče s dětmi byli umístěni do Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé Jezové, muž byl předán do zařízení Vyšní Lhoty a mladistvý cizinec byl předán orgánům sociální péče o děti a mládež. Nyní bude probíhat správní řízení k jejich předání do státu, ve kterém podali žádost o mezinárodní ochranu, a to dle mezinárodní úmluvy, tzv. Dublinského systému.

 

19. 5. 2021

TAKTO NE: Volá banka, že mám napadený účet. Řeknu jim bezpečnostní údaje… Podvodné vylákání téměř 500 000 korun

Kriminalisté vypátrali a obvinili muže, který měl jakožto „banka“ ochránit napadený účet ženy. Paní ale díky sděleným osobním a bezpečnostním přihlašovacím údajům přišla o téměř půl milionu korun. Více než 70letá žena z Opavy měla o stavu a pohybu financí na svém účtu povědomí, a tak ji v letos v březnu udivilo hlášení bankomatu o překročeném limitu. Ověřením zjistila, že „postrádá“ na účtu několik set tisíc korun díky platbám provedeným bezesporu cizí osobou. Neváhala a obrátila se na policisty.

Prověřování započali opavští kriminalisté, kteří věc dle příslušnosti předali krajskému oddělení kybernetické kriminality krajského ředitelství. Kriminalisté prověřili veškeré souvislosti, pracovali s informacemi od finančních ústavů, analyzovali vše točící se kolem pohybu financí po „odčerpání“ z účtu. Prostě, taková standardní policejní činnost. Na základě zadokumentovaných skutečností obvinil vrchní komisař oddělení kybernetické kriminality 30letého muže z Havířova ze zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, přečinu podvodu a přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Obviněný měl v polovině března kontaktovat paní zasláním SMS zprávy s avízem, že jí bude následně z její banky voláno ohledně účtu. Hovor pak uskutečnila neznámá žena vydávající se za pracovnici banky s tím, že účet paní byl napaden hackery a je nutné učinit opatření. Důvěřivá seniorka poskytla „na dálku“ veškeré informace ke svému účtu a platební kartě, včetně přístupových údajů a PINu. Paní zpřístupňovala obdržené kódy potřebné k blokaci fiktivní pracovnici banky, nevědomky jí však tím poskytovala potvrzovací kódy k transakcím. Bez jejího vědomí tak začaly z účtu odcházet na účet jiný různě vysoké částky, od stokorun až po částku převyšující sto tisíc. Byly také prováděny platby za rozličné nákupy a služby. Celkově uplatňuje poškozená škodu ve výši téměř 500 000 korun. Kriminalisté dále vyčíslili téměř 300 000 korun ve formě pokusu. A do třetice ještě jeden údaj – více než 120 000 korun kriminalisté zajistili.

Policisté zjistili informace k totožnosti podezřelého a jeho pohybu. Po předchozím souhlasu státního zástupce ho v dubnu zadrželi. Nyní již obviněný, který užíval finance pro svou potřebu, je ohrožen trestní sazbou v rozmezí od tří do osmi let odnětí svobody. V trestním rejstříku má především majetkové skutky a podvodná jednání. Trestní stíhání je vedeno vazebně. Vyšetřování není samozřejmě u konce, i nadále probíhají úkony trestního řízení.

Výše popsané jednání není bohužel ojedinělé, jedná se o metodu sociálního inženýrství, takzvaný Vishing. Osoby vydávající se v telefonu za pracovníky bank získají přístupové údaje k účtu budoucích poškozených pod legendou ochrany napadeného účtu. Opak je pravdou – cílem volajících je získat Vaše peníze. Uvedené je vhodné připomínat zejména starším osobám, což mohou učinit příbuzní mladšího věku orientující se lépe v dané problematice.

Obecně lze doporučit nereagovat na takového hovory a nikdy nesdělovat cizí osobě citlivé a bezpečnostní údaje k platební kartě či online bankovnictví. Vždy máte možnost kontaktovat svou banku – pokud nevyužijete osobní kontakt, nevolejte na telefonní číslo sdělené neznámým volajícím, ale užijte veřejně dostupný oficiální kontakt. Vhodné je „nemazat“ historii komunikace. V případě jakýchkoliv nejasností jsou Vám k dispozici samozřejmě i policisté na bezplatné tísňové lince 158.

 

Fyzické napadení v centru Ostravy

V pondělí 17. května 2021 v nočních hodinách přijali policisté obvodního oddělení oznámení o fyzickém napadení muže. Včera byly zjištěny informace další, konkrétně se na sociálních sítích objevily záběry z incidentu. Věc si převzali kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava. Ke skutku mělo dojít v pondělí navečer na veřejném prostranství u nákupní zóny v centru Ostravy. Napaden byl po předchozí vzájemné slovní rozepři více než 70letý pracovník ochranky objektu. Neznámý mladý muž se měl rozběhnout a kopnout ho do horní oblasti těla. Napadený upadl a podezřelý měl tedy již ležícího muže kopnout do hlavy. Ostravští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění pokusu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. Zjišťují veškeré okolnosti a souvislosti výše popsaného jednání, analyzují zjištěné i získané informace. Podezřelým je osoba mladší 18 let a policisté pátrají po jeho aktuálním pohybu. Kriminalisté pracují s informacemi od poškozeného, který neutrpěl vážná zranění, ale vzhledem k charakteru útoku se tak mohlo stát. Policisté dále postupně kontaktují osoby, které by mohly k události poskytnout jakoukoliv informaci.

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice