17. 1. 2020

Případ krádeže volně odložené peněženky a mobilu v opavském pohostinství objasněn

Okolo druhé hodiny ranní 12. ledna tohoto roku tehdy neznámý pachatel spáchal v jedné z restaurací na Dolním náměstí v Opavě přečin krádeže tím, že využil chvilkové nepozornosti 50leté místní ženy a ze židle u barového pultu jí odcizil volně odloženou nákupní tašku. V ní se nacházela peněženka s různými osobními doklady, s finanční částkou na hotovosti a s mobilním telefonem značky Samsung. Poškozené ženě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 7 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru v posledních dnech intenzivně prověřovali policisté z Obvodního oddělení v Opavě, kteří na základě získaných poznatků ustanovili osobu pachatele, kterou je místní 29letý muž. Ten se k činu plně doznal a odcizené věci majitelce vrátil. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře čtyř měsíců, se zkušební dobou do dubna roku 2021. Ve zkráceném přípravném řízení tak bylo 29letému muži sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže a jeho případná další obdobná trestná činnost majetkového charakteru je nadále v dokazování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

 

Krádež pohonných hmot z pracovního stroje na Vítkovsku

V blíže neustanovené dob mezi šestnáctou hodinou odpolední 15. ledna letošního roku a sedmou hodinou ranní následujícího dne doposud neznámý pachatel spáchal v areálu rekreačního střediska Hadinka ve Vítkově, v části Klokočov přečin krádeže tím, že po násilném odstranění víčka palivové nádrže odcizil ze zde odstaveného pracovního stroje – bagru typu CAT celkem 150 litrů motorové nafty. Poškozené právnické osobě z Ostravy tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 5 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených pohonných hmot, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

15. 1. 2020

Po krádeži zboží v novojičínském supermarketu 34letý pachatel na chvíli utekl

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 34letému muži z Novojičínska, neboť tento chvíli po čtrnácté hodině odpolední 13. ledna letošního roku odcizil v jednom ze supermarketů na ulici Sokolovské v Novém Jičíně volně vystavené zboží v hodnotě 347 korun. Dvě láhve alkoholu a balíček sýru si uschoval pod své oblečení a po průchodu přes pokladní zónu bez úhrady byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny. Tento jej zastavil a požadoval po něm navrácení zboží nebo jeho úhradu. Pachatel protiprávního jednání majetkového charakteru však zareagoval tak, že pracovníka prodejny prudce odstrčil a utekl neznámo kam. Okamžitým prověřováním ze strany přivolaných policistů byl na základě svědeckých výpovědí jako pachatel ustanoven 34letý muž, který je recidivistou, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání deseti měsíců, se zkušební dobou do října roku 2021. V dané záležitosti se rovněž zjišťuje, zda výše jmenovaný muž svým jednáním a chováním nenaplnil i skutkovou podstatu přečinu výtržnictví. Celá věc je tak nadále ve stádiu dokazování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

 

14. 1. 2020

Vloupání do rodinného domu v obci Sedlnice

Policisté z Obvodního oddělení v Příboře v této chvíli prověřují přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody, které se staly v době mezi šestou hodinou ranní a šestnáctou hodinou odpolední 13. ledna letošního roku tím, že se doposud neznámá osoba neoprávněně vloupala do jednoho z rodinných domů v obci Sedlnice, kde poškodila dveře a další zařízení se škodou bezmála 2 tisíce korun a odcizila mobilní telefon značky Dodge bílé barvy a cukrovinky (dvě tyčinky Deli, čokoládu Studentská pečeť), vše v hodnotě 2 tisíce korun. Poškozené 41leté místní ženě tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 4 tisíce korun a celou záležitostí se nyní zabývají policisté z Obvodního oddělení v Příboře. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na příborské policejní číslo 974 735 751.

 

Vloupání do restaurace v obci Mořkov

S největší pravděpodobností okolo čtvrté hodiny ranní 13. ledna 2020 se doposud neznámý pachatel vloupal do restauračního zařízení na ulici Horní v obci Mořkov, odkud odcizil finanční prostředky v hodnotě bezmála 5 tisíc korun. Poškozením zařízení provozovny vznikla další škoda ve výši nejméně 5 a půl tisíce korun. Po oznámení této majetkové trestné činnosti se na místo, kromě místně příslušných policistů z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a novojičínských kriminalistů s kriminalistickým technikem, dostavil i policejní psovod se služebním psem, který vypracoval pachovou stopu v délce přibližně 500 metrů až ke garážím na ulici Za Sušárnou v obci Mořkov, kde ji ztratil. Poškozené místní právnické osobě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 10 tisíc korun. Tento přečin krádeže a přečin poškození cizí věci nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně v úzké spolupráci s novojičínskými policisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Poškozená žena z Oder zapomněla v nákupním vozíku peněženku s finančními prostředky

Okolo sedmnácté hodiny odpolední 10. ledna letošního roku 34letá žena z Novojičínska zapomněla v odstaveném nákupním vozíku u supermarketu na ulici Nádražní v Odrách svou peněženku, ve které byla finanční částka na hotovosti ve výši 10 tisíc korun. Tyto finanční prostředky s největší pravděpodobností nalezla doposud neznámá osoba, která si je ponechala, poněvadž není známo, že by je předala policistům, strážníkům městských policií, na oddělení ztrát a nálezů či jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Z tohoto důvodu policisté z Obvodního oddělení v Odrách žádají nálezce o navrácení výše uvedených finančních prostředků na nejbližší policejní služebnu, případně žádají o telefonické sdělení kladných poznatků k celé záležitosti na oderské policejní číslo 974 735 741. V případě nenalezení financí budou ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu zatajení věci.  

 

Silně podnapilý muž zcizoval zboží v butovickém supermarketu

Pár minut před čtrnáctou hodinou odpolední 10. ledna 2020 se silně podnapilý 41letý muž z Novojičínska pohyboval po prodejní ploše supermarketu na ulici Sjednocení ve Studénce, části Butovice, přičemž do svého batohu si postupně uložil čtyři láhvová piva, čtyři čokolády, sklenici zavináčů a jogurt, vše v hodnotě 213 korun. Po průchodu přes pokladní zónu bez úhrady výše uvedeného zboží byl zadržen všímavými pracovníky prodejny a následně byl předán přivolané službu konající policejní hlídce. Po převozu podezřelého muže z protiprávního jednání majícího znaky přestupku proti majetku do budovy Obvodního oddělení ve Studénce se tento začal chovat velmi arogantně a agresivně, v čekárně bouchal pěstí a hlavou do zdi a sám si způsobil zranění s nutností jednorázového lékařského vyšetření a ošetření ze strany přivolané osádky sanitního vozidla s lékařem. Vzhledem k silné podnapilosti 41letého muže (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnoty bezmála 2,9 promile alkoholu v dechu) bylo následně rozhodnuto o jeho dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany studéneckých policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Odcizení volně odloženého mobilního telefonu ve studénecké restauraci

Mezi patnáctou a šestnáctou hodinou odpolední 12. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel využil nepozornosti poškozené 22leté ženy z Novojičínska a z barového pultu restauračního zařízení na ulici Nádražní ve Studénce jí odcizil volně odložený mobilní telefon značky iPhone 7+ zlatorůžové barvy v hodnotě 15 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Studénce a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného mobilního přístroje, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na studénecké policejní číslo 974 735 761.

13. 1. 2020

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:

Policisté Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje se v průběhu uplynulého týdne, tedy od 6. ledna do 10. ledna 2020, také zapojili do vyhlášené celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřena na řidiče motorových i nemotorových vozidel v souvislosti s možným požíváním alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek či jedů před jízdou nebo během řízení dopravního prostředku.

Celého opatření se v uvedené době zúčastnilo okolo 800 policistů z dopravní i pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů, z obvodních oddělení i ze speciální pořádkové jednotky v rámci ostravského krajského ředitelství Policie České republiky.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 2.671 účastníků silničního provozu (řidiči dvoustopých či jednostopých motorových i nemotorových vozidel a chodci), přičemž bylo zjištěno 616 dopravních přestupků. Blokovou pokutou na místě bylo vyřešeno 602 případů porušení zákona a 14 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření.

Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami prokázaly přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 8 účastníků silničního provozu (6x přestupkové jednání, 2x přečin ohrožení pod vlivem návykové látky) a provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových látek v těle řidiče bylo prokázáno 6 případů.

Mezi hlavní přestupky při porušení silničního zákona patřilo nepoužití bezpečnostních pásů (19x), překročení stanovené rychlosti jízdy (30x) a nevyhovující technický stav vozidla (50x).

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených akcí. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

10. 1. 2020

Vloupání do osobního automobilu na ulici Školní v Kopřivnici

V přesně neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 8. ledna a šestou hodinou ranní následujícího dne letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na parkovišti u restaurace na ulici Školní v Kopřivnici přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že se vloupal do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Fiat Scudo. Z něj pak odcizil alkotester, dioptrické brýle, pánskou zimní bundu, elektrickou frézu a rozbrušovačku značky Bosch, laser značky Hilti, různé písemnosti, razítko, osobní doklady a platební kartu, čímž poškozenému 47letému muži z Frýdeckomístecka byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 42 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731.

 

Dopravní nehoda silně podnapilé řidičky osobního automobilu v Šenově u Nového Jičína

Chvíli po deváté hodině ranní 9. ledna 2020 řídila 36letá žena z Nového Jičína po ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína, a to ve směru na Kunín, své osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Focus, přičemž neměla dostatečný odstup za před ním jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Ford Galaxy a když jeho 68letý řidič z Novojičínska zastavil v koloně před ním již stojích vozidel, tak do něj zezadu narazila. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 11 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u shora uvedeného řidiče negativně, pozitivní však bylo odborné měření dechovými zkouškami u výše jmenované ženy. U ní policisté prokázali hodnoty téměř 2,6 promile alkoholu v dechu. Na místě jí byl zadržen řidičský průkaz, bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelá z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Objasnění krádeží pohonných hmot na Novojičínsku i v Ústí nad Labem

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 25letému místnímu muži, neboť tento na přelomu loňského a letošního roku v několika případech odcizil pohonné hmoty na čerpacích stanicích v okrese Nový Jičín a v Ústí nad Labem. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak například okolo půl deváté dopoledne 12. prosince 2019 na benzínové čerpací stanici v Kuníně natankoval do osobního motorového vozidla tovární značky Mercedes Benz pohonné hmoty v hodnotě 1.100 korun, přičemž při placení platební kartou mu tato transakce byla zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků na jeho účtu a odebranou motorovou naftu tak neuhradil. Dohodl se však s obsluhou čerpací stanice, že útratu přijede zaplatit ještě téhož dne a jako zástavu zde ponechal svou látkovou bundu bez hodnoty. Shora jmenovaný muž však již na tuto benzínovou čerpací stanici nepřijel a natankované pohonné hmoty v hodnotě přes tisíc korun neuhradil. Obdobně se zachoval i po natankování motorové nafty na benzínové čerpací stanici na ulici Božtěšické v Ústí nad Labem, a to ve večerních hodinách 22. prosince 2019, kdy natankoval do svého automobilu naftu opět za částku přes tisíc korun a nechal si zaúčtovat i koupené cigarety. Po neprovedené transakci z jeho platební karty i zde obsluze uvedl, že druhý den přijede a vše uhradí, přičemž jako zástavu zanechal vypnutý mobilní telefon značky iPhone. Později bylo zjištěno, že se však jedná pouze o maketu telefonního přístroje a do současné doby natankované pohonné hmoty a vyžádané cigarety nezaplatil. Své protiprávní jednání majetkového charakteru stejným způsobem učinil i chvíli po třinácté hodině odpolední 25. prosince loňského roku v Šenově u Nového Jičíně se škodou ve výši bezmála 1.300 korun, dále patnáct minut po poledni 29. prosince loňského roku na benzínové čerpací stanici na ulici Obránců Míru v Kopřivnici se škodou 1.500 korun a také v dopoledních hodinách 1. ledna letošního roku v Novém Jičíně, v části Loučka se škodou ve výši 750 korun. Jelikož se u všech výše uvedených případů podezřelého jednání a chování jedná o pokračující delikt se způsobenou škodou ve výši přes 5 tisíc korun, byly tyto skutky sloučeny a celá záležitost tak byla z jednotlivých přestupků proti majetku překvalifikována na přečin krádeže. Případná další trestná činnost stejného charakteru je nadále prověřována ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

 

9. 1. 2020

Křivé obvinění

Závažné nařčení neprokázáno, zasáhlo však do pracovního i soukromého života osob.

Kriminalisté obvinili 43letého muže z Ostravy z přečinu křivého obvinění. Nepravdivými informacemi, konkrétně lživými obviněními z trestných činů, vážně poškodil dvě osoby. Případ byl i pro kriminalisty citlivý a náročný, neboť křivé obvinění se vztahovalo k činnosti v zaměstnání poškozených, kteří vykonávají práci u dětí se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami v regionu Ostravska.

Neznámá osoba měla elektronickým podáním na adresu státní instituce popsat různá jednání a praktiky (včetně sexuálních) na dětech zjevně neslučitelné se zákonem, kterých se měly dopouštět dvě osoby ze zařízení poskytující péči dětem se specifickými potřebami výchovnými i vzdělávacími. Ostravští kriminalisté začali velmi citlivě „rozplétat klubíčko“, neboť informace byly vskutku závažné, současně bylo potřeba zohlednit fakt, že se týkaly dětí. Informace uvedené neznámou osobou měly za následek také újmu obou poškozených v zaměstnání i soukromém životě a měly dopad rovněž na chod celé organizace. 

Kriminalisté dospěli po shromáždění všech podkladů a analýze zjištěných skutečností k závěru, že informace šířil muž, který měl určité řekněme pracovní neshody právě s dvojicí poškozených. Ke svému jednání se doznal. Vyslechl si obvinění z přečinu křivého obvinění, za který stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

 

8. 1. 2020

Odcizení kabelky z nákupního vozíku před novojičínským supermarketem

Třicet minut po poledni 3. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel využil na parkovišti před supermarketem na ulici Sokolovské v Novém Jičíně chvilkové nepozornosti 56leté ženy z Novojičínska a odcizil jí dámskou koženou kabelku značky Lacoste černé barvy. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak poškozená žena si uschovávala nakoupené zboží do svého automobilu, přičemž kabelku měla volně odloženou v nákupním vozíku. V ní se nacházel mobilní telefon značky Samsung bílé barvy, dioptrické brýle s hnědými obroučkami, dámský parfém značky Lalikue, klíče k osobnímu automobilu a další svazek klíčů, vše v celkové hodnotě téměř 7 tisíc korun. Tento přečin krádeže nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Případ krádeže zboží v novojičínském supermarketu zná pachatele

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 22letému místnímu muži, neboť tento chvíli po třinácté hodině odpolední 6. ledna tohoto roku odcizil v supermarketu na ulici Přemyslovců v Novém Jičíně zboží v hodnotě 500 korun. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak shora uvedený podezřelý muž si pět kusů čokolád vložil do kalhot a po průchodu přes pokladní zónu bez úhrady byl zadržen pozorným pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně byl předán přivolané službu konající policejní hlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že se u 22letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře osmi měsíců, se zkušební dobou do dubna roku 2021. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů, přičemž případná další obdobná trestná činnost podezřelého muže je v dokazování.

 

Pachatel krádeží zboží ve Frenštátě pod Radhoštěm je z Frýdku-Místku

V těchto dnech policisté z frenštátského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 27letému muži z Frýdku-Místku, neboť tento je důvodně podezřelý z několika krádeží zboží ve zdejších samoobslužných prodejnách. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž okolo šestnácté hodiny odpolední 28. prosince 2019 v lékárně na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm využil chvilkové nepozornosti obsluhy a z výstavních regálů odcizil volně umístěné balení dvou léků. Chvíli před osmnáctou hodinou podvečerní 30. prosince loňského roku ve stejné provozovně opět využil nestřežený okamžik lékárnice a odcizil jedno balení léků značky Wobenzym. V odpoledních hodinách 3. ledna letošního roku se ve Frenštátě pod Radhoštěm dopustil dalších dvou krádeží, kdy nejprve okolo patnácté hodiny v prodejně na ulici Nádražní odcizil volně vystavenou meteostanici, LED reflektor, sadu vrtáků a elektrickou brusku. V sedmnáct hodin pak opět v lékárně na náměstí Míru odcizil vystavené balení elektrického zubního kartáčku.Výše uvedené případy objasnili frenštátští policisté v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a celkovou hmotnou škodu na majetku vyčíslily poškozené právnické osoby na finanční částku ve výši nejméně 8 tisíc korun. Případná další obdobná trestná činnost 27letého muže je nadále ve stádiu dokazování ze strany novojičínských a frýdeckomísteckých kriminalistů.

 

 

7. 1. 2020

Střelba na vlak dosavadním šetřením nepotvrzena

Policisté i nadále prověřují okolnosti a vyhodnocují informace týkající se poškození skla lokomotivy osobního vlaku jedoucího ze směru od Studénky do železniční stanice Ostrava Svinov. Věcí se zabývají z důvodu vzniklé škody, neboť střelba na vlak nebyla dosud žádnou zjištěnou a zadokumentovanou informací potvrzena.

V pátek v podvečer přijali policisté oznámení o poškozeném sklu na lokomotivě vlaku. Policisté okamžitě po oznámení začali zjišťovat okolnosti této události. V jednom z médií byla současně zveřejněna informace, že na vlak mohl někdo vystřelit.

Policisté zjišťovali dostupné informace a řádně zadokumentovali rovněž poškození skla. Na základě dosavadního šetření konstatujeme, že nebyla zjištěna jakákoliv informace, která by potvrdila verzi nebo k ní směřovala, že by poškození skla bylo způsobeno střelbou. Žádná střela nebyla nalezena. Nedošlo tedy k ohrožení cestujících ve vlaku. Sklo mohlo být poškozeno jakýmkoliv předmětem, navíc, v přesně nezjištěné době.

 

6. 1. 2020

Odcizení peněženky z volně odložené kabelky v novojičínské restauraci

Chvíli po čtrnácté hodině odpolední 4. ledna letošního roku v restauračním zařízení na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně využila doposud neznámá osoba chvilkové nepozornosti 59leté místní ženy a odcizila jí z volně odložené kabelky peněženku. V ní se nacházely různé osobní doklady, parfém značky Playboy a finanční prostředky na hotovosti. Poškozené ženě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 18 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených dokladů a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Případ krádeže pohonných hmot z nákladního automobilu ve Frenštátě pod R. objasněn

Chvíli před dvaadvacátou hodinou večerní 4. ledna 2020 službu konající policejní hlídka z frenštátského Obvodního oddělení vykovávala svou hlídkovou činnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, v části Planiska. V té chvíli uviděla na odstavné ploše u zdejšího areálu firmy podezřele se pohybující osobu, ve které později zjistila 42letého muže z Havířova. Důkladnou prohlídkou okolí bylo zjištěno, že se tento muž chvíli předtím vloupal do palivové nádrže zde zaparkovaného nákladního motorového vozidla tovární značky Tatra, přičemž odčerpal a odcizil přibližně 180 litrů motorové nafty. Poškozené právnické osobě tak způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši bezmála 6 tisíc korun. Celá záležitost je nadále prověřována ze strany frenštátských policistů a novojičínských kriminalistů v úzké spolupráci s jejich karvinskými kolegy, a to pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže.

 

Úmyslné poškození osobního automobilu na ulici Máchové v Novém Jičíně

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci 36letému místnímu muži, neboť tento přibližně třicet minut po jednadvacáté hodině večerní 4. ledna 2020 úmyslně poškodil na ulici Máchové v Novém Jičíně zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Yeti. Způsobenými rýhami do laku karosérie automobilu, poškozením čelního skla a utržením obou registračních značek vznikla poškozenému majiteli vozu celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 16 tisíc korun. Podezřelý muž byl ihned po svém činu zadržen službu konající hlídkou strážníků Městské policie v Novém Jičíně a následně byl předán přivolaným policistům. Orientační dechová zkouška prokázala u 36letého muže hodnotu 1,5 promile alkoholu v dechu a důvody jeho protiprávního jednání a chování jsou nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

3. 1. 2020

Objasnění krádeže pracovního nářadí z novostavby domu v Kopřivnici

Od poloviny listopadu loňského roku policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Kopřivnici intenzivně prověřovali případ neoprávněného vstupu do rozestavěné novostavby rodinného domu v Kopřivnici, v části Vlčovice. Tehdy neznámý pachatel odcizil volně odložený průmyslový vysavač a rýč, čímž poškozenému 29letému muži z Novojičínska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 5 tisíc korun. V těchto dnech byl jako pachatel shora uvedeného protiprávního jednání majetkového charakteru ustanoven 38letý muž z Hodonínska, který se ke svému činu plně doznal. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u něj jedná i o recidivu, poněvadž byl v posledních třech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně, a to k trestu obecně prospěšných prací o výměře 240 hodin, které doposud nevykonal. Vše je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Dopravní nehoda podnapilého řidiče automobilu v obci Rybí

Deset minut po půlnoci prvního lednového dne nového roku řídil 23letý muž z Novojičínska v obci Rybí své osobní motorové vozidlo tovární značky BMW 330 ve směru jízdy od Kopřivnice na Nový Jičín, kdy vlivem své podnapilosti a vysoké rychlosti nezvládl řízení, přejel do protisměru a sjel z mírného svahu na travnatou plochu, kde narazil do dopravního značení. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěl řidič zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v novojičínské nemocnici, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 70 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně prokázali u shora uvedeného muže předchozí požití alkoholických nápojů s naměřenými hodnotami okolo 1,7 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že muž s naměřenými hodnotami nesouhlasil, tak byl vyzván k odběru biologického materiálu (krve) při jeho lékařském ošetření. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče automobilu se zákazem řízení

Chvíli před čtrnáctou hodinou odpolední 1. ledna 2020 službu konající policejní hlídka z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm stavěla a kontrolovala v obci Lichnov na Novojičínsku řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Citroën C2, a to 25letého muže z Valašského Meziříčí. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento muž řídí automobil pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny hodnoty okolo 1,4 promile alkoholu v dechu. Dále bylo lustracemi v dostupných evidencích prokázáno, že má v současné době vysloven status neřidiče a že tak nevlastní řidičský průkaz, poněvadž mu byl na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Vsetíně vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do listopadu roku 2020. Celá záležitost je nadále prověřována pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Případ úmyslného poškození osobního automobilu ve Velkých Albrechticích objasněn

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Bílovci ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu výtržnictví 29letému muži z Novojičínska, neboť tento okolo čtrnácté hodiny odpolední 1. ledna letošního roku úmyslně vyskočil na kapotu osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia, které bylo zaparkováno na parkovišti před budovou Obecního úřadu v obci Velké Albrechtice, a několika opakovanými kopy poškodil čelní sklo. Způsobenými prasklinami na předním okně automobilu vznikla poškozené 28leté ženě z Bílovce celková hmotná škoda na majetku ve výši 2 a půl tisíce korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že se u 29letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl již v minulosti pro obdobný skutek výtržnictví a pro přečin poškození cizí věci pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bíloveckých policistů a novojičínských kriminalistů.

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice