5. 8. 2020

V novojičínském baru silně podnapilý muž vyhrožoval jinému muži fyzickým napadením

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení k prověření a k objasnění skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl pár minut před půlnocí posledního červencového dne letošního roku spáchán v jednom z barů na ulici Jičínské v Novém Jičíně, v části Loučka přečin nebezpečného vyhrožování.

V té době silně podnapilý 44letý místní muž (orientační dechovou zkouškou mu byla naměřena pozitivní hodnota bezmála 2 promile alkoholu v dechu) nejprve slovně vulgárními výrazy napadl 38letého muže z Nového Jičína a následně mu začal vyhrožovat fyzickou likvidací a smrtí, což umocňoval držením kapesního zavíracího nože ve své ruce. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná škoda na majetku. Zakročující policisté na místě činu následně rozhodli o umístění shora uvedeného silně podnapilého podezřelého muže na protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku k vystřízlivění. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Silniční kontroly prokázaly podnapilé řidiče osobních automobilů na Novojičínsku

Policejní hlídky z různých obvodních oddělení v rámci Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v rámci výkonu služby a dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu při silničních kontrolách prokázaly u některých řidičů podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a v jednom případě i podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Obou výše uvedených přečinů se měl dopustit 33letý muž z Novojičínska, který v silně podnapilém stavu řídil pár minut po jednadvacáté hodině večerní 2. srpna 2020 po ulici Stodolní v Bílovci osobní motorové vozidlo tovární značky Opel Corsa. Odborným měřením dechovými zkouškami bílovečtí policisté u něj zjistili pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 2,5 promile alkoholu v dechu. Tento řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznal a nepožádal o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně zjištěno, že výše uvedený muž má v současné chvíli rozsudkem Okresního soudu v Nové Jičíně vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do konce srpna letošního roku.

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je rovněž důvodně podezřelá 56letá žena z Ostravy, která v podnapilém stavu (odborným měřením dechovými zkouškami u ní byly prokázány pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,6 promile alkoholu v dechu) řídila v obci Trnávka osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, a to chvíli před jednou hodinou ranní 3. srpna tohoto roku. Tato skutečnost byla zjištěna při silniční kontrole ze strany policistů z Obvodního oddělení v Příboře. Výše uvedená žena s naměřenými hodnotami souhlasila, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznala, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Oba výše uvedené případy jsou nadále v prověřování ze strany bíloveckých a příborských policistů v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

 

Skončení vyšetřování závažné mravnostní trestné činnosti. Celkově 18 poškozených dívek

Koncem listopadu jsme veřejnost informovali o zahájení trestního stíhání dnes již 46letého muže z Olomoucka pro mravnostní trestnou činnost. Kriminalisté realizovali pod dobu několika měsíců další úkony trestního řízení, spisový materiál se postupně rozrůstal a nyní lze konstatovat, že vyšetřování je skončeno. S jakým výsledkem? Kriminalisté krajského ředitelství specializující se na kybernetickou trestnou činnost obvinili muže ze zločinů sexuálního nátlaku (dílem dokonaným i ve stadiu pokusu) a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, dále z přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie (dílem dokonaným i ve stadiu pokusu) a přečinů ohrožení výchovy dítěte, vydírání, šíření pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a svádění k pohlavnímu styku. Obviněný měl po dobu zhruba sedmi let, konkrétně minimálně od počátku roku 2012 do jara roku 2019, systematicky vyhledávat na sociálních sítích nezletilé dívky. Vymyslel si vlastní profil – měl se vydávat za chlapce obdobného věku. Po navázání bližšího kontaktu a vyměnění si prvotních důvěrností, včetně vyznání lásky, začal po dívkách požadovat zaslání intimních fotografií a videí. Dívky tak učinily, ale když nebyly svolné k zasílání dalších materiálů, vyhrožoval jim zveřejněním již poskytnutých buď na sociálních sítích, nebo zasláním rodičům či kamarádům. Poškozených dívek je celkově 18. Nejmladší z nich měla v době virtuálního seznámení se 12 let, průřezově se jednalo o dívky ve věku od 12 do 15 let napříč celou republikou. Některé dívky s obviněným komunikovaly jen pár měsíců, jiné ale i pár let. Kriminalisté realizovali jednotlivé úkony trestního řízení, včetně domovní prohlídky, při které zajistili výpočetní techniku, mobilní telefony a další materiály důležité pro trestní řízení. Veškeré materiály, věci a informace následně důkladně vyhodnocovali. Kriminalisté pracovali také s výsledky zadaných znaleckých zkoumání. Prověřování a vyšetřování bylo náročné, zejména s ohledem na věk poškozených a charakter trestné činnosti. Práce se zvlášť zranitelnými oběťmi klade i na zkušené kriminalisty vysoké nároky, je potřeba pracoval velmi citlivě a s maximální obezřetností. Určitě lze zopakovat, že pokud je dítě ohroženo uvedenou trestnou činností, nechť se svěří dospělé osobě a ta nechť neprodleně kontaktuje policisty. Trestní řízení je vedeno vazebně. Muž nebyl v minulosti trestaný, s policisty spolupracoval. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí od 5 do 12 let.

 

31. 7. 2020

Případ výtržnictví a fyzického napadení v prostoru novojičínského autobusového nádraží

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení k prověření a k objasnění skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že chvíli po dvacáté hodině večerní 28. července 2020 byl v prostoru autobusového nádraží na ulici Sokolovské v Novém Jičíně spáchán přečin výtržnictví. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak ve výše uvedené době silně podnapilý 26letý muž z Novojičínska (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu okolo 3 promile alkoholu v dechu) vulgárně pokřikoval na 29letého muže z Nového Jičína, který stál na jednom z nástupišť se svou rodinou a jakmile se k nim přiblížil, tak druhý z jmenovaných mužů k němu přistoupil a dožadoval se, ať je nechá na pokoji a odejde. Tento slovní konflikt však následně přerostl ve vzájemné fyzické napadení obou mužů, a to údery pěstmi do všech částí těl. Oba muži tak utrpěli zranění lehčích charakterů, přičemž mladší agresor byl následně lékařsky vyšetřen a ošetřen v novojičínské nemocnici, starší z mužů zdravotnickou pomoc nevyhledal. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 26letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně za úmyslný přečin výtržnictví k podmíněnému trestu odnětí svobody o počtu osmnácti měsíců, se zkušební dobou do února roku 2021 a dále byl pravomocně odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pro úmyslný trestný čin ublížení na zdraví a pro úmyslný trestný čin výtržnictví k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře čtyřiadvaceti měsíců, se zkušební dobou do června roku 2022. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Případ krádeže zboží v novojičínské prodejně objasněn

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 38leté místní ženě, která je důvodně podezřelá z toho, že chvíli po desáté hodině dopolední 29. července tohoto roku v prodejně s drogistickým zbožím na ulici 5. května v Novém Jičíně měla odcizit elektrický odstraňovač chloupků na obličej v hodnotě bezmála 400 korun. Toto zboží si u sebe uschovala a bez úhrady prošla přes pokladní zónu, kde byla zadržena všímavými pracovníky prodejny. Následnými lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u ní v daném případě jedná o recidivu, poněvadž byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena a potrestána rozhodnutím Okresního soudu v Novém Jičíně pro obdobnou majetkovou trestnou činnost, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře osmi měsíců, se zkušební dobou do srpna roku 2021. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Podvodné jednání na osobě seniorského věku v Příboře

Policisté z Obvodního oddělení v Příboře v této chvíli zahájili úkony trestního řízení směřující k objasnění a k prověření skutečností důvodně nasvědčujících spáchání přečinu podvodu a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterých se dopustil doposud neznámý pachatel tím, že okolo jedenácté hodiny dopolední 30. července 2020 po zazvonění u vstupních dveří domu 79leté ženy na ulici Štefánikové v Příboře, se pod smyšlenou záminkou vrácení přeplatku nechal pozvat do jejího obydlí a zde následně odcizil finanční prostředky.

Jak bylo dosavadním šetřením zjištěno, tak u dveří rodinného domu 79leté ženy zazvonila jí neznámá žena (věk okolo 30-40 let, výška do 160 cm, plnoštíhlé zavalitější postavy, krátkých černých vlasů, pravděpodobně romské národnosti, oblečená do černé halenky s krátkým rukávem a přes rameno měla tašku černé barvy) s tím, že jde vrátit přeplatek za služby, na pozvání osoby seniorského věku vstoupila do obývacího pokoje, různými dotazy zjistila, kde jsou uložené finanční prostředky a v nestřeženém okamžiku odcizila ze skříně v pokoji finanční částku na hotovosti ve výši 17 tisíc korun. Dokonce i vylákala na poškozené ženě PIN kód k její platební kartě, kterou rovněž odcizila a následně odešla neznámo kam. K případnému výběru financí z bankomatu či k platbě za nákup zboží za pomocí odcizené platební karty již nedošlo, karta byla rodinnými příslušníky téměř ihned zablokována. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany příborských policistů a novojičínských kriminalistů a jakékoli informace, které by vedly k ustanovení osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a platební karty, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Jel po dálnici v protisměru a měl způsobit nehodu

Včera kolem 20. hodiny přijali policisté oznámení, že na dálnici D1 v katastru Ostravy jede vozidlo v protisměru. Okamžitě vyjeli k místu. Ve směru na Polsko hlídka spatřila stojící poškozené vozidlo značky Renault. Řidičem byl 54letý cizinec, jehož chůze byla nejistá a vrávoravá. Podezření z ovlivnění alkoholem potvrdil výsledek provedené orientační dechové zkoušky – přes 2 promile alkoholu v dechu. Policisté uviděli opodál další dvě vozidla. Řidič vozidla značky Fiat uvedl, že jel směrem na Polsko, přičemž automobil jedoucí před ním prudce vybočil. Náhle tak spatřil protijedoucí vozidlo. Došlo k bočnímu střetu. Hmotná škoda je způsobená také na třetím automobilu, kterého zasáhly odlétnuté části vozidel při kolizi. Celkově je předběžně vyčíslena na téměř 200 000 korun. Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Policisté z dálničního oddělení Ostrava, kteří věc prověřují, zadrželi řidiči renaultu řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a obecného ohrožení z nedbalosti. Muži hrozí dle trestního zákoníku trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky. Policisté se obrací se žádostí o svědectví na řidiče, kteří včera pár minut před 20. hodinou místem dopravní nehody – 358. kilometr dálnice D1 v katastru Ostravy ve směru na Polsko – projížděli. Řidič měl dle informací najet na dálnici na 365. kilometru (Vrbice) a pokračovat v protisměru, jedná se tedy rovněž o tento úsek směrem k hranicím. Policisté dálničního oddělení Ostrava uvítají jakoukoliv informaci k vozidlu v protisměru a k dopravní nehodě, stejně tak záznamy z kamer vozidel. Informace lze sdělit na telefonním čísle 974 722 761, na jakémkoliv oddělení Policie ČR nebo na bezplatné lince 158.

 

Podezření na utonutí 30letého muže v areálu vodní plochy SRA – Štěrkovna Hlučín

Krátce před osmnáctou hodinou podvečerní 30. července 2020 na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 39letý muž z Ostravy, že pohřešuje svého 30letého kamaráda z Ostravy, a to v objektu Sportovně rekreačního areálu SRA – Štěrkovna na Hlučínsku. Na místo byla ihned vyslána službu konající místně příslušná policejní hlídka z Obvodního oddělení v Hlučíně, která zjistila, že oznamovatel společně s 30letým mužem si přibližně třicet minut po sedmnácté hodině odpolední uvedeného dne na „hlučínské štěrkovně“ v katastru obce Kozmice zapůjčili vodní šlapadlo a vydali se na něm k ostrůvku, který se nachází uprostřed vodní plochy a je od břehu vzdálen přibližně 200 metrů. Z přesně nezjištěných příčin onen 30letý muž ze šlapadla spadl do vody, chvíli se držel nad hladinou a mával rukama, následně se však podle slov oznamovatele potopil a již nevyplaval. Jak bylo dále zjištěno, tak 39letý muž okamžitě začal volat o pomoc, což slyšeli na břehu přítomní vodní záchranáři, kteří ihned dorazili na místo a začali propátrávat hladinu jezera. Hlučínští policisté okamžitě započali pátrací akci a požádali o součinnost policisty ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje se sídlem ve Frýdku-Místku s vodními čluny, zažádali o povolání policejních potápěčů, policejních psovodů a hasičů Hasičského záchranného útvaru v Hlučíně. Na místo rovněž po chvíli přiletěl i záchranářský vrtulník, který propátrával hladinu jezera. Po setmění, a to chvíli po jednadvacáté hodině téhož dne, byla pátrací akce přerušena a bude v ní pokračováno dnešního dne 31. července 2020 po deváté hodině dopolední za účasti potápěčů a policistů Speciální pořádkové jednotky se čluny. Pří výše popsaném pátrání byly také prohledány i okolní břehy vodní plochy, přilehlé restaurace, hlučínské vlakové a autobusové nádraží, různá zdravotnická zařízení a při této činnosti rovněž spolupracovali strážníci Městské policie Hlučín.

 

Těžký náklad

Policisté z dálničního oddělení Ostrava zaregistrovali nákladní vozidlo, které mělo na korbě stavební náklad i pracovní nářadí. Na tom by nebylo nic zvláštního, avšak vozidlo se jevilo, že není konstruované na takovou zátěž.

Vozidlo jedoucí po ulici v Ostravě – Přívoze řídil 28letý muž. Policisté zkontrolovali technický stav automobilu a provedli nízkorychlostní kontrolní vážení a měření. Zjistili překročení povolené maximální přípustné hmotnosti vozidla. Naměřená hodnota byla téměř 4200 kilogramů, přičemž překročení bylo téměř o 1200 kilogramů. Dále, došlo k překročení povolené hmotnosti na nápravě automobilu, kdy na druhé nápravě činilo přetížení 1200 kilogramů. Policisté zakázali řidiči další jízdu s tímto vozidlem do doby odstranění závady (překročení hmotnosti) a uložili mu na místě v příkazním řízení pokutu ve výši 10 000 korun. Dopravce (provozovatel) je podezřelý ze spáchání přestupku dle zákona o pozemních komunikacích, přičemž policisté věc oznámili příslušnému správnímu orgánu.

 

 

 

30. 7. 2020

Tragická dopravní nehoda osobního automobilu s cyklistou u Českého Těšína

Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Karviné zahájil úkony trestního řízení ve věci přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ve věci přečinu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, ze kterých je důvodně podezřelý 27letý muž z Českého Těšína.

Na podkladě všech doposud zjištěných skutečností, především z ohledání místa dopravní nehody a z ohledání motorového vozidla je dostatečně odůvodněn závěr, že 27letý muž měl okolo devatenácté hodiny podvečerní 29. července 2020 zapříčinit dopravní nehodu s 85letým cyklistou z Českého Těšína, který utrpěl mnohočetná zranění neslučitelná se životem a na místě kolizní situace v dopravě zemřel. Po střetu řidič automobilu nezastavil, neposkytl pomoc zraněnému a poškozenému muži a z místa dopravní nehody ujel, přičemž automobil odstavil na ulici Rybářské v Českém Těšíně a utekl. Tato tragická událost se stala na silnici II. třídy číslo 468 poblíž křižovatky s ulicí Třineckou na katastru města Českého Těšína v okrese Karviná, kdy 27letý muž řídil osobní motorové vozidlo tovární značky BMW 525 ve směru od Třince k silnici I. třídy číslo  I/11 a z dosud přesně nezjištěných příčin přejel do protisměrné části komunikace, a to do odbočovacího pruhu, ve kterém jel v protisměru právě výše jmenovaný cyklista, do kterého narazil.

Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Karviné a zároveň také ve vyšetřování ze strany karvinských policistů a kriminalistů.

 

29. 7. 2020

Objasnění případu krádeže peněženky na podnapilém muži v Novém Jičíně

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění skutečností nasvědčujících spáchání přečinu krádeže, kterého se mohla dopustit 40letá místní žena tím, že chvíli před osmnáctou hodinou odpolední 25. července letošního roku využila v prostoru venkovního posezení jednoho z barů na ulici Dolní Brána v Novém Jičíně silné podnapilosti a nepozornosti 53letého muže z Novojičínska (následná orientační dechová zkouška při oznámení daného skutku u něj prokázala téměř 3 promile alkoholu v dechu), přisedla si k němu a z kapsy oděvu mu měla vytáhnout peněženku a z ní následně odcizit finanční prostředky na hotovosti ve výši přes jeden a půl tisíce korun.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že by se u výše uvedené podezřelé ženy v daném případě jednalo o recidivu, poněvadž byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena a potrestána rozhodnutím Okresního soudu v Novém Jičíně pro obdobnou trestnou činnost majetkového charakteru k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře osmi měsíců, se zkušební dobou do srpna roku 2021. Celá záležitost je tak nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

 

 

Silně podnapilý muž odcizil automobil a řídil jej v obci Suchdol nad Odrou

Novojičínští policisté z místního Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění skutečností nasvědčujících spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci, přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterých je důvodně podezřelý 32letý muž z Kroměřížska.

Podle doposud zjištěných informací a skutečností měl shora uvedený muž chvíli po druhé hodině ranní 26. července 2020 při příležitosti návštěvy v jednom z rodinných domů v obci Suchdol nad Odrou odcizit volně odložené klíče od osobního motorového vozidla tovární značky Ford Mondeo, jehož majitelkou je 52letá žena z Přerovska a následně bez jejího souhlasu se automobilu zmocnit a jezdit s ním po obci Suchdol nad Odrou. Při jízdě však přesně nezjištěným způsobem prorazil pneumatiku vozu a následně byl stavěn a kontrolován službu konající policejní hlídkou na ulici Komenského v Suchdole nad Odrou. Odborným měřením dechovými zkouškami zakročující policisté prokázali, že 32letý muž byl v době řízení automobilu pod silným vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,8 promile alkoholu v dechu. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále zjištěno, že tento podezřelý muž má v současné chvíli rozhodnutím Okresního soudu v Kroměříži vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Podezřelý muž vyhrožoval fyzickým napadením bíloveckému strážníkovi Městské policie

Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v těchto dnech zahájil trestní stíhání 31letého muže z Novojičínska, neboť tento je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž měl chvíli po jednadvacáté hodině večerní 26. července letošního roku, v bytě jednoho z panelových domů na ulici Radotínské v Bílovci, při služebním zákroku přivolané službu konající hlídky strážníků Městské policie Bílovec, ohrožovat sekáčkem na maso jednoho ze strážců zákona. Tímto sekáčkem měl kolem sebe šermovat a vyhrožovat mu, že jej zasáhne. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu u Fulneku

V těchto dnech policisté z fulneckého Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 53letému muži z Nového Jičína, neboť tento měl v silně podnapilém stavu řídit osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat, a to od benzínové čerpací stanice ve Fulneku do obce Lukavec. Tato skutečnost byla zjištěna při běžné silniční kontrole a při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu ze strany službu konající fulnecké policejní hlídky chvíli před čtrnáctou hodinou odpolední 27. července letošního roku, přičemž odborným měřením dechovými zkouškami byly u shora uvedeného řidiče prokázány pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,8 promile alkoholu v dechu. Muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznal, řidičský průkaz mu zadržen nebyl, poněvadž jej nepředložil. Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně zjištěno, že řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním dokonce vůbec nevlastní. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany fulneckých policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Děti z dětského letního tábora u Oder nalezly nevybuchlou munici

Pár minut po jedenácté hodině dopolední 28. července 2020 na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 36letý muž z Prostějovska, že před chvíli děti z táborové základny letního dětského tábora s názvem Nejdek nalezly při hrách v lese u Oder, část Veselí nějaký kovový předmět, který připomíná munici. Na místo nálezu okamžitě vyjela místně příslušná policejní hlídka z Obvodního oddělení v Odrách, která následně přivolala policejního pyrotechnika z Expozitury ve Frýdku-Místku. Ten si bezpečně převzal a k odbornému znehodnocení odvezl nevybuchlou dělostřeleckou minu ráže 82 mm pocházející z období 2. světové války.

 

27. 7. 2020

Vrtulník pomáhal v Kopřivnici

Tým zdravotnické záchranné služby zasahoval ve čtvrtek 23. 7. 2020 okolo 19. hodiny v Kopřivnici na bývalém házenkářském hřišti.  Jednalo se o nehodu 66letého muže na elektro kole. Byl ošetřen s poraněním hlavy a podezřením na otřes mozku, zajištěn krčním límcem a uložen do podtlakové matrace. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče jej posádka ZZS transportovala do FN Ostrava.

 

 

 

 

Posádky ZZS zachraňovaly muže pobodaného vosami

Týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly v sobotu 25. července odpoledne u pacienta na Ostravsku, který byl podle volání na tísňovou linku pobodán rojem vos. Pomoci vyjela pozemní posádka a vzlétl vrtulník LZS. Šestašedesátiletý muž, jehož vosy napadly na zahradě, jevil nejprve známky šokového stavu a následně upadl do bezvědomí. Při příjezdu na místo události zjistil zasahující lékař, že došlo k selhání všech základních životních funkcí. Postiženému byla poskytována základní první pomoc a nepřímá srdeční masáž, záchranáři následně pokračovali rozšířenou resuscitací za použití přístrojové techniky, léků i defibrilačních výbojů. Přes veškeré úsilí obou týmů ZZS se nepodařilo obnovit srdeční činnost pacienta. Lékař byl proto nakonec po téměř hodinové resuscitaci nucen konstatovat jeho smrt.

K alergickým reakcím a zdravotním komplikacím po bodnutí hmyzem vyjíždějí záchranáři v MSK během letní sezóny v desítkách případů, takto těžká reakce končící smrtí postiženého je však výjimečná.

 

Po zásahu bleskem jsou zraněni dva policisté

Včera odpoledne byli v Beskydech v katastru Starých Hamer (okres Frýdek-Místek) zasaženi bleskem dva policisté. Jednalo se o policisty speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství, kteří v terénu v této lokalitě vykonávali službu.

Po zásahu bleskem ztratil jeden z policistů (34 let) pravděpodobně na chvíli vědomí. Když se probral, začal neprodleně poskytovat první pomoc svému o rok staršímu kolegovi. Ten ležel na zemi a na jakékoliv podněty nereagoval. Na tísňovou linku volal muž, kterého na místě policista oslovil. Tento muž se poté neprodleně k oživování přidal. Policistu se podařilo oživit a společně s další dvojicí mužů zraněného kontrolovali až do příjezdu zdravotníků. Ti poté oba policisty transportovali do nemocnice. Mladší z policistů utrpěl oproti kolegovi zranění lehčího charakteru.

 

20. 7. 2020

Fiktivními doklady za neuskutečněné reklamní služby měli připravit stát o miliony

Policisté z odboru hospodářské kriminality zasahovali v tomto období v Ostravě, Opavě, Frýdku Místku a Zlíně. Zadrželi sedm osob, které byly podezřelé z rozsáhlé trestné činnosti. Policisté provedli několik domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor. Zajistili písemné materiály, faktury, účetní podklady, firemní razítka, mobilní telefony, výpočetní techniku, finanční hotovost přesahující 4 miliony korun a movité věci (zejména vozidla, ale také loď). Dozorovému státnímu zástupci navrhli zajištění nemovitosti v hodnotě přesahující 11 milionů Kč.

 

 

Vrchní komisařka zahájila trestní stíhání šesti osob (mužů) ve věku od 31 do 64 let a jedné právnické osoby a to ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Trestní stíhání je u dvou z obviněných vedeno vazebně.  

 

 

Dva hlavní obvinění, jako statutární zástupci právnické osoby, se měli dohodnout s třetím obviněným, který měl opatřit fiktivní účetní doklady vystavené na obchodní korporace bez skutečné podnikatelské činnosti. Do čela těchto společností měli být dosazeni účelově další tři spoluobvinění s tím, že mají převzít jednatelství, založit bankovní účet a více se o chod firem nestarat. Za tyto firmy jeden z hlavních obviněných měl vystavovat fiktivní účetní doklady o realizovaných reklamních službách a zboží v oblasti motoristického sportu, ačkoliv taková činnost v deklarovaném množství a deklarovaných částkách realizována nebyla. Tyto doklady měly být zaúčtovány do účetní evidence právnické osoby hlavních obviněných. Na základě fiktivních dokladů byly u finančního úřadu v účetním období 2016 a 2017 neoprávněně deklarovány nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty na vstupu a tím došlo ke zkrácení této daně ve výši uváděných, nejméně 33 milionů korun.

 Pokud byl některý z nastrčených jednatelů předvolán k výslechu u správce daně, měla mu být jeho výpověď hlavními organizátory dopředu sepsána a on se ji naučil nazpaměť.

Obviněným hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let.

 

15. 7. 2020

Studénka, tragédie na kole.

Včera 14. července po sedmé hodině vyjeli novojičínští dopravní policisté k nehodě cyklisty do Studénky. Starší pán (72) jedoucí ve směru od Mírové k Butovické ulici během jízdy náhle upadl. Ve stejnou chvíli místem projížděli strážníci městské policie a lékařka mimo službu. Cyklista náhle z jízdního kola spadl a i přes velmi rychlou okamžitou pomoc, na místě skonal. Policisté na místě zjistili, že na nehodě cyklisty se nepodílel žádný jiný účastník silničního provozu, ani žádná jiná osoba. Pravděpodobnou příčinou úmrtí muže bylo náhlé srdeční selhání.

 

14. 7. 2020

Hledáme svědky střetu na dálnici

Na dálnici D48 ve směru jízdy od obce Pazderná na Frýdek Místek se čelně střetl motocyklista s jedním osobním vozidlem a následně i druhým. V pátek 3. července 2020 krátce po 17. došlo na úrovni sjezdové větve dálnice D48 k čelnímu střetu motocyklu Honda CBR 600F a osobního vozidla Hyundai i20, následně i ke střetu s druhým vozidlem Opel Meriva.

Této kolizi předcházela jízda motorkáře na dálnici D48 v protisměru. Řidič motocyklu Honda CBR 600F byl po nehodě letecky transportován do fakultní nemocnice, kde zemřel.

Obracíme se na svědky, kteří v pátek 3. 7. kolem 17. hodiny místem dopravní nehody projížděli. Žádáme i řidiče vozidel, kteří ve svém vozidle mají palubní kameru a mohou disponovat záběry z místa nehody, aby se neprodleně přihlásili. Jakékoli informace přijme každé oddělení Policie ČR i bezplatná linka 158. Přímo, mohou svědci kontaktovat 1. oddělení obecné kriminality Územního odboru Frýdek Místek, telefon 974 732 369, nebo 974 732 451.

 

10. 7. 2020

Prověřování informací k vraždě, kriminalisté zadrželi podezřelou osobu

 Včera odpoledne byla v zalesněném prostoru městského obvodu Ostrava – Jih nalezena žena bez známek života. Vzhledem k podezření, že na její smrti mohla mít podíl cizí osoba, byli na místo přivoláni kriminalisté krajského ředitelství specializující se na násilnou trestnou činnost. Kriminalisté učinili na místě potřebné úkony a neprodleně začali shromažďovat informace týkající se tohoto násilného činu. Vyhodnocením zjistili ve velmi krátké době rovněž informace k osobě podezřelé. V této chvíli můžeme potvrdit, že se jedná o muže, kterého policisté včera odpoledne zadrželi.  Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy. I nadále shromažďují a vyhodnocují dostupné informace. Jakmile bude možné s ohledem na probíhající úkony sdělit bližší informace, učiníme tak.  

 

Řidič osobního automobilu s vysloveným zákazem řízení ujížděl novojičínským policistům

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení k prověření a k objasnění skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se měl dopustit 28letý muž z Přerova tím, že i přes vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel řídil osobní motorové vozidlo tovární značky BMW. Tato skutečnost byla zjištěna službu konající novojičínskou dopravní policejní hlídkou, a to chvíli po devatenácté hodině podvečerní 9. července 2020 na rychlostní komunikaci v katastru obce Starý Jičín. Vzhledem k tomu, že řidič výše uvedeného automobilu BMW při své jízdě bezdůvodně užíval levý jízdní pruh, rozhodli se jej policisté v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zastavit a zkontrolovat. Tehdy neznámý řidič však na dávaná znamení policistů k zastavení nereagoval a ujížděl přes obec Šenov u Nového Jičína až na zdejší ulici Jeremenkovou. Zde automobil odstavil a snažil se ihned utéci. Zakročující policisté dokonce museli ve vhodném, prázdném a zcela bezpečném prostoru užít varovného výstřelu. Ani na tuto skutečnost však muž nereagoval a kolem budovy vlakového nádraží na ulici K. Schwarze v Novém Jičíně utíkal dál. Zde však ztratil botu, zakopnul a upadl na zem. V té chvíli byl policejní hlídkou zadržen a převezen k prvotním procesním úkonům do budovy novojičínských policistů. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná škoda na majetku. Lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že rozhodnutím Okresního soudu v Olomouci má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do října letošního roku. Dále bylo prokázáno, že se jedná o osobu v celostátním pátrání, kdy na něj Okresní soud v Přerově vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl 28letý muž policisty následně eskortován a dodán do ostravské věznice. Celá záležitost je tak nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

8. 7. 2020

Objasnění vloupání do kopřivnické restaurace

V uplynulých dnech policisté z kopřivnického Obvodního oddělení intenzivně prověřovali případ vloupání do objektu pohostinství na ulici Školní v Kopřivnici, ke kterému došlo v brzkých ranních hodinách 29. června letošního roku a tehdy neznámý pachatel či pachatelé odcizil nebo odcizili mobilní telefon, přičemž krádeží a poškozením zařízení vznikla místní právnické osobě celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 30 tisíc korun. Provedenými procesními úkony ze strany kopřivnických policistů byli v této chvíli ustanoveni jako pachatelé dva muži ve věku 18 a 24 let z Novojičínska, kteří se ke své trestné činnosti majetkového charakteru plně doznali a ve zkráceném přípravném řízení jim tak bude sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže a ze spáchání přečinu poškození cizí věci, vše ve formě spolupachatelství. Celá záležitost a jejich případné další obdobné protiprávní jednání je nadále ve stádiu prověřování a dokazování ze strany novojičínských kriminalistů.

 

Opilý muž způsobil při jízdě se čtyřkolkou dopravní nehodu u obce Suchdol nad Odrou

Policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění skutečností nasvědčujících spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, ze kterého je důvodně podezřelý 40letý muž z Ostravy. Ten okolo devatenácté hodiny podvečerní 2. července 2020 na poli u obce Suchdol nad Odrou, část Kletné, tedy na místě mimo pozemní komunikaci, řídil čtyřkolku, přičemž při otáčení převrátil toto motorové vozidlo a způsobil si zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v novojičínské nemocnici. Zranění těžšího charakteru vzniklo u jeho 36leté spolujezdkyně z Ostravy, která byla přepravena k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Při prvotních procesních úkonech bylo dále odborným měřením dechovými zkouškami prokázáno, že shora uvedený 40letý muž byl v době jízdy a řízení v podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,8 promile alkoholu v dechu. Celá záležitost je tak nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Silniční kontrola zjistila silně podnapilého řidiče osobního automobilu v Novém Jičíně

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého je důvodně podezřelý 36letý místní muž, který měl v silně podnapilém stavu řídit osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia. Tato skutečnost byla zjištěna strážníky Městské policie v Novém Jičíně a následně prvotními procesními úkony ze strany přivolané policejní hlídky z novojičínského Obvodního oddělení, a to chvíli před dvacátou hodinou večerní 6. července tohoto roku. Shora uvedený muž řídil svůj osobní automobil po ulicích Nádražní, Dvořákova, Máchova, Zborovská a Sokolovská v Novém Jičíně. Na ulici Sokolovské chvíli z vozu vystoupil, následně však opět zasedl za volant a couval. Po ujetí pár metrů byl zastaven přítomnými strážníky. Po příjezdu policistů na místo bylo u muže provedeno odborné měření dechovými zkouškami a byly mu naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 3,2 promile alkoholu v dechu. Výše jmenovaný řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, avšak neustále tvrdil, že vozidlem přijel na ulici Sokolovskou k autobusovému nádraží střízlivý a napil se alkoholu až tam. Řidičský průkaz nebyl muži zadržen, neboť jej nepředložil, na výzvu se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice