7. 7. 2024

Beats for Love z pohledu policie 7. 7. 2024

Po ukončení několikadenního hudebního festivalu a tedy jako shrnutí přijatého bezpečnostního opatření lze za policii konstatovat, že jsme nezaznamenali žádnou mimořádnou událost. Akci navštívily denně desetitisíce návštěvníků a na tak vysoký počet jsme řešili jen minimální počet věcí. Bližší informace k některým událostem jsou obsaženy v níže připojené zprávě ze včerejšího dne, poslední festivalový den nebyl ničím z našeho pohledu výjimečným.

 

Průběh B4L z pohledu policie 6. 7. 2024

Dosud jsme nezaznamenali žádnou mimořádnou událost a na tak vysoký počet návštěvníků jsou řešené věci v minimálním počtu. Podotýkám, že stále jsme v úzkém kontaktu s organizátory a pořadateli, na místě a v okolí jsou hlídky nejen naše, ale také strážníci městské policie.

V oblasti veřejného pořádku a kriminality řešíme jen jednotky případů. Jedná se o fyzická napadení návštěvníků či ochranky, kde svou roli hrál alkohol. Jistý mladík, rovněž posilněný alkoholem, neudržel rovnováhu a vně areálu upadl na kovové oplocení, které vyvrátil na zde parkující vozidla. Avizovali jsme naše preventivní sdělení a informace (https://www.policie.cz/clanek/bezpecne-na-festivalech.aspx), přesto si měla návštěvnice akce ponechat v zaparkovaném autě krom jiného peněženku s několika set korunami a platební kartou, u které ponechala lístek s PINem. Neznámý pachatel vše při vloupání z vozidla odcizil a z karty vybral cca 300 korun. Prověřujeme jednání ženy a muže, kteří měli v areálu v nestřeženém okamžiku odcizit odloženou kabelku. Zadržela je na místě ochranka a dvojici, kdy oba byli za krádež již odsouzeni, nám předala. Zabýváme se i podvodem – dívka si přes sociální síť zakoupila vstupenku, při akreditaci na místě ale zjistila, že tato byla již vydaná (někomu jinému…).

V místě konání akce jsou posíleny pro koordinaci dopravy a zajištění bezpečnosti v provozu také hlídky dopravní policie. Na přilehlé frekventované silnici je snížená rychlost jízdy, což jsme i avizovali. Přesto, za tři dny jsme řešili přes 100 přestupků, nejčastěji překročením rychlosti jízdy. Drtivou většinu jsme vyřídili na místě v příkazním řízení, několik přestupků jsme oznámili správnímu orgánu. Policisté řešili i 14 řidičů či provozovatelů, kteří neuhradili dříve uloženou pokutu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice