2. 6. 2023

Začíná osmý ročník prestižní ankety Moravskoslezská SESTRA. Odborná veřejnost a zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji mohou nominovat zdravotní sestry ve 5 kategoriích: Sestra u lůžka, ambulantní a domácí péče, paliativní a hospicová péče, porodní asistentka a dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Veřejnost bude hlasovat v září a vítězové budou oceněni na slavnostním galavečeru v říjnu. Více informací na webových stránkách Moravskoslezského kraje.

 

Město Kopřivnice zjišťuje spokojenost občanů se službami radnice a přístupem úředníků prostřednictvím krátkého anonymního dotazníku. Návštěvníci městského úřadu budou vyzváni k vyplnění dotazníku a mohou hodnotit úroveň služeb na stupnici 1 (výborný) až 5 (nedostatečný). Mají také možnost vyjádřit se k vyřizování žádostí, čekacím dobám, dostupnosti, prostředí úřadu, odbornosti a osobnímu přístupu úředníků. Dotazník obsahuje také otázky o preferovaných způsobech komunikace a informovanosti. Výsledky průzkumu budou použity jako zpětná vazba pro úřad a podněty budou předány příslušným odborům.

 

PÁTEK | 2. června 2023

PRO DĚTI: Narozeninový den dětí a WOW 50 | Kopřivnice

Oslavme svátek dětí společně se spoustou her a hudby!
I tento rok budou připravena zábavná stanoviště, která ozkouší znalosti a dovednosti Vašich ratolestí. Součástí dne je také oslava 50. výročí Domu dětí a mládeže, kterou zakončí hudební program s kapelou Bombarďák.

Čeká vás:
– Vystoupení tanečních kroužků Domu dětí a mládeže
– Oslava 50. výročí DDM
– Dort, balonky, ukázky sportovních, výtvarných a technických kroužků
– Skákací hrad
– Fotokoutek, tetování a malování na obličej

Program:
  9.00 hod. – 12.00 hod. – zábavná stanoviště pro děti
14.30 hod. – 17.00 hod. – zábavná stanoviště a oslava 50. narozenin Domu dětí a mládeže
17.00 hod. – narozeninový koncert kapely Bombarďák

Kde: Sad Dr. E. Beneše | Kdy: 9:00 | Vstupné je volné.

Noc kostelů | Lašská brána Beskyd

Jako každý rok se i letos uskuteční akce Noc kostelů, kdy se otevřou ve večerních hodinách sakrální památky napříč celou republikou. V rámci Lašské brány Beskyd se zapojí mnoho subjektů, které nabídnou zajímavý program a zpřístupní i místa jindy nedostupná.

Kostel sv. Jana Nepomuckého – Štramberk

Modlitebna Českobratrské církve evangelické – Štramberk

Kostel sv. Maxmiliána – Hukvaldy

Kostel sv. Václava – Lubina

Kostel sv. Valentina – Příbor

 

Muzejní noc | Kopřivnice

Navštivte ZDARMA Muzeum nákladních automobilů Tatra v rámci Muzejní noci.

– Zábavné úkoly pro děti i dospělé
– Zvídavé dotazy návštěvníků zodpoví kurátoři muzea
– Zpřístupněn Depozitář Slovenské strely.
– Zahájení venkovní výstavy Osobnosti „Tatry“
– Výstava Fenomén Tatra studentů Ateliéru grafického designu FMK UTB ve Zlíně
– Příprava výstavy s  Bike Fun International Na dvou kolech – jízdní kola z Kopřivnice

Kde: Muzeum nákladních automobilů Tatra | Kdy: 18:00 – 22:00 | Vstupné: Zdarma.

 

SOBOTA – NEDĚLE | 3. – 4. června 2023

Kopřivnické dny techniky 2023 | Kopřivnice

Tradiční Kopřivnické dny techniky na polygonu Tatra. 

Propozice akce zde.

Kde: Polygon Tatra | Kdy: 9:00 | Vstupné: Zdarma.


SOBOTA | 3. června 2023

Kouzelná sobota aneb Den dětí a Muzejní noc | Štramberk

Den dětí
– 14:00 hod. – 17:00 hod.
– Plnění úkolů s kouzelnými a pohádkovými bytostmi
– Sladká odměna
– Opékání párků – vlastní s sebou

Muzejní noc
– 18:00 hod – 23:00 hod.
– Muzeum Šipka – pravěká poznávačka, pohádkový kvíz, průvodci v kostýmech
– Muzeum Zdeňka Buriana (Náměstí 31) – promítání filmů Karla Zemana 
– 18:30 hod. –  Cesta do pravěku
– 20:30 hod. Ukradená vzducholoď

Hrad Štramberk s Trúbou
Noční výstupy 18:00 hod. – 23:00 hod. – průvodci v kostýmech
18:30 hod. – Pohádka pro děti v režii sk. Allegros
19:30 hod. – Písničkář Zdenda Lele
21:00 hod. – Ohňová show

Doprovodný program:
– Výtvarná dílna v Jaroňkově útulně, čarodějná tvorba, věštírna aj.
– Opékání párků – vlastní s sebou!

Kde: Muzeum Šipka / Muzeum Zdeňka Buriana / Hrad Štramberk s Trúbou | Kdy: 14:00 | 80 Kč dospělí / 40 Kč děti.


NEDĚLE | 4. června 2023

PRO DĚTI: Badatelská taška | Hukvaldy

Půjčte si při procházce oborou nebo při výstupu na hrad sadu pomůcek, která vám pomůže bádat. 
Spočítejte si stáří stromu, prozkoumejte mrtvé dřevo pomocí lup a USB mikroskopu, nebo pozorujte dění v hukvaldské oboře dalekohledem.

Badatelská taška obsahuje:

 • Dalekohled 
 • Textilní průměrka
 • Lupa
 • Kelímková lupa s pinzetou 
 • USB mikroskop 
 • Exhaustor 
 • Příručka k badatelské tašce – Hubert
 • Psací podložka s klipem
 • 1 x tužka
 • 2 x voskovka
 • Plátěná taška
 • Klíče k určování:
  • hmyz v přírodní zahradě
  • půdní bezobratlí v lese
  • určování stromů v zimním stavu
  • určování stromů podle listů
  • les – živočichové…

Kde: Ekocentrum Hubert | Kdy: 9:00

 

ROZHLAS 31. 5. 023

V pátek 2. června bude v sadu E. Beneše probíhat celodenní zábavně-soutěžní program u příležitost Dne dětí. Akce bude zároveň oslavou padesátin místního domu dětí a mládeže. V dopoledním bloku od 9 do 12 hodin budou pro děti připraveny soutěže a zábavné atrakce, včetně skákacího hradu. Odpoledne přibydou také ukázky a vystoupení kroužků domu dětí, dílničky, malování na obličej, pískování, tetování nebo vypouštění balónků. Odpolední blok začne ve 14 hodin a vyvrcholí v 17 hodin koncertem kapely Bombarďák. Přijďte oslavit svátek dětí a narozeniny Domu dětí a mládeže Kopřivnice!

 

V sobotu a v neděli 3. a 4. června se bude na místním polygonu konat 11. ročník Kopřivnických dnů techniky. Návštěvníci se opět mohou těšit na interaktivní ukázky vojenské, hasičské, stavební, komunální, zemědělské a jiné techniky, bohatý doprovodný program nebo atrakce pro děti. V neděli proběhne také den otevřených dveří v montážní lince společnosti Tatra Trucks. Po celou dobu akce bude jezdit z centra na polygon autobusová kyvadlová doprava zdarma. Více informací najdete na webu Kopřivnické dny techniky.

 

Mateřské školy Kopřivnice zvou rodiče s dětmi předškolního věku na veselé odpoledne plné her a zábavy s názvem Pojďme si hrát a pomáhat. Akce odstartuje v úterý 6. června ve 14:30 na zahradě MŠ I. Šustaly a cíl bude mít na zahradě MŠ Záhumenní, kde děti obdrží odměny za splněné úkoly. Nebude chybět malování na obličej, tvarování balónků a tancování. Zakoupením kytiček, které vyráběly děti z mateřských škol, můžete přispět na léčbu malé Grétce.  Předpokládané ukončení akce bude v 17:30.

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody na ulici Francouzské  ve čtvrtek 1. června od 8 – 14 hodin a další odstávka vody proběhne dne 8. června od 8 – 14 hodin v části obce Lubina. 

 

31. 5. 2023

Město Kopřivnice každoročně ocení bezpříspěvkové dárce krve, plazmy a kostní dřeně. Setkání se koná u příležitosti Světového dne dárců krve ve středu 14. června v 16 hodin. Město vyzývá dárce, kteří dosáhli na jakýkoli násobek čtyřiceti odběrů v loňském roce, aby se přihlásili do 31. května. Ilona Mazalová z oddělení vnějších vztahů má oceňování na starost. V současnosti je v Kopřivnici a místních částech 240 aktivních dárců krve. Na loňském setkání bylo oceněno čtyřiapadesát dárců, z nichž sedm poprvé dosáhlo požadovaného počtu odběrů.

 

U příležitosti 75. výročí od povýšení Kopřivnice na město může být opět rozšířen seznam čestných občanů. Lidé mohou své návrhy na nejvyšší ocenění města zasílat do konce června, aby byly tituly rozdány ještě letos. Čestné občanství město přiznává osobnostem, které se významně prosadily ve společenské, politické, vědecké, technické, hospodářské, umělecké, sportovní, publicistické nebo literární oblasti. Seznam čestných občanů aktuálně obsahuje 130 jmen. Všechny informace o udělování těchto titulů a návrzích na ocenění lze najít na webu města.

 

V Lubině se buduje protipovodňová hráz. V Lubině Na Holotě začaly stavební práce. Jejich výsledkem budou dlouho očekávaná protipovodňová opatření, která zabrání pravidelnému zaplavování zdejších domů a zahrad. Projekt bude stát zhruba 12 milionů korun a hotov by měl být za půl roku. Lokalita Na Holotě bývá zaplavována při každém intenzivnějším či déle trvajícím dešti: „Pozemky v tomto území mají vysokou hladinu podzemních vod. V minulosti zde byly rybníky a potok sváděl povrchové i spodní vody. Kvůli špatné melioraci a zasypávání odvodňovacích příkopů během postupné výstavby rodinných domů však došlo k narušení odvádění vod a lokalita potřebuje protipovodňovou ochranu,“ uvedl Jiří Štěpán z odboru rozvoje města. Aby se snížilo riziko povodní, bude na místě vybudována 484 metrů dlouhá a 0,6-1,5 metrů vysoká protipovodňová hrázka se svodným příkopem a 83metrovou dešťovou kanalizací, která zachycené a nevsáknuté vody odvede do koryta řeky Lubiny, mimo zastavěné území. Předpokládané náklady projektu se pohybovaly kolem 15 milionů, ale podařilo se vysoutěžit cenu zhruba o tři miliony nižší. Většinu potřebné částky pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí.

 

Dětské centrum Motýlek přišlo o svozové auto, které přepravovalo do školky a školy hendikepované děti z Kopřivnice, ale především z okolních obcí. Pro většinu z nich je svozové auto jediný možný prostředek, jak se do speciální školy Motýlek dopravit. Bez něj ztrácejí možnosti vzdělávání, rehabilitace a sociálních vazeb. Potřebují nové a proto Motýlek zvolil pro získání nového vozu formu sbírky prostřednictvím platformy Donio. Nákup 9místného vozu FORD TOURNEO CUSTOM stojí 1 290 000,- Chcete-li dětské centrum otýlek podpořit, pomozte na www.donio.cz  na odkazu Chceme jezdit do naší školy.

 

ROZHLAS 29. 5. 2023

Město Kopřivnice chystá další společný nákup energií formou elektronické aukce. Domácnosti i podnikatelé tak mohou ušetřit peníze za dodávky elektřiny a plynu. Kontaktní místo, kde se mohou zájemci informovat či přihlásit, je zřízeno do 31. května ve vestibulu kopřivnické radnice. Otevřeno je každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin. Přihlášení do aukce je možné rovněž elektronicky. Bližší informace najdete na webu města.  

 

V úterý 30. května jste srdečně zváni do Mezigeneračního centra Harmonie pro všechny, kde bude připravena akce Zdraví v harmonii. Připravena budou bezplatná měření tělesných hodnot, vyšetření zraku, chodidel, onkoporadna, fyzioporadna, poradna pro rodinu a mnoho dalšího. Chybět nebudou ani aktivity pro děti. Akce bude probíhat od 10 do 16 hodin, v 17 hodin na ni naváže seminář Zdravá komunikace v rodině.

 

V pátek 2. června bude v sadu E. Beneše probíhat celodenní zábavně-soutěžní program u příležitost Dne dětí. Akce bude zároveň oslavou padesátin místního domu dětí a mládeže. V dopoledním bloku od 9 do 12 hodin budou pro děti připraveny soutěže a zábavné atrakce, včetně skákacího hradu. Odpoledne přibudou také ukázky a vystoupení kroužků domu dětí, dílničky, malování na obličej, pískování, tetování nebo vypouštění balónků. Odpolední blok začne ve 14 hodin a vyvrcholí v 17 hodin koncertem kapely Bombarďák. Přijďte oslavit svátek dětí a narozeniny Domu dětí a mládeže Kopřivnice!

 

V sobotu a v neděli 3.a 4. června se bude na místním polygonu konat 11. ročník Kopřivnických dnů techniky. Návštěvníci se opět mohou těšit na interaktivní ukázky vojenské, hasičské, stavební, komunální, zemědělské a jiné techniky, bohatý doprovodný program nebo atrakce pro děti. V neděli proběhne také den otevřených dveří v montážní lince společnosti Tatra Trucks. Po celou dobu akce bude jezdit z centra na polygon autobusová kyvadlová doprava zdarma. Více informací najdete na webu Kopřivnické dny techniky. 

 

29. 5. 2023

BLÍŽÍ SE UKONČENÍ VYSÍLÁNÍ CT V SD.  Přechod kanálů na HD vysílání je postupný proces trvající delší dobu a dotkne se všech programových nabídek.  Tyto kanály není možné sledovat na starších typech televizorů, které neumí přijímat HD vysílání a také na nejstarších typech SET-TOP-BOXů. Ukončení vysílání programů české televize v SD verzi proběhne 31. května 2023.

 

Malí a střední producenti a farmáři se mohou ucházet o značku Regionální potravina, která je zárukou kvality, čerstvosti a poctivosti. Ocenění uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Odstartoval už 14. ročník soutěže.

Do soutěže Regionální potravina se do konce června mohou hlásit malí a střední výrobci potravin, tedy firmy s maximálně 250 zaměstnanci. Soutěže se nejčastěji účastní mikropodniky do 10 zaměstnanců (56 %) a malé podniky s počtem do 50 zaměstnanců (29 %), pouze v 15 % se jedná o společnosti, které zaměstnávají 51-250 zaměstnanců.

 

Na Větřkovické přehradě letos vznikne molo. Úpravy Větřkovické přehrady pokračují i letos! Po vylepšení pláže, instalaci převlékáren a vybudování dětského hřiště se rekreanti dočkají i slibovaného mola. Molo respektující velikost nádrže a kolísání vodní hladiny se na přehradě objeví v červenci. Celou stavbu zaplatí Moravskoslezský kraj.

Dohoda o vybudování mola financovaného Moravskoslezským krajem vznikla již vloni v létě, počítalo se však s podobně velkou stavbou jako například na Slezské Hartě: „Větřkovická přehrada není tak velká a domníváme se, že původně navržené molo s nadstřešenými posezeními bylo pro zdejší podmínky megalomanské a narušilo by malebný ráz přehrady. Navíc zde dochází k velkému kolísání hladiny a část mola si tak občas sedne na dno, s čímž se konstrukce také musí umět vyrovnat. Z těchto důvodů jsme návrh upravili,“ uvedl městský architekt Jan Kraut. Molo bude tvořeno 17metrovým pontonem z dřevěných palubek a zakončeno kruhovou plochou o průměru 3,7 metru s tříramennou lavicí pro posezení. Změny původního návrhu ovlivnily termín realizace, neboť se musely projednat jak s poskytovatelem dotace, tak s vlastníkem nádrže – tedy s Moravskoslezským krajem a společností Tatra Trucks. „Minulý týden jsme podepsali smlouvu a dodavatel již na molu pracuje. Samotná instalace na přehradě potrvá zhruba dva dny, takže rekreační sezonu to příliš nenaruší. Mrzí nás, že instalaci nestihneme ještě před začátkem prázdnin, ale díky úpravám projektu budeme mít krásné molo na míru, které bude uživatelsky mnohem praktičtější,“ uvedl Adam Ondrašík z odboru majetku města. Náklady na vybudování mola činí 1,2 milionu korun. Celou tuto částku pokryje 1,5milionová dotace Moravskoslezského kraje, kterou má již město na účtu. O využití zbývajících prostředků, například na doplnění mobiliáře v okolí přehrady, bude město s krajem jednat.

 

Školky nabídnou 58 míst navíc. Od nového školního roku budou v Kopřivnici fungovat přípravné třídy na třech základních školách. Díky jejich zřízení se v mateřských školách uvolní minimálně 34 míst. Dalších 24 dětí bude dodatečně umístěno do nového oddělení MŠ Polárka. Celkem tedy nabídnou kopřivnické školky 58 míst navíc.

Rada města tento týden schválila zřízení dvou nových přípravných tříd, a to na ZŠ Emila Zátopka a na ZŠ 17. listopadu. Výuka v tzv. přípravce bude pokračovat také na ZŠ dr. Milady Horákové, kde tento typ vzdělávání funguje již několik let. „Vzhledem k tomu, že v posledních letech roste počet odkladů školní docházky, rozhodli jsme se podpořit vznik přípravných tříd, které jsou ideálním mezistupněm mezi mateřskou a základní školou. Proto jsme začali jednat s řediteli škol a realizovali jsme informační kampaň pro rodiče V tuto chvíli máme přihlášeno 34 předškoláků, ale tento počet ještě může narůst. Je to dobrá zpráva i pro rodiče menších dětí, neboť se tím uvolnilo 34 míst v místních školkách, kde by jinak děti s odklady zůstaly ještě rok,“ uvedl místostarosta David Monsport. Vznik přípravky byl předjednán rovněž na ZŠ Alšově, kde však byl zájem rodičů nedostatečný. Provoz přípravných tříd bude financovat Moravskoslezský kraj, potřebné vybavení zaplatí město.  K zápisu do mateřských škol letos přišlo 274 dětí, v následujících dnech dostane zprávu o přijetí 210 z nich. „Naší snahou je umístit do školek všechny děti, které v srpnu dosáhnou věku tří let. Mladší děti dostanou školku pouze pokud zůstanou volná místa. V tuto chvíli však ještě nejsou všechna řízení o zápisech ukončena, takže čísla nejsou konečná,“ uvedl vedoucí odboru školství, kultury a sportu Břetislav Orlík. Další možnost dostat se do mateřských škol budou mít kopřivnické děti po vybudování nového oddělení MŠ Polárka: „Již za pár dní bude zahájena rekonstrukce MŠ Polárka při ZŠ 17. listopadu, kde bude od září fungovat zcela nové oddělení pro 24 dětí. Zápis bude probíhat dodatečně, až po kolaudaci stavby,“ doplnil Břetislav Orlík s tím, že úpravy školky jsou financovány z dvoumilionového daru od společnosti Tawesco.

 

Město Kopřivnice chystá další společný nákup energií formou elektronické aukce. Domácnosti i podnikatelé tak mohou ušetřit peníze za dodávky elektřiny a plynu. Kontaktní místo, kde se mohou zájemci informovat či přihlásit, je zřízeno do 31. května ve vestibulu kopřivnické radnice. Otevřeno bude každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin. Přihlášení do akce je možné rovněž elektronicky. Bližší informace najdete na webu města.  

 

26. 5. 2023

V Lubině se buduje protipovodňová hráz. V Lubině Na Holotě začaly stavební práce. Jejich výsledkem budou dlouho očekávaná protipovodňová opatření, která zabrání pravidelnému zaplavování zdejších domů a zahrad. Projekt bude stát zhruba 12 milionů korun a hotov by měl být za půl roku. Lokalita Na Holotě bývá zaplavována při každém intenzivnějším či déle trvajícím dešti: „Pozemky v tomto území mají vysokou hladinu podzemních vod. V minulosti zde byly rybníky a potok sváděl povrchové i spodní vody. Kvůli špatné melioraci a zasypávání odvodňovacích příkopů během postupné výstavby rodinných domů však došlo k narušení odvádění vod a lokalita potřebuje protipovodňovou ochranu,“ uvedl Jiří Štěpán z odboru rozvoje města. Aby se snížilo riziko povodní, bude na místě vybudována 484 metrů dlouhá a 0,6-1,5 metrů vysoká protipovodňová hrázka se svodným příkopem a 83metrovou dešťovou kanalizací, která zachycené a nevsáknuté vody odvede do koryta řeky Lubiny, mimo zastavěné území. Předpokládané náklady projektu se pohybovaly kolem 15 milionů, ale podařilo se vysoutěžit cenu zhruba o tři miliony nižší. Většinu potřebné částky pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí.

 

Muzejní a galerijní noc v TOKIVO  Kopřivnice, PÁTEK  26. května 2023. Tokivo se připojuje k populárnímu projektu Muzejních a galerijních nocí v České republice. Chystáme pro vás koláž příjemných zážitků. Proběhne představení a křest speciálně namíchané směsi kávy pro naši galerii ve spolupráci se STRAKAFE. Připravujeme workshopy pro děti i dospělé nebo hudební překvapení. Ale především nabídneme všem tvůrcům možnost vystavit a prodat vlastní tvorbu v galerijním prostoru v den konání akce a po dobu jednoho týdne. TOKIVO 15:00 – 22:00.

 

Neklan – Křest nové knihy | Hukvaldy. Hukvaldský nekonformní básník, prozaik, textař, organizátor literárních a hudebních akcí, správce rozhledny Bílá hora v Kopřivnici NEKLAN představí svou v pořadí 23. knihu KOUŘOVÉ SKLO, obsahující 257 básniček a 44 povídek na 232 stranách formátu A6.  Hudebních vsuvek se zpěvem a hrou na kytaru a akordeon se zhostí knihovnice Markéta Kološová. Obecní knihovna Hukvaldy PÁTEK  26. května 2023.  18:00  Vstupné: Dobrovolné.

 

SOBOTA  27. května 2023: Štramberská desítka 2023, 42. ročník závodu,  Sokolovna 10:00

Propozice závodu zde.

 

Lidová řemesla, hrad Hukvaldy-SOBOTA  27. května 2023:10:00 – 16:00.Ukázky tradičních lidových řemesel a řemeslníků, dobový doprovodný program. Nelehký život vedli naši předkové v dobách dávných. Schopnost přežití závisela na jejich zručnosti a umu. Otcové tak učili své syny řemeslu, které rodu zajistilo živobytí a prosperitu.  Vystoupí: Růže draka, SOŠ Frýdek – Místek, Skupina dobové hudby Rabussa.

 

Mejdan za školou  Hukvaldy, SOBOTA  27. května 2023-Mejdan za školou pořádaný u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Koupaliště Hukvaldy 14:00. Na děti bude čekat spousta her, soutěží a skákací hrad!

 

NEDĚLE  28. května 2023, Svatodušní škvařenice z obří pánve  Štramberk, Národní sad 13:00  Vstupné: Dobrovolné.

Město Štramberk s podporou místních podnikatelů pořádá Svatodušní škvařenici z obří pánve.
– k tanci a poslechu zahraje kapela Příkop
– součástí akce bude také jarmark

 

ROZHLAS 24. 5. 2023

Město Kopřivnice chystá další společný nákup energií formou elektronické aukce. Domácnosti i podnikatelé tak mohou ušetřit peníze za dodávky elektřiny a plynu. Kontaktní místo, kde se mohou zájemci informovat či přihlásit, je zřízeno do 31. května ve vestibulu kopřivnické radnice. Otevřeno bude každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin. Přihlášení do akce je možné rovněž elektronicky. Bližší informace najdete na webu města.  

 

Město Kopřivnice zve všechny milovníky přírody na společné komentované procházky. Pokud se chcete dozvědět něco zajímavého o místní přírodě a životě v ní, neváhejte a vyrazte za kopřivnickou přírodou s odborníky na botaniku, zoologii a geologii. Vycházka se bude konat  ve čtvrtek 25. května od 9 a od 15 hodin. Sraz účastníků bude na parkovišti u koupaliště. Více informací najdete na webu města.

 

Ve čtvrtek 25. května od 16 hodin se v zasedací místnosti v 10. patře radnice uskuteční diskuzní setkání občanů s vedením města a se zástupci radnice Plánujme společně! Zváni jsou všichni, kdo chtějí svými náměty a postřehy ovlivnit, jakými tématy by se mělo město prioritně zabývat. Připraven bude také zajímavý doprovodný program. 

 

24. 5. 2023

ČSOP Apollo – Jarní výlet za vstavači!

V sobotu dne 27.5.2023 pořádá Český svaz ochránců přírody Apollo Štramberk jarní procházku za klenoty naší přírody – vstavači. Zváni jsou všichni milovníci přírody. Sraz je v 9:15 hodin na nádraží ve Štramberku. Přejedeme vlakem v 9:22 do Kopřivnice, odkud vyrazíme kolem Šostýna a Raškova kamene na Janíkovo sedlo. Potom na sjezdovku pod Červeným Kamenem. Tam všude jsou místa výskytů vstavačů (okrotice, mužské, prstnatce a bradáčky). Výlet zakončíme u kopřivnického koupaliště. Cesta zpět do Štramberka bude individuálně pěšky, vlakem nebo autobusem.

 

KONCERT 1. SZUŠ MIS MUSIC: STŘEDA 24. 5. 2023, KOPŘIVNICE, KDK, KINOSÁL, 18:00 HODIN. V PROGRAMU SE PŘEDSTAVÍ SÓLISTÉ, SOUBORY A PĚVECKÝ SBOR ŽÁKŮ ŠKOLY.

 

Za kopřivnickou přírodou, Kopřivnice

Vycházky do přírody s odborníky na botaniku, zoologii a geologii (lokalita Červený kámen). Průvodci budou pracovníci z Přírodovědného oddělení Muzea Novojičínska.

Trasa: kolem Janíkovy studánky na Bezručovu vyhlídku, po hřebeni na Pískovnu, odbočka na skalní výchoz, poté zpět směr Raškova vyhlídka, pokračování na Janíkovo sedlo a po sjezdovce dolů.

Parkoviště u koupaliště  v 9:00 a 15:00, Vstup zdarma.

 

BESEDA: Plánujme společně, Kopřivnice

Společné setkání s diskusí nad příležitostmi rozvoje Kopřivnice u tematických stolů (volný čas, životní prostředí, zdravý životní styl, doprava, výchova a vzdělávání). Cílem akce je vytipování námětů k řešení nebo návrhů projektů v jednotlivých oblastech a následné hlasování o TOP deseti příležitostech města.
Po pětileté pauze se těšíme na čerstvý přísun nápadů!
Připraven bude pestrý doprovodný program! Městský úřad Kopřivnice 16:00.

 

BLÍŽÍ SE UKONČENÍ VYSÍLÁNÍ CT V SD.  Přechod kanálů na HD vysílání je postupný proces trvající delší dobu a dotkne se všech programových nabídek.  Tyto kanály není možné sledovat na starších typech televizorů, které neumí přijímat HD vysílání a také na nejstarších typech SET-TOP-BOXů. Ukončení vysílání programů české televize v SD verzi proběhne 31. května 2023.

 

Malí a střední producenti a farmáři se mohou ucházet o značku Regionální potravina, která je zárukou kvality, čerstvosti a poctivosti. Ocenění uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Odstartoval už 14. ročník soutěže. Do soutěže Regionální potravina se do konce června mohou hlásit malí a střední výrobci potravin, tedy firmy s maximálně 250 zaměstnanci. Soutěže se nejčastěji účastní mikropodniky do 10 zaměstnanců (56 %) a malé podniky s počtem do 50 zaměstnanců (29 %), pouze v 15 % se jedná o společnosti, které zaměstnávají 51-250 zaměstnanců.

 

ROZHLAS 22. 5. 2023

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v části ulic Haškova, Hřbitovní, Pabla Nerudy a Štramberská 24. května od 7:30 – 15:30 hodin.

 

Město Kopřivnice chystá další společný nákup energií formou elektronické aukce. Domácnosti i podnikatelé tak mohou ušetřit peníze za dodávky elektřiny a plynu. Kontaktní místo, kde se mohou zájemci informovat či přihlásit, je zřízeno do 31. května ve vestibulu kopřivnické radnice. Otevřeno bude každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin. Přihlášení do akce je možné rovněž elektronicky. Bližší informace najdete na webu města.  

 

Město Kopřivnice zve všechny milovníky přírody na společné komentované procházky. Pokud se chcete dozvědět něco zajímavého o místní přírodě a životě v ní, neváhejte a vyrazte za kopřivnickou přírodou s odborníky na botaniku, zoologii a geologii. Vycházka se bude konat v úterý 23. května od 9 hodin a ve čtvrtek 25. května od 9 a od 15 hodin. Sraz účastníků bude na parkovišti u koupaliště. Více informací najdete na webu města.

 

Ve čtvrtek 25. května od 16 hodin se v zasedací místnosti v 10. patře radnice uskuteční diskuzní setkání občanů s vedením města a se zástupci radnice Plánujme společně! Zváni jsou všichni, kdo chtějí svými náměty a postřehy ovlivnit, jakými tématy by se mělo město prioritně zabývat. Připraven bude také zajímavý doprovodný program. 

 

22. 5. 2023

ZNÁTE VÝJIMEČNÉHO PĚSTOUNA? NOMINUJTE HO NA OCENĚNÍ. Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje náhradní rodinnou péči. Jedním z kroků, jak na ni upozornit, je oceňování pěstounů, které se koná v rámci projektu Dejme dětem rodinu 23. září v Trojhalí Karolina v Ostravě. Lidé mohou své nominace posílat do 15. června 2023 na emailovou adresu andrea.praskova@msk.cz.  Měli by v nich navržené pěstouny představit, stručně popsat jejich příběh a přístup. Vloni bylo do náhradní rodinné péče či do osvojení přijato 90 dětí, v jednání je 130 žadatelů. Aktuálně je v Moravskoslezském kraji okolo 700 dětí v domovech, V nominaci nesmí chybět kontaktní údaje pěstounů, tedy jméno, emailová adresa a telefonní číslo.  

 

Kopřivnice spustila další aukci nevyužitého městského majetku. Tentokrát mezi draženými kusy převažuje kancelářský nábytek, o který bývá tradičně velký zájem. Pořídit lze také foťák, mobil, vysavač, invalidní vozík nebo neobvyklá svítidla z bývalé obřadní síně. Jde o bývalé vybavení města, Správy sportovišť a Střediska sociálních služeb. Aukce s 57 položkami je dostupná na webu města a končí ve čtvrtek 25. května ve 14 hodin.

 

V úterý 9. května byly zahájeny stavební úpravy chodníku na ulici Štramberské. Opraven bude 65metrový úsek od ulice Horní po hranici katastru se Štramberkem. Stavba bude dokončena do prázdnin. Dopravu v místě částečně reguluje semafor. Souběžně se stavebními pracemi již probíhá projekční příprava na doplnění chodníku na druhé straně komunikace a přechod pro chodce. Pokud se podaří získat letos stavební povolení, realizace by mohla proběhnout příští rok, termín bude potřeba koordinovat s opravou lávky, kterou má v plánu město Štramberk.

 

Na komunikaci u kopřivnické prodejny Kaufland probíhají stavební práce, které uklidní provoz na vjezdu a výjezdu z parkoviště. Často se tu tvořily fronty čekajících vozidel. V místě odbočení z ulice Štefánikovy proto vznikne připojovací a odbočovací pruh. Práce probíhají v režii společnosti Kaufland. Šíře městské komunikace v místě odbočení bude zachována, dojde k posunutí přechodu pro chodce zhruba o 30m k muzeu Oldtimer, kde bude silnice mírně zúžena. K rozšíření vozovky dojde v samotném místě odbočení, Práce budou probíhat za minimálního omezení provozu.

 

Na Červeném kameni už nestojí základní kámen rozhledny TGM, který před 10 lety byl znovu nalezen. díky skautům a dalším nadšencům se podařilo jej očistit a vytvořit k němu pamětní destičku. A 7. 8. 2018 byl znovu vynesen na vrchol čk, aby ukazoval místo nikdy nepostavené rozhledny Masarykova volebního kraje. Kamennou mohylu neznámý vandal rozkopal. Minulý týden jeden ze skautů na procházce zaznamenal, že památník byl zničen. Máte-li informace, kdy mohlo k poškození dojít, kontaktujte Kopřivnické skauty.

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice