16. 4. 2021

Rozhodněte o letošní Absurditě roku.Anketa Absurdita roku, která je každoročně vyhlašována jako součást podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku, se tentokrát zaměřila na vládní opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií. O vítězi hlasujte do 26. dubna na www.firmaroku.cz. Vítězná absurdita bude vyhlášena 28. dubna! Odborným garantem ankety Absurdita roku je Hospodářská komora ČR.
Například:

  • Za hranice vás nepustíme
  • Káva v pytlíku
  • Pomlázky neprodávat
  • Chutná koronaviru více v malých nebo velkých obchodech?
  • Nejistota kompenzací
  • Závodní stravování? Dneska říkáme ano, zítra ne, pozítří ano
  • Nikdo nikam nechoďte, ale nechte si to úředně ověřit
  • www.firmaroku.cz
    www.zivnostnikroku.cz

 

Městská knihovna Kopřivnice obnoví svůj provoz od pondělí 19. dubna při dodržování následujících organizačních a režimových opatření. Provozní doba půjčovny v Kulturním domě Kopřivnice je pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00. Čítárna se studovnou zůstává uzavřena. Všechny pobočky knihovny zůstávají nadále uzavřeny. Vstup je možný pouze s respirátorem (FFP2, KN95), návštěvníci jsou povinni při vstupu do knihovny použít desinfekci rukou a dodržovat bezpečné rozestupy (2 metry, i v čekací zóně před knihovnou, nevztahuje se na osoby ze společné domácnosti). Do půjčovny knihovny v kulturním domě je možný vstup maximálně desíti návštěvníkům současně (omezení se nevztahuje na děti do 6 let), doporučujeme omezit Váš pobyt v knihovně na nezbytné minimum. Do konce dubna budeme promíjet poplatky za vyřízené rezervace, odložení dokumentů a případné upomínky. Od 3. května budou poplatky vybírány podle platného ceníku. Všechny poplatky je nově možné hradit na místě platbou na bezkontaktním platebním terminálu! Prosíme Vás o vzájemnou ohleduplnost při návštěvě našich knihoven, dodržování stanovených opatření a trpělivost při odbavování.

 

Trhovci, kteří prodávali své výpěstky, zeleninu či ovoce na zelném trhu, mění své prodejní místo. Nyní je lidé najdou naproti Tatrovance, vedle domu podnikatelů. Důvodem stěhování jsou stavební práce na revitalizaci centra města a umístění zařízení staveniště na parkoviště pod Tatrovankou, kde navíc došlo k omezení přístupu a parkování automobilů. Město proto začalo hledat jiné vhodné veřejné prostranství, které by umožnilo zachovat prodej ovoce a zeleniny, sazenic, květin a jiných rostlin, mléčných a masných výrobků a dalších pěstitelských a chovatelských přebytků. „To se nám podařilo díky vstřícnosti Tatra Trucks, který je vlastníkem pozemku i příjezdové komunikace. Drobný prodej se po dobu úprav centra a pěší zóny přesouvá na místo, které bude z pohledu zákazníků viditelnější. Prodejci zde také mohou automobil se zbožím zaparkovat na vyhrazeném parkovacím stání s povolením města. V letošním roce bude na stávajícím zelném trhu otevřen jen stánek s vejci, kolem kterého je zajištěn průchod. Jsme rádi, že tyto služby zůstanou občanům po dobu úpravy centra zachovány,“ uvedla Radomíra Blahutová, pracovnice odboru majetku města, která má na starosti veřejná prostranství.

 

V květnu se začne budovat dálniční úsek mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Na řadě je nyní třináct kilometrů, které navážou na již stojící úsek dálnice u Bělotína a skončí u mostu nad Šenovem u Nového Jičína. Dodavatelem je sdružení firem Colas CZ – FirestaFišer. Cena stavby přesahuje tři miliardy korun. V průběhu května má být předáno staveniště. Dokončení stavby je pak plánováno v roce 2024. Práce budou probíhat v rámci celé stavby střídavě na obou dálničních pásech. Omezení ale čekají řidiče už nyní. Stávající úsek dálnice D48 totiž prochází dvouměsíční opravou. tříkilometrového úseku vozovky ve směru na Olomouc. V současné době také pokračují přípravy na výstavbu zbývajícího úseku D48 mezi Šenovem u Nového Jičína a Rybím. Ten je dlouhý necelé 4 kilometry.

 

Beskydy jsou více než fenomén Lysá hora – to je název výstavy, sestavená z fotografií našeho nedalekého okolí. Ty představují vítězné snímky návštěvníků různých koutů Beskyd a mají za cíl ukázat, že Beskydy skýtají spousty krásných míst k objevování a cílem turistiky nemusí být pouze majestátní lysá hora, která se s velkým náporem turistů již dlouhá léta potýká. Pořadatelem je City Gallery Ostrava. Snímky hodnotila nezávislá porota tak, aby expozice nabídla inspiraci pro výlety a podpořila aktivní trávení volného času. Část výstavy je umístěna na dolním nádvoří hradu Štramberk a je k vidění do 25. dubna letošního roku a následně se představí v různých částech moravskoslezského kraje. Kromě výstavy z Beskyd je ve Štramberku stále k vidění okénková výstava s motivem velikonočních svátků, která je rozmístěna ve štramberských oknech a výlohách. Je prodloužena do 30. dubna.

 

ROZHLAS 14. 4. 2021

Upozorňujeme občany, že Pohádkový les, který byl u příležitosti Dne Země plánován na nadcházející víkend, se z důvodu epidemické situace a souvisejících opatření odkládá. O novém termínu vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie na ulici Ke Koryčce č. evidenční 25, 74, 78, 95, 120, 133, 217, 299, 319, 332 a č. orientační 13, na ulici U Vodojemu č. 1, 2 a 82 dne 15. dubna od 7:30 – 18:30 hodin.

 

Dále upozorňujeme občany, že firma Slumeko stále provádí komplexní čištění místních komunikací a parkovišť, včetně přilehlých chodníků. Prosíme, respektujte dopravní značení v čištěných úsecích komunikací a přeparkujte své automobily. Vozidla, která budou čištění překážet, budou odtažena. Celé město by mělo být vyčištěno v polovině května. Harmonogram jarního čištění místních komunikací najdete na webu města. 

 

14. 4. 2021

Kopřivnice chystá na příští rok oslavy výročí Emila Zátopka, více na novém webu www.zatopek100.cz.Z

 

7. duben je vyhlášen Světovým dnem zdraví, v souvislosti s touto mezinárodní kampaní vyhlásila radnice akce „Daruj krev se Zdravým městem Kopřivnice“. K odběrům se můžete objednávat zde: https://odbery.nnj.agel.cz/  Dárcem krve může být každý ve věku 18 až 65 let s hmotností minimálně 50 kilogramů. Dárek obdrží všichni prvodárci, kteří přijdou na transfuzní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín v uvedené době:

úterý 20. 4. 2021 (6:30 až 10:00)

úterý 27. 4. 2021 (6:30 až 10:00)

 

Zápisy ve školách zřizovaných městem a na ZŠ F. Bayera proběhnou od 15. do 22. 4. 2021

 

Po dvou letech působení v Tatra Defence Vehicle se do Tatry Trucks vrací její někdejší technický ředitel Radomír Smolka.

 

Letiště v Mošnově kvůli covidu odsouvá i start letecké linky do Kyjeva.

 

Zdravé město podpoří osvětové akce dvojnásobnou částkou

Také letos vyhlásila kopřivnická radnice dotační program Zdravého města a množství finančních prostředků, o které je možné žádat, navýšila na dvojnásobek! Celkem 60 tisíc korun je určeno na podporu společensky prospěšných aktivit zaměřených například na environmentální výchovu, mezigenerační spolupráci, zdravý životní styl či globální odpovědnost. Žádosti o finanční podporu lze podávat od 1. dubna.
Dotační titul doplňuje tradiční grantové programy města zaměřené na kulturu a sport. O příspěvek mohou žádat organizace, spolky i jednotlivci, kteří mají nápad na zajímavou akci související například s kampaněmi Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Dny zdraví a dalšími. „Může jít o přednášky, besedy, výstavy, soutěže apod. Fantazii se meze nekladou, naopak budeme moc rádi, když se podaří podpořit neotřelý projekt, který tu ještě nebyl. Věříme, že i v době covidové mají lidé spoustu nápadů, jak život v Kopřivnici zpestřit a zpříjemnit. Příspěvek je možné využít například na materiál, pomůcky, propagaci, školení, ozvučení, nájem i odměny pořadatelů,“ uvedla koordinátorka projektu Ivana Holubová. Podpořeny budou nekomerční projekty cílené na občany všech věkových kategorií z Kopřivnice i místních částí. V loňském roce bylo z programu podpořeno otevření komunitního centra ve Vlčovicích, Dny Zdraví s taneční skupinou Relax a Dětský den s hasiči.
Příjem žádostí bude probíhat až do konce října, případně do doby vyčerpání alokovaných prostředků. Maximální výše dotace na jeden projekt je 15 tisíc korun, avšak tato částka může tvořit nejvíce 90 procent uznatelných nákladů. Bližší informace o programu, včetně formuláře pro podání žádosti, naleznou zájemci na webu města www.koprivnice.cz pod záložkou Radnice, v sekci Dotace.

 

Budeme mít nový web!

Nejen nový městský web doplněný o portál občana, ale také průzkum spokojenosti obyvatel, nejrůznější školení či úpravy grafického manuálu radnice, to vše jsou plánované výstupy právě dnes startujícího dvouletého projektu Kvalitní úřad Kopřivnice. Na jeho realizaci se městu podařilo získat dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši téměř 3,5 milionu korun, z vlastního rozpočtu doplatí 183 tisíc.
Projekt je zaměřen na zvýšení efektivity veřejné správy a kvality komunikace úřadu s občany města. Finančně nejnáročnější aktivitou projektu bude zřízení obecního portálu občana – softwarového nástroje pro elektronický přístup občanů ke správě městských poplatků, elektronické vyřizování správních úkonů, podávání žádostí o dotace apod. „Tento nástroj umožní na dálku občanům pomocí elektronických formulářů spravovat některé své požadavky vůči úřadu. Také eliminuje jednu z největších dosavadních bariér elektronické komunikace, kterou je vyžadování elektronického podpisu. Jde o moderní komunikační prostředek, který svým občanům nabízí stále více měst,“ uvedl Radek Harabiš z oddělení informatiky. Portál občana bude integrován do webu města, který po mnoha letech dostane nový vzhled a strukturu. „Jsme si vědomi toho, že naše webová prezentace je takzvaně za zenitem. Náklady na nové stránky však nejsou zanedbatelné a doteď se nám nedařilo získat potřebné dotační prostředky. Je skvělé, že se to teď povedlo a už se těšíme, až se náš web dostane do rukou odborníků. Zveřejněné informace bude potřeba setřídit, zpřehlednit, pravděpodobně i eliminovat, což určitě nebude jednoduché a bude to vyžadovat mnoho kompromisů, protože není možné zavděčit se všem. Přesto věříme, že nejpozději za dva roky bude mít Kopřivnice krásný a moderní web odpovídající všem trendům a potřebám obyvatel,“ uvedla Lucie Macháčková z oddělení vnějších vztahů.
Samotným úpravám webu bude předcházet modernizace grafického manuálu, který vznikl před třinácti lety a nepočítal s novými komunikačními nástroji jako jsou například sociální sítě. „Nepůjde o zásadní změny jako je tvorba nového loga, ale spíše o koncepční úpravu vizuálního stylu a jeho přizpůsobení aktuálním potřebám. Součástí bude i úprava grafiky Kopřivnických novin,“ doplnila Lucie Macháčková. Dalšími částmi projektu jsou vzdělávací aktivitiy úředníků, související mimo jiné s komunikací prostřednictvím zmiňovaného portálu občana, a také průzkum spokojenosti obyvatel: „Sociologický průzkum probíhá v Kopřivnici každé dva až tři roky. Ten letošní bychom rádi provedli v červnu, ale bude záležet na aktuální epidemické situaci. Řada otázek bude stejná jako v předchozích šetřeních, čímž získáme cenná data o vývoji některých jevů. Nějaké otázky však budou přizpůsobeny aktuální situaci“, uzavřela Macháčková.

 

ROZHLAS 12. 4. 2021

Severomoravské vodovody a kanalizace oznamují přerušení dodávky vody a to ve středu 14.dubna v době od 8:00 do 14:00 hodin na ulici Skupova č.p. 92 až 101,dále čísla 136 a 176. Další přerušení bude na ulici Hřbitovní č.p. 1354. Na obou místech bude umožněno předzásobení vodou. Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na webových stránkách www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy.

 

Firma Slumeko zahájila komplexní čištění místních komunikací a parkovišť, včetně přilehlých chodníků. Prosíme, respektujte dopravní značení v čištěných úsecích komunikací a přeparkujte své automobily. Vozidla, která budou čištění překážet, budou odtažena. Harmonogram jarního čištění místních komunikací najdete na webu města. Zítra, to je v úterý 13.dubna, proběhne čištění na ulici Štefánikova od Modrého salónu po ulici Nádražní, dále spojka u Tesca. Ve středu 14. dubna se bude čistit ulice Pod Morávií.

 

Upozorňujeme občany, že tento týden bude zahájena celoplošná ochranná deratizace v objektech, podzemních sítích a na pozemcích města. Nástrahy budou kladeny od 12. dubna do 14. května, v následujících týdnech budou následovat kontroly nástrah, jejich doplnění a sběr. Žádáme všechny vlastníky, správce a nájemce objektů na území města o součinnost na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy o provedení deratizace ve svých objektech – pokud možno ve stejných termínech, aby byla účinnost co nejvyšší. Dále upozorňujeme majitele domácích zvířat, aby zamezili jejich volnému pobíhání, a předešli tím možným komplikacím po požití nástrahy. Děkujeme za pochopení.

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektřiny a to ve středu 14.dubna v době od 7:15 do 17:30 hodin na ulici Husova a v době od 8:00 do 18:30 hodin na ulici Boženy Němcové a na ulici Erbenova. Ve čtvrtek 15. dubna v době od 7:30 – 18.30 hodin pak bude dodávka elektrické energie přerušena na ulici Ke Koryčce a na ulici U Vodojemu. Bližší informace včetně adres dotčených míst naleznete na webových stránkách.

 

12. 4. 2021

Během několika týdnů začnou úpravy frekventovaného přechodu pro chodce u budovy Komerční banky na ulici Čs. armády. Necelých jedenáct metrů dlouhý přechod přes vytíženou silnici druhé třídy bude rozdělen ostrůvkem s cílem zvýšit bezpečnost přecházejících chodců. Úpravy přechodu se začaly připravovat již na podzim roku 2019, kdy se město rozhodlo požádat o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale kvůli reálným termínům jeho vyplacení byla realizace přesunuta až na letošní rok.
Součástí stavby bude nejen vybudování bezpečnostního ostrůvku, ale také úprava přilehlého chodníku, který vede kolem silnice ke Komerční bance a je ve špatném stavu. Nově upravený přechod bude odpovídat všem aktuálním normám z pohledu bezpečnosti a bezbariérovosti.
V průběhu stavby se řidiči projíždějící po této komunikaci musí připravit na určitá dopravní omezení. Průjezd místem stavby však bude vždy alespoň jedním jízdním pruhem možný.

 

V sobotu 27. března dopoledne probíhala celostátní dobrovolnická akce s názvem Ukliďme Česko. Jediným místem v Kopřivnici a místních částech, kde se akce konala, bylo okolí Větřkovické přehrady. Akci zorganizoval Roman Špaček spolu s Rudolfem Hlucháněm, provozovatelem tamního bufetu. Ti přes facebook vyzvali lidi, kterým není lhostejná přehrada a její okolí, aby se aktivně zapojili.
Do úklidu se zapojilo celkem pět desítek účastníků, a to nejen dospělí, ale i děti. Ti se rozdělili a za dodržování vládních opatření prošli okolí kolem celé přehrady.

 

V dubnu proběhnou zápisy do 1. tříd základních škol. Týkají se dětí, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let. Vzhledem k současné epidemické situaci proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy do mateřských škol jsou plánovány na květen, o konkrétních termínech a podmínkách vás budeme informovat.

 

Svoz bioodpadu bude od dubna častější. V dubnu nastává období častějšího svozu biologicky rozložitelného odpadu. Bioodpad z kompostejnerů od rodinných domů i ze sídlišť bude opět svážen jednou za čtrnáct dní, zatímco v zimním období od konce listopadu dostačuje svoz jednou měsíčně. Svoz v dvoutýdenním intervalu bude zahájen po Velikonocích.
Každou sudou středu (počínaje 7. dubnem) bude svoz bioodpadu proveden v Lubině a na ulicích Na Luhách, Mírové, Dělnické a 1. května. Každý sudý pátek (počínaje 9. dubnem) bude následovat svoz z Vlčovic, Mniší a ulic Komenského, Havlíčkovy, Jiráskovy, Tyršovy, Palackého, Pod Stadionem a Husovy. Každou lichou středu (počínaje 14. dubnem) budou svezeny kompostejnery z většiny území Kopřivnice mimo uvedené ulice a každý lichý pátek (počínaje 16. dubnem) budou na řadě rodinné domy na ulicích Na Pinkavce, Severní, Příborské, Dolní plus kontejnery na bioodpad ze sídlištní zástavby. Od rodinných domů sváží společnost Slumeko téměř 2 tisíce kompostejnerů o objemu 240 litrů, ze sídlišť 58 nádob na bioodpad o objemu 770 litrů. Kompostejnery mohou Kopřivničané získat od města zdarma. „Už několik let poskytujeme občanům kompostejnery bezplatně. Zažádat o ně může každý majitel rodinného domu v Kopřivnici nebo místních částech, který zde má trvalé bydliště a nemá vůči městu dluh na poplatcích za odpady. Kompostejnery jsou lidem poskytovány na základě smlouvy o výpůjčce na dobu deseti let, poté přecházejí do jejich vlastnictví. Do nádob je možné vyhazovat biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek a domácností, jako je tráva, listí, spadané ovoce, plevel, rostlinný materiál, dřevní štěpka z větví stromů apod. Svážený bioodpad je předáván na kompostárnu k dalšímu využití. Kromě pravidelných svozů je možné vyvážet přebytečný bioodpad také přímo do kompostárny v Příboře nebo do sběrného dvora na ulici Panské.

 

9. 4. 2021

Poustevníkova zvonička na Pustevnách se zřejmě budovat nebude. Projekt měl za cíl vybudovat zvoničku z dubového masivu na Pustevnách na počest poustevníků, kteří zde žili v 15.-18. století. Autoři z Trojanovic v tom vidí připomínku historie, symbol propojení víry a lidí, duše a ducha, semknutí s přírodou. Podobu srdce ztvární kopie zvonu poustevníka Felixe. Zdrojem financování měla být sbírková kampaň na HITHIT. K vybudování je potřeba jednoho milionu korun, bohužel týden před uzavřením projektu je na kontě pouze 130 850 korun od 54 lidí, tedy pouze 13 procent.

 

Až do 4. května budou mít všichni zákazníci KTKdigi, bez ohledu na svůj balíček, možnost volně sledovat 3 programy. Připomínám, že divákům, kteří používají pouze Základní nabídku, postupně zprostředkováváme některé programy, které jsou zařazeny v našich dalších nabídkách. V rámci volného vysílání, které probíhá od 31.3.2021 do 4.5.2021 mohou sledovat všichni klienti KTKdigi následující tři placené stanice – filmové AMC HD ,  FilmBox Premium HD a dokumentární Viasat History HD.

Seriálový a filmový kanál AMC HD nabídne pokračování šesté série Živí mrtví: Začátek konce nebo sérii akčních filmů se Spider-manem. Milovníky dokumentů potěší Viasat History HD s pořadem Nejpodivnější nálezy a filmové fajnšmekry nadchne kanál FilmBox Premium HD, na kterém si každý užije to nejlepší z hollywoodské scény.

 

Překop silnice I/58 poblíž kulturního domu ve Vlčovicích proběhne od 9. 4. do 12. 4. 2021, po dobu prací bude místo průjezdné jen jedním pruhem a provoz bude řízen semafory. Řidiči by tak mělo počítat se zdržením.

 

Cyklus přednášek „Od hlavy k patě“

FyzioRelaxCentrum ve Štramberku ve spolupráci se Společenským centrem Věžička Rybí připravili cyklus čtyř přednášek „Od hlavy k patě“. Vše je online a zdarma! Přednášky budou probíhat vždy v pondělí od 18 hodin, a to 12. 4., 26.4., 10. 5. a 24. 5. 2021. Startujeme již toto pondělí 12. 4. 2021 od 18 hodin s tématem „Bojujeme s bolestí hlavy a šíje“. V případě zájmu je nutné si zarezervovat místo na e-mailu: info@vezickarybi.cz do pondělí 12. 4. 2021 do 14 hodin. 

 

7. duben je vyhlášen Světovým dnem zdraví, v souvislosti s touto mezinárodní kampaní vyhlásila radnice akce „Daruj krev se Zdravým městem Kopřivnice“. Dárcem krve může být každý ve věku 18 až 65 let s hmotností minimálně 50 kilogramů. K odběrům se můžete objednávat zde: https://odbery.nnj.agel.cz/

Dárek obdrží všichni prvodárci, kteří přijdou na transfuzní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín v uvedené době:

úterý 13. 4. 2021 (6:30 až 10:00)

úterý 20. 4. 2021 (6:30 až 10:00)

úterý 27. 4. 2021 (6:30 až 10:00)

 

Dálnice D56 bude úplně uzavřena z důvodu velkoplošné opravy výtluků

Rázné řešení obnovujících se výtluků zvolilo Ředitelství silnic a dálnic ČR na dálnici D56 u Frýdku-Místku. Vracející se závady budou definitivně odstraněny rozsáhlou rekonstrukcí vozovky, kterou organizuje Správa Ostrava. Platný způsob efektivní údržby se ovšem neobejde bez úplné uzavírky. Ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2021 (sobota a neděle) musí být úplně uzavřena dálnice D56 z důvodu velkoplošné opravy výtluků u Frýdku-Místku. Práce zaberou úsek ulice Beskydské za kruhovým objezdem u Tesca směr Ostrava (zhruba 53 až 50 km D56).

Plánovaný proces oprav potrvá oba dva dny zhruba od 6:00, resp. 7:00 do 16:00 hodin, celou dobu provoz povede po značené objízdné trase přes Místek a Sviadnov. Oranžové směrové značky provedou motoristy silnicemi II/473 (ulice 17. listopadu), III/48411 (ulice Ostravská) a III/4845.

 

7. 4. 2021

Překop silnice I/58 poblíž kulturního domu ve Vlčovicích proběhne od 9. 4. do 12. 4. 2021, po dobu prací bude místo průjezdné jen jedním pruhem a provoz bude řízen semafory. Řidiči by tak mělo počítat se zdržením.

 

Kopřivnice chystá oslavy výročí Emila Zátopka

Na příští rok připadá 100. výročí narození legendárního běžce, čtyřnásobného olympijského vítěze a českého Olympionika století Emila Zátopka. U této příležitosti plánuje jeho rodná Kopřivnice několik akcí, včetně vybudování nové muzejní expozice manželů Zátopkových či instalace běžcovy bronzové sochy v centru města. O těchto i dalších aktivitách informuje nový web Zátopek100.

Emil Zátopek je držitelem osmnácti světových rekordů, pěti olympijských medailí a jediným atletem v historii, kterému se podařilo vyhrát na olympijských hrách v jednom roce běhy od 5 kilometrů až po maratón. Narodil se 19. září 1922, ve stejný den jeho žena Dana, rovněž olympionička a čestná občanka města Kopřivnice. Slavným manželům je věnována jedna z expozic Regionálního muzea v Kopřivnici: „Výstavní síň, která je součástí Technického muzea Tatra, vznikla v roce 2005. Dnes už neodpovídá aktuálním trendům, a proto jsme se rozhodli vytvořit novou, moderní expozici v Lašském muzeu. Ta bude obsahovat více a lépe uspořádaných informací o Zátopkově životě a osudech, nejen o jeho sportovních úspěších. Představí Zátopka jako člověka, ne pouze jako sportovního boha. Seznámí veřejnost i s příběhy, které nejsou až tak známé,“ uvedla Lenka Heráková z odboru školství, kultury a sportu s tím, že tato aktivita probíhá ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kopřivnici. V současné době se dokončuje studie, poté bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. První návštěvníky by měla expozice přivítat v polovině roku 2022.

Dalším důstojným připomenutím slavného rodáka bude odhalení jeho bronzové sochy v  centru města. Tu pro město vytvoří akademický sochař Jaroslav Brož, který je rovněž autorem známé Zátopkovy sochy v olympijském muzeu v Lausanne. Odlitek v životní velikosti bude umístěn na zhruba čtyřmetrové, mírně vyvýšené trati na pěší zóně v centru města, která už tou dobou bude zrekonstruována. „Bronzová skulptura bude stát 1,5 milionu korun a na financování její realizace a instalace se mohou podílet všichni Zátopkovi fanoušci. Prvním přispěvatelem se stal pan Jiří Harašta, předseda místního Atletického klubu Emila Zátopka a autor myšlenky na instalaci atletovy sochy v jeho rodném městě. Aby takto mohli Zátopkův odkaz podpořit i jiní, pořádáme dvouletou finanční sbírku. Lidé mohou peníze zaslat na účet nebo je vhodit do zapečetěných pokladniček ve vestibulu radnice a v městském infocentru. Třetí pokladnička je mobilní a počítali jsme s jejím využitím na různých městských akcích. Ty se bohužel z důvodu epidemické situace nyní nekonají, ale to snad již brzy změní a my budeme moci sbírku lépe propagovat mezi lidmi,“ doplnila Lenka Heráková.

Finanční příspěvky na sochu legendárního běžce je možné zasílat na bankovní účet vedený u České spořitelny 30031-1767241349/0800. Stav veřejné sbírky i informace o všech plánovaných aktivitách lze sledovat na webu www.zatopek100.cz.

 

ROZHLAS 7. 4. 2021

Severomoravské vodovody a kanalizace oznamují přerušení dodávky vody a to v pátek  9.dubna v době od 8:00 do 14:00 hodin na ulici Husova č.p. 1302, 1311, 1312, 1310, 49 a 500. Další přerušení se týká místní části Lubina a to opět v pátek 9.dubna v době od 8:00 do 14:00 hodin. Na obou místech bude umožněno předzásobení vodou. Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy.

 

Firma Slumeko zahájila komplexní čištění místních komunikací a parkovišť, včetně přilehlých chodníků. Prosíme, respektujte dopravní značení v čištěných úsecích komunikací a přeparkujte své automobily. Vozidla, která budou čištění překážet, budou odtažena. Celé město by mělo být vyčištěno v polovině května. Harmonogram jarního čištění místních komunikací najdete na webu města. Zítra, to je ve čtvrtek 8.dubna  proběhne čištění na ulici Krátká, v pátek 9.dubna se bude čistit parkoviště před  hotelem Tatra, parkoviště u Kulturního domu a ulice Lidická. V pondělí 12.dubna  parkoviště u prodejny Albert.

 

Upozorňujeme občany, že příští týden bude zahájena celoplošná ochranná deratizace v objektech, podzemních sítích a na pozemcích města. Nástrahy budou kladeny od 12. dubna do 14. května, v následujících týdnech budou následovat kontroly nástrah, jejich doplnění a sběr. Žádáme všechny vlastníky, správce a nájemce objektů na území města o součinnost na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, tedy o provedení deratizace ve svých objektech – pokud možno ve stejných termínech, aby byla účinnost co nejvyšší. Dále upozorňujeme majitele domácích zvířat, aby zamezili jejich volnému pobíhání, a předešli tím možným komplikacím po požití nástrahy.

 

5. 4. 2021

V dubnu proběhnou zápisy do 1. tříd základních škol. Týkají se dětí, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let. Vzhledem k současné epidemické situaci proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy do mateřských škol jsou plánovány na květen, o konkrétních termínech a podmínkách vás budeme informovat.

 

Svoz bioodpadu bude od dubna častější. V dubnu nastává období častějšího svozu biologicky rozložitelného odpadu. Bioodpad z kompostejnerů od rodinných domů i ze sídlišť bude opět svážen jednou za čtrnáct dní, zatímco v zimním období od konce listopadu dostačuje svoz jednou měsíčně. Svoz v dvoutýdenním intervalu bude zahájen po Velikonocích.
Každou sudou středu (počínaje 7. dubnem) bude svoz bioodpadu proveden v Lubině a na ulicích Na Luhách, Mírové, Dělnické a 1. května. Každý sudý pátek (počínaje 9. dubnem) bude následovat svoz z Vlčovic, Mniší a ulic Komenského, Havlíčkovy, Jiráskovy, Tyršovy, Palackého, Pod Stadionem a Husovy. Každou lichou středu (počínaje 14. dubnem) budou svezeny kompostejnery z většiny území Kopřivnice mimo uvedené ulice a každý lichý pátek (počínaje 16. dubnem) budou na řadě rodinné domy na ulicích Na Pinkavce, Severní, Příborské, Dolní plus kontejnery na bioodpad ze sídlištní zástavby. Od rodinných domů sváží společnost Slumeko téměř 2 tisíce kompostejnerů o objemu 240 litrů, ze sídlišť 58 nádob na bioodpad o objemu 770 litrů. Kompostejnery mohou Kopřivničané získat od města zdarma. „Už několik let poskytujeme občanům kompostejnery bezplatně. Zažádat o ně může každý majitel rodinného domu v Kopřivnici nebo místních částech, který zde má trvalé bydliště a nemá vůči městu dluh na poplatcích za odpady. Kompostejnery jsou lidem poskytovány na základě smlouvy o výpůjčce na dobu deseti let, poté přecházejí do jejich vlastnictví. Do nádob je možné vyhazovat biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek a domácností, jako je tráva, listí, spadané ovoce, plevel, rostlinný materiál, dřevní štěpka z větví stromů apod. Svážený bioodpad je předáván na kompostárnu k dalšímu využití. Kromě pravidelných svozů je možné vyvážet přebytečný bioodpad také přímo do kompostárny v Příboře nebo do sběrného dvora na ulici Panské.

 

Zdravé město podpoří osvětové akce dvojnásobnou částkou

Také letos vyhlásila kopřivnická radnice dotační program Zdravého města a množství finančních prostředků, o které je možné žádat, navýšila na dvojnásobek! Celkem 60 tisíc korun je určeno na podporu společensky prospěšných aktivit zaměřených například na environmentální výchovu, mezigenerační spolupráci, zdravý životní styl či globální odpovědnost. Žádosti o finanční podporu lze podávat od 1. dubna.
Dotační titul doplňuje tradiční grantové programy města zaměřené na kulturu a sport. O příspěvek mohou žádat organizace, spolky i jednotlivci, kteří mají nápad na zajímavou akci související například s kampaněmi Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Dny zdraví a dalšími. „Může jít o přednášky, besedy, výstavy, soutěže apod. Fantazii se meze nekladou, naopak budeme moc rádi, když se podaří podpořit neotřelý projekt, který tu ještě nebyl. Věříme, že i v době covidové mají lidé spoustu nápadů, jak život v Kopřivnici zpestřit a zpříjemnit. Příspěvek je možné využít například na materiál, pomůcky, propagaci, školení, ozvučení, nájem i odměny pořadatelů,“ uvedla koordinátorka projektu Ivana Holubová. Podpořeny budou nekomerční projekty cílené na občany všech věkových kategorií z Kopřivnice i místních částí. V loňském roce bylo z programu podpořeno otevření komunitního centra ve Vlčovicích, Dny Zdraví s taneční skupinou Relax a Dětský den s hasiči.
Příjem žádostí bude probíhat až do konce října, případně do doby vyčerpání alokovaných prostředků. Maximální výše dotace na jeden projekt je 15 tisíc korun, avšak tato částka může tvořit nejvíce 90 procent uznatelných nákladů. Bližší informace o programu, včetně formuláře pro podání žádosti, naleznou zájemci na webu města www.koprivnice.cz pod záložkou Radnice, v sekci Dotace.

 

Budeme mít nový web!

Nejen nový městský web doplněný o portál občana, ale také průzkum spokojenosti obyvatel, nejrůznější školení či úpravy grafického manuálu radnice, to vše jsou plánované výstupy právě dnes startujícího dvouletého projektu Kvalitní úřad Kopřivnice. Na jeho realizaci se městu podařilo získat dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši téměř 3,5 milionu korun, z vlastního rozpočtu doplatí 183 tisíc.
Projekt je zaměřen na zvýšení efektivity veřejné správy a kvality komunikace úřadu s občany města. Finančně nejnáročnější aktivitou projektu bude zřízení obecního portálu občana – softwarového nástroje pro elektronický přístup občanů ke správě městských poplatků, elektronické vyřizování správních úkonů, podávání žádostí o dotace apod. „Tento nástroj umožní na dálku občanům pomocí elektronických formulářů spravovat některé své požadavky vůči úřadu. Také eliminuje jednu z největších dosavadních bariér elektronické komunikace, kterou je vyžadování elektronického podpisu. Jde o moderní komunikační prostředek, který svým občanům nabízí stále více měst,“ uvedl Radek Harabiš z oddělení informatiky. Portál občana bude integrován do webu města, který po mnoha letech dostane nový vzhled a strukturu. „Jsme si vědomi toho, že naše webová prezentace je takzvaně za zenitem. Náklady na nové stránky však nejsou zanedbatelné a doteď se nám nedařilo získat potřebné dotační prostředky. Je skvělé, že se to teď povedlo a už se těšíme, až se náš web dostane do rukou odborníků. Zveřejněné informace bude potřeba setřídit, zpřehlednit, pravděpodobně i eliminovat, což určitě nebude jednoduché a bude to vyžadovat mnoho kompromisů, protože není možné zavděčit se všem. Přesto věříme, že nejpozději za dva roky bude mít Kopřivnice krásný a moderní web odpovídající všem trendům a potřebám obyvatel,“ uvedla Lucie Macháčková z oddělení vnějších vztahů.
Samotným úpravám webu bude předcházet modernizace grafického manuálu, který vznikl před třinácti lety a nepočítal s novými komunikačními nástroji jako jsou například sociální sítě. „Nepůjde o zásadní změny jako je tvorba nového loga, ale spíše o koncepční úpravu vizuálního stylu a jeho přizpůsobení aktuálním potřebám. Součástí bude i úprava grafiky Kopřivnických novin,“ doplnila Lucie Macháčková. Dalšími částmi projektu jsou vzdělávací aktivitiy úředníků, související mimo jiné s komunikací prostřednictvím zmiňovaného portálu občana, a také průzkum spokojenosti obyvatel: „Sociologický průzkum probíhá v Kopřivnici každé dva až tři roky. Ten letošní bychom rádi provedli v červnu, ale bude záležet na aktuální epidemické situaci. Řada otázek bude stejná jako v předchozích šetřeních, čímž získáme cenná data o vývoji některých jevů. Nějaké otázky však budou přizpůsobeny aktuální situaci“, uzavřela Macháčková.

 

2. 4. 2021

Pohádkový les tak trochu jinak. MŮŽETE CHODIT KDY SE VÁM TO HODÍ OD 1. 4.  2021 DO 21. 4.  2021

AKCE má dvě fáze první je CESTA a druhá je LES.
CESTA:
Začíná 1.stanoviště u kravína na severu u koziček všechny stanoviště( celkem jich bude 7) jsou označeny žlutým fáborem a u každého fáboru je v rozmezí dvaceti metrů viditelně schovaná kartička s kytičkou tu najděte a klidně zapište na papírek . Každé stanoviště máme vyfocené a ještě zveřejníme na stance Mateřské centrum Klokan , aby jste se neztratili na stanovišti č. 6. nebude kytička, ale úkol pro rodiče ,cesta Vás dovede na konec lesa a tam začíná druhá fáze les
LES:
Začíná prvním úkolem uveřejním fotku, protože dále se pokračuje už jen po fáborech ,ale ne u každého je úkol a nebudou ani fotky jen ta první.
Snad se Vám všem podaří najít všechna stanoviště PoZOR! letos jsou i úkoly pro rodiče !!! a my se budeme těšit na fotečky které nám pošlete s vaším souhlasem uveřejníme na stránce MC Klokan

A TAKY SE BLÍŽÍ DEN ZEMĚ, TAK CO TAKHLE VZÍT PYTLÍK A POMOCT MATIČCE ZEMI OD ODPADKŮ:-)?
MC Klokan bude Pohádkový les uklízet 22.4. 2021 kdo se chce připojit může – odcházet se bude v 9:00 hodin od Centra Pětka
Kdyby cokoliv info: na tel. čísle 731434659

 

Daruj krev se Zdravým městem Kopřivnice

V roce 1950, u příležitosti vzniku Světové zdravotnické organizace, byl 7. duben vyhlášen Světovým dnem zdraví. Kopřivnická radnice si tento den každoročně připomíná tím, že ve spolupráci s nejrůznějšími partnery organizuje akce na podporu zdraví a zdravého životního stylu. Letos se zaměří především na propagaci dárcovství krve. Dárcovství krve je hrdinský čin, k němuž se mnozí těžce odhodlávají. Počet dárců v České republice tak v posledních letech klesá, a to v důsledku věku i různých onemocnění. „Rádi bychom povzbudili veřejnost, aby se nebála a přišla darovat krev. Vždyť kdo daruje krev, může zachránit život! Proto jsme ve spolupráci s novojičínskou nemocnicí připravili kampaň zaměřenou na tzv. prvodárce. Všichni lidé, kteří ve dnech 13., 20. a 27. dubna v době od 6:30 do 10:00 přijdou na transfuzní oddělení nemocnice Agel darovat krev poprvé, získají kromě dobrého pocitu také dárek Zdravého města Kopřivnice a balíček z kopřivnického bezobalového obchodu. Úterní termíny nejsou vybrány náhodou, ale na základě zkušeností nemocničního personálu, podle něhož chodí právě v úterý nejméně lidí,“ řekla koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice Ivana Holubová, která sama půjde příkladem a v rámci kampaně daruje krev poprvé v životě. Spolu s ní se do transfuzního centra vypraví také další zástupci radnice, včetně místostarosty Reného Lakomého, garanta projektu Zdravé město Kopřivnice.
Kromě propagace dárcovství krve probíhají u příležitosti letošního Dne zdraví také akce zaměřené na podporu zdravého pohybu: „Situace je teď sice komplikovaná, ale i přesto se najdou možnosti, jak protáhnout svá těla. V prvé řadě je to pohyb v přírodě, který jsme ve spolupráci s domem dětí a mládeže chtěli lidem zpestřit výzvou Korunka a koruna Podbeskydí – jestliže zdolají 7, resp. 14, vrcholů v okolí Kopřivnice a zašlou nám své fotky, mohou získat symbolickou odměnu. A v neposlední řadě bych ráda zmínila možnost zatančit si s místními tanečními mistry Syrkovými, a to prostřednictvím youtube kanálu Kulturního domu Kopřivnice,“ doplnila výčet akcí ke Dni zdraví Ivana Holubová.

 

 

Během několika týdnů začnou úpravy frekventovaného přechodu pro chodce u budovy Komerční banky na ulici Čs. armády. Necelých jedenáct metrů dlouhý přechod přes vytíženou silnici druhé třídy bude rozdělen ostrůvkem s cílem zvýšit bezpečnost přecházejících chodců. Úpravy přechodu se začaly připravovat již na podzim roku 2019, kdy se město rozhodlo požádat o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale kvůli reálným termínům jeho vyplacení byla realizace přesunuta až na letošní rok.
Součástí stavby bude nejen vybudování bezpečnostního ostrůvku, ale také úprava přilehlého chodníku, který vede kolem silnice ke Komerční bance a je ve špatném stavu. Nově upravený přechod bude odpovídat všem aktuálním normám z pohledu bezpečnosti a bezbariérovosti.
V průběhu stavby se řidiči projíždějící po této komunikaci musí připravit na určitá dopravní omezení. Průjezd místem stavby však bude vždy alespoň jedním jízdním pruhem možný.

 

V sobotu 27. března dopoledne probíhala celostátní dobrovolnická akce s názvem Ukliďme Česko. Jediným místem v Kopřivnici a místních částech, kde se akce konala, bylo okolí Větřkovické přehrady. Akci zorganizoval Roman Špaček spolu s Rudolfem Hlucháněm, provozovatelem tamního bufetu. Ti přes facebook vyzvali lidi, kterým není lhostejná přehrada a její okolí, aby se aktivně zapojili.
Do úklidu se zapojilo celkem pět desítek účastníků, a to nejen dospělí, ale i děti. Ti se rozdělili a za dodržování vládních opatření prošli okolí kolem celé přehrady.

 

 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice