STOP – PĚSTÍRNÁM MARIHUANY

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás jako obyvatele tohoto státu se žádostí o spolupráci při odhalování ilegálních pěstíren konopí a prevenci jejich výskytu ve Vašem regionu. Z konopí vypěstovaného právě v ilegálních pěstírnách se následně vyrábí droga zvaná marihuana a to ve velkých objemech.

Co vlastně znamená organizované pěstování marihuany a proč tuto činnost považujeme za tak nebezpečnou?

Objekty, ve kterých dochází k pěstování konopí, jsou často úplně normální domy v obytných čtvrtích. Často se využívají budovy prostorově rozměrnější, protože poskytují dostatek prostoru, ale stejně tak lze tuto nezákonnou činnost provozovat v menší míře v podstatě v jakékoli budově, kdekoli ve Vašem okolí. Byly zaznamenány i případy, kdy se konopí pěstovalo v panelákových bytech, speciálně k tomu upravených, a to v rozsahu i několika set kusů rostlin.

Aby se objekt stal vhodným pro pěstování marihuany, je třeba provést závažné změny v konstrukci domu či bytu. Pro pěstování rostlin je potřeba vysoká intenzita osvětlení (což je nákladné), takže se pachatelé velmi často nelegálně připojují k elektrické síti. Roste tak riziko požáru nebo smrti elektrickým proudem i pro ostatní obyvatele.

Vysoká vlhkost a teplota provázející pěstování konopí způsobují, že dům či byt se stávají neobyvatelnými. Pokud nedojde k nákladné rekonstrukci objektu, užitná hodnota a prodejní cena takto využívané nemovitosti rapidně klesá.

Osoby organizující nelegální pěstování konopí a výrobu marihuany mají často úzké vazby na pachatele jiných druhů trestné činnosti, nezřídka na členy skupin organizovaného zločinu. Dalšími průvodními jevy mohou být např.nárůst počtu násilných trestných činů v regionu, vandalismu a další drobné kriminality.

Chtěli bychom Vás všechny oslovit žádostí o pomoc při odhalování podobných pěstíren. Buďte prosím všímaví ke svému okolí, pomozte nám v co nejvyšší možné míře omezit výrobu nelegálních drog na území České republiky – nejde přeci jen o věc policie ale o věc veřejného zájmu!

S jakýmikoliv poznatky je možno se obrátit na níže uvedené kontakty.

S přátelským pozdravem

ředitel Národní protidrogové centrály

Jakub FRYDRYC

Tel.:       +420 974 836 531    , Fax: +420 974 836 519, E-mail: npdc@mvcr.cz

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice