1. 2. 2024

Obchody s firmou, jejíž majitel byl bez koruny a přístřeš. Dodávky zboží i provedené práce byly fiktivní, škoda na daních však šplhá do desítek milionů

Podnikání bylo fiktivní, ve hře byl bílý kůň. Škoda v desítkách milionů korun. Z jistého ohledu ne zcela běžným případem se zabývali kriminalisté odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství. Jde o škodu za téměř 30 milionů korun díky vykázání nerealizovaných, fiktivních prací a dodávek materiálu, například na stavbu obecních hřišť či tiskařského papíru, firmou obchodující s masem. Ve hře byl i dosazený „bílý kůň“. Až výjimečné je, že jeden z obviněných měl jako úhradu škody vrátit více peněz, než mu bylo uloženo… Dle zjištěných informací měl podnikatel ostravské firmy s portfoliem dovoz a prodej masných výrobků více než rok čile obchodovat s jistou pražskou firmou. Odebíral od ní zboží, například tiskařský papír či materiál na stavbu dětských hřišť pro obce, rovněž zajišťoval různé práce typu projektová dokumentace. Veškeré zboží a služby měl podnikatel poté dodávat a poskytovat, po vzájemné dohodě, dalším třem spřízněným firmám z Olomoucka. Úskalím však bylo, že jednatelem pražské společnosti byl nemajetný muž bez přístřeší, požívající ve vyšší míře alkohol. Muž nebyl a nemohl být zjevně jakékoliv obchodní činnosti vůbec schopen, jednalo se o dosazeného „bílého koně“. Shrnuto, popsané podnikání mělo být fiktivní, dodávky zboží a práce nikdy nebyly uskutečněny, prostě vše zůstalo jen na papíře. A to doslova, neboť s pomocí „našeho“ podnikatele byly předloženy finančnímu úřadu k odpočtu daně faktury za více než jednoroční období vykazující tuto činnost. Vzhledem k nesrovnalostem se věc dostala ke kriminalistům. Ti se detailním prověřováním dobrali podstaty fiktivního podnikání a rovněž toho, že finančnímu úřadu byla způsobena škoda téměř 30 milionů korun na odpočtu DPH za tyto nikdy neprovedené práce a neuskutečněné dodávky zboží, o částku dalších téměř 7 milionů korun ke škodě finančního úřadu bylo usilováno. Kriminalisté na základě zjištěných skutečností obvinili jak téměř 60letého muže, tak další tři podnikatele z olomouckých firem, včetně dvou společností, za které jednali, z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, spáchaného ve spolupachatelství a rovněž pokusu. Ostravskému podnikateli a druhému z obviněných hrozí trest odnětí svobody na pět až deset let, dvěma pak dva až osm let. Možná není bez zajímavosti, že jeden z obviněných hradí českému státu způsobenou škodu, a to dokonce nad rámec sděleného obvinění. Za výše uvedeným shrnutím se skrývá doslova mravenčí práce kriminalistů. Ti se po přijetí oznámení soustředili na získání co možná největšího objemu informací a rozklíčování chodu ostravské firmy, pražské i těch olomouckých. Kontaktovali vedení a rovněž osoby na firmy a jejich aktivity napojené. Hovoříme o desítkách výpovědí a následném prověření všech informací. Stěžejní byly finanční úřady a bankovní instituce, stranou nezůstaly ani další dodavatelé a odběratelé, prostě všichni, kteří měli nebo mohli mít s aktivitami firem či podnikateli jakoukoliv souvislost. Prověřování zahrnující také práci s množstvím dokumentů, účetních dokladů a finančních transakcí směrovalo nejen do Moravskoslezského a Olomouckého kraje, ale v podstatě celé republiky. 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice