2. 6. 2022

Objasnění případů drogové problematiky na Novojičínsku a Vsetínsku

V uplynulých dnech kriminalisté z tak zvaného TOXI týmu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně společně s policisty Zásahové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje zadrželi 6 osob ve věku od 27 do 41 let, které jsou důvodně podezřelé z nedovolené výroby a distribuce návykových látek, a to pervitinu (amfetaminu/metamfetaminu). Novojičínští policisté a kriminalisté prošetřovali a následně prověřovali tuto trestnou činnost drogového charakteru 3 mužů a 3 žen ze Zlínského a z Moravskoslezského kraje po dobu půl roku a při zákonném zadržení těchto osob byly mimo jiné provedeny i domovní prohlídky dvou rodinných domů na Vsetínsku, bytu, garáží, a osobních motorových vozidel.

V rámci procesních úkonů byly zajištěny věci potřebné k výrobě omamné a psychotropní látky či jedu. Zjištěn a následně zajištěn byl i již vyrobený pervitin, který byl nejspíše připravený k distribuci. Například jedno místo výroby návykové látky, tedy předmětná garáž, bylo střeženo sofistikovaným kamerovým systémem, který měl včasně odhalit případný policejní zákrok. Při domovních prohlídkách byly rovněž zajištěny 3 osobní motorová vozidla, která pachatelé používali k samotné distribuci pervitinu a také byly zajištěny finanční prostředky na hotovosti v bankovkách ve výši 2 miliónů korun jako výnosy z této trestné činnosti. Protiprávního jednání se pachatelé měli dopustit tím, že nejméně v období od měsíce srpna 2021 do května letošního roku jeden z výše uvedených mužů měl v garáži svého rodinného domu nelegálně vyrábět pervitin a tento prostřednictvím dalších spolupachatelů distribuovat zdarma nebo za úplatu dalším lidem v okresech Nový Jičín a Vsetín. V rámci daného prověřování se představitelům novojičínského TOXI týmu podařilo zadokumentovat organizovanost jednotlivých výše uvedených osob, jejich dílčí role a podíl na páchané trestné činnosti. Z dosavadních důkazů vyplývá, že svými skutky měli vyrobit stovky gramů pervitinu, který měli následně distribuovat a prodávat v ceně okolo 800 korun za gram.

Po nashromáždění všech doposud relevantních důkazů svědčících o spáchání této trestné činnosti policejní komisař Oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie vyšetřování novojičínského Územního odboru Policie České republiky zahájil trestní stíhání 5 obviněných osob pro zločin a přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, z nichž u 2 mužů a 1 ženy je vyšetřování vedeno vazebně. Někteří z obviněných, kteří byli v posledních třech letech pravomocně odsouzeni a potrestáni za obdobné protiprávní jednání, hrozí trest odnětí svobody ve výši až deseti let.

 

Střet osoby s vlakem Havířov

Ve středu 1. 6. 2022 krátce po 18:00 hodině došlo v Havířově na železniční trati Havířov x Český Těšín ke střetu osoby s osobním vlakem. Osoba měla vstoupit do kolejiště těsně před projíždějící vlak a utrpěla zranění neslučitelná se životem.  Provoz na trati je zastaven. Havířovští kriminalisté zjišťují totožnost osoby a další okolnosti tragické události.

 

Těžké zranění cyklistky Hukvaldy

Dne 1. června 2022 po 18:15 hodin přijali policisté oznámení o zranění 57leté cyklistky v Hukvaldech – Horním Sklenově. Žena měla při sjíždění z kopce z dosud nezjištěných příčin upadnout a utrpět zranění. Byla letecky transportována do nemocnice.  Dopravní policisté zjišťují další okolnosti havárie.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice