1. 8. 2023

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě osobního auta s chodkyní v Kopřivnici

Třicet minut po dvanácté hodině polední 21. července 2023 došlo na silnici číslo II/480 ulice Československé armády v Kopřivnici k dopravní nehodě mezi neznámým řidičem blíže neustanoveného osobního motorového vozidla a chodkyní. Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním zjištěno, tak 64letá místní žena šla po zdejším vyznačeném přechodu pro chodce poblíže železničního mostu, přičemž neznámý řidič neznámého vozu jí měl bezprostředně ohrozit a srazit na zem. Po této kolizní situaci řidič zastavil, společně i s osádkou automobilu vystoupil, pomohl chodkyni vstát, odejít z vozovky na přilehlý chodník a poté odejel neznámo kam ve směru od Kopřivnice, z místní části Lubina. Výše uvedený žena utrpěla zranění s nutností následného lékařského vyšetření a ošetření v novojičínském nemocničním zařízení a odborné měření dechovými zkouškami u ní prokázalo pozitivní výsledky s naměřenými hodnotami přes 2,8 promile alkoholu v dechu. V souvislosti s upřesněním nehodového děje je velmi nutný výslech nejen doposud neznámého řidiče, ale rovněž i osádky jeho blíže neustanoveného osobního automobilu. Jejich svědectví zajisté přispěje k řádnému zadokumentování spisového materiálu, za což děkuje policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nprap. Lukáš Hanzlík. Jakékoli svědectví a kladné informace lze poskytnout, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 250 případně kdykoli na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

Silniční kontrola prokázala v obci Štěpánkovice silně podnapilého řidiče osobního vozu

Pár minut po sedmnácté hodině odpolední posledního červencového dne letošního roku službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Kravařích prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Svobody v obci Štěpánkovice, přičemž stavěla řidiče zde projíždějícího osobního motorového vozidla tovární značky Mazda 6, a to 64letého muže z Ostravy. Při této silniční kontrole bylo u shora uvedeného muže provedeno odborné měření dechovými zkouškami, které vyznělo pozitivně a byly mu naměřeny hodnoty přes 2 promile alkoholu v dechu. Na základě výše uvedených skutečností zakročující policisté zakázali 64letému muži řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření, přičemž celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany kravařských policistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Dopravní nehoda nákladní soupravy na Bruntálsku

Chvíli po desáté hodině dopolední 31. července 2023 jel 25letý muž ze Šumperska s nákladním motorovým vozidlem tovární značky Ford F-Max s návěsem značky Panav po silnici v tak zvaných Linhartovských zatáčkách na Bruntálsku, a to ve směru od obce Krásné Loučky na Město Albrechtice, přičemž se s největší pravděpodobností plně nevěnoval řízení (podle svých slov upravoval napájecí kabel od navigace), najel na pravou nezpevněnou krajnici, narazil do dopravního značení – směrového sloupku a sjel do přilehlého pravého silničního příkopu. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 151 tisíc korun. V souvislosti s výše popsanou kolizní situací v dopravě a s následným vyproštěním nákladní soupravy byl daný úsek silnice uzavřen až do sedmnácté hodiny odpolední téhož dne a dopravu zde usměrňovali policisté z Územního odboru Policie České republiky v Bruntále. Celou záležitostí se nadále zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod bruntálského Dopravního inspektorátu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice