10. 12. 2014

Obezřetnost se vyplatí

V pátek 5. 12. 2014 zahájili novojičínští policisté celorepublikovou preventivní kampaň. Preventivní kampaň Obezřetnost se vyplatí“ zaměřená na krádeže, je v letošním roce situována do vnitřních i venkovních prostor nákupních center společnosti Ahold na celém území republiky. Na území okresu Nový Jičín ke třem prodejnám Albert ve Frenštátě pod Radhoštěm, Kopřivnici a Novém Jičíně. Jako první tuto akci zahájili policisté obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm před prodejnou na ul. Záhuní. Stejného dne pak policisté v Kopřivnici na ulici Záhumenní a následně v Novém Jičíně na ul. Suvorovova. Samotná kampaň bude probíhat až do konce měsíce ledna s účasti hlídkujících policistů v nepravidelných termínech. V pátek dopoledne oslovovali hlídkující policisté nakupující v blízkosti prodejen Albert a upozorňovali je na nebezpečí hrozící při nakupování. Souběžně jim rozdávali informační preventivní letáky s logem kampaně a informacemi jak těmto krádežím předcházet. Prodejny v rámci kampaně souběžně opakovaně upozorňují své zákazníky prostřednictvím zvukových znělek k ostražitosti a ochraně svých osobních věcí. Bez povšimnutí nezůstala také zaparkovaná vozidla, kterým policisté umisťovali za stěrače informační materiály. Oslovení lidé byli touto akcí mile překvapeni. Žádný z nich si však riziko okradení nepřipouštěl. Pokud byli policisty dotazováni, shodně tvrdili, že si na své věci dávají pozor. Policejní statistiky a kamerové záběry z prodejen však vypovídají o jiných skutečnostech. Stejně je tomu tak i u krádeží věcí ze zaparkovaných vozidel v posledním období. Kdy nejvíce případů se týká odcizených věcí zanechaných ve vozidlech, kdy pachatelé rozbíjejí okna automobilů a viditelné věci během několika vteřin zcizují.

Obezřetnost se vyplatí , 5.12.2014 STP Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát, Nový Jičín (1) Obezřetnost se vyplatí , 5.12.2014 STP Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát, Nový Jičín (2) Obezřetnost se vyplatí , 5.12.2014 STP Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát, Nový Jičín (4) Obezřetnost se vyplatí , 5.12.2014 STP Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát, Nový Jičín (5) Obezřetnost se vyplatí , 5.12.2014 STP Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát, Nový Jičín (7) Obezřetnost se vyplatí , 5.12.2014 STP Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát, Nový Jičín (12)

Oznamovací povinnost – prodejci lihovin

Každá osoba, která prodává lihoviny (i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce písemně informovat správce daně (celní úřad), v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat (§ 133 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních). 

Písemná informace musí obsahovat:

  • údaje o osobě, která lihoviny prodává
  • údaje o časovém vymezení prodeje lihovin
  • údaje o druhu a množství prodávaných lihovin

(§ 133 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních). Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, popř. na e- mailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu. Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice