11. 5. 2021

Požár skládky průmyslového odpadu ve Vítkovicích

Dne 10. 5. v ranních hodinách vypukl v areálu společnosti SPV RECYCLING CZ a.s. rozsáhlý požár. Při drcení odpadového materiálu v drtiči (šrédru) došlo k explozi, která vymrštila z drtiče hořící materiál, od něhož zahořel odpad uskladněný v jeho blízkosti. Zaměstnanci společnosti okamžitě zareagovali a začali s hasebními pracemi podle předem stanovených postupů, které vykonávali až do příjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK).

Rozhodující pro likvidaci požáru byl vynikající zásah HZS MSK. Chceme poděkovat všem hasičům, kteří se na zásahu pod velením genmjr. Vladimíra Vlčka podíleli. Odvedli výbornou práci. O příčině požáru je zatím předčasné spekulovat, nyní probíhá jeho vyšetřování experty HZS. Stejně tak nemůžeme zatím odhadnout škody, protože pravděpodobně až s odstupem dní bude personál společnosti připuštěn k drtiči, aby provedl ohledání.

 

Kontrolní akce OHAŘ II

Ostravští celníci se zapojili do celorepublikové kontrolní akce s krycím názvem „OHAŘ II“, která byla zaměřena na tabákové výrobky. Jelikož došlo ke změně sazby spotřební daně, změnilo se i značení cigaret z písmene Z na písmeno F. V prvních květnových dnech provedli pracovníci oddělení Dohledu nad subjekty celkem 22 kontrol. Ve dvou případech bylo zjištěno porušení právních předpisů. V prvním případě bylo zjištěno a zajištěno 980 kusů cigaret, kdy jednotková balení byla označena již neplatnou tabákovou nálepkou s písmenem „Z“. U druhého případu celníci odhalili dalších 280 kusů cigaret se stejným porušením. Dále našli 110 kusů láhví rozmanitých alkoholických nápojů v množství 68 litrů neznačených kontrolní páskou. Celníci při kontrolách používali osobní ochranné prostředky, především respirátory třídy FFP2 a jednorázové rukavice. Jednotková balení cigaret s nižší sazbou označená písmenem „Z“ se mohla prodávat do konce letošního měsíce dubna. Porušení budou řešena ve správním řízení a zajištěné cigarety a alkohol budou zlikvidovány pod dohledem celníků.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice