12. 10. 2016

Začínající policisté v Novém Jičíně

Společná dopravní akce novojičínských policistů a začínajících kolegů. V úterý 11. 10. 2016 byli při ranní instruktáži rozdělení začínající policisté ke zkušeným novojičínským dopravním policistům. Na určených stanovištích dohlíželi v průběhu dopoledních hodin nad bezpečností silničního provozu. Společnou řízenou praxí si osvojovali zkušenosti, dovednosti a správné jednání s kontrolovanými řidiči. Mimo kontrolu používání zádržných systémů, bezpečnostních pásů, telefonických hovorů, kontroly technického stavu vozidel, zákazu užívání omamných a psychotropních látek, působili svou přítomností preventivně. Část policistů sloužila také v policejních měřících vozech zjišťující řidiče překračující rychlost. Cílem těchto společných výkonů služby je získat si správné a bezpečné způsoby jednání a chování v silničním provozu, osvojit si zkušenosti a dovednosti od svých starších kolegů a poukázat na nejčastější chyby, kterých se řidiči dopouštějí. Jde o celkovou připravenost policistů do samostatné praxe. Téměř třicítka nových kolegů bude po ukončení odborného vzdělávání rozmístěna na jednotlivé útvary v rámci celé ČR. Podobných společných výkonů novojičínských dopravních policistů a policejních nováčků ze vzdělávacího zařízení v Holešově je v průběhu roku několik.  

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice