13. 10. 2022

Objasnění rozsáhlého prodeje nekolkovaných cigaret 4 osobami z Novojičínska a z Ostravy

V uplynulých dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájil trestní stíhání 4 osob jako obviněné ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Jak bylo úvodním prošetřováním a následným prověřováním ze strany novojičínských policistů a kriminalistů zjištěno a prokázáno, tak 47letý muž z Nového Jičína, 59letý muž z Novojičínska, 61letá žena z Ostravy a 64letá žena rovněž z Ostravy po předchozí vzájemné dohodě získat neoprávněný finanční prospěch, společně nelegálně skladovali, přepravovali, distribuovali a uváděli do oběhu tabákové výrobky, které nebyly řádně označeny tabákovými nálepkami České republiky. Společně tedy v rozporu s ustanovením zákona o spotřebních daních a vyhlášky Ministerstva financí o tabákových nálepkách nepřiznali a neodvedli spotřební daň, čímž České republice, zastoupené Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj, způsobili celkovou hmotnou škodu ve výši nejméně 740 tisíc korun, na které se rozdílně podíleli.

Na konci měsíce srpna letošního roku oba výše uvedení muži z Novojičínska přijeli osobním motorovým vozidlem tovární značky BMW na jedno z veřejných parkovišť v Ostravě-Dubině a zde za přispění obou výše zmíněných žen ze zaparkovaného osobního automobilu tovární značky VW Sharan překládali „z auta do auta“ kartóny cigaret, a to 4.350 krabiček cigaret značek Rothmans, NZ Gold a KS což je 87 tisíc kusů jednotlivých cigaret, čímž by při následném prodeji a při neodvedení spotřební daně způsobili hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 292 tisíc korun. Dále bylo zjištěno, že 47letý muž ve svém bytě v Novém Jičíně skladoval a následně přepravoval a uváděl do oběhu tabákové výrobky bez kolku nebo s kolkem v cizím jazyce a při nařízené domovní prohlídce se u něj našlo 260 takových to krabiček cigaret (po 20 kusech cigaret v krabičkách) značek Rothmans a NZ Gold, kdy tak neoprávněně nepřiznal a neodvedl spotřební daň ve výši téměř 18 tisíc korun. Výše uvedená 64letá žena na parkovištích v Ostravě-Dubině v průběhu loňského a letošního roku prodávala ze svého automobilu různým osobám tabákové výrobky, které nebyly označeny příslušnými tabákovými nálepkami, přičemž podle všech zjištěných skutečností neodvedla další spotřební daň ve výši přes 238 tisíc korun. Shora uvedený 59letý muž z Novojičínska ve svém bytě, ve své provozovně zastavárny a ve dvou garážích na Novojičínsku přechovával a shromažďoval různé druhy a množství krabiček cigaret několika značek bez daného kolku nebo označené převážně kolkem Polské republiky za účelem další distribuce a dodání do oběhu, přičemž tyto tabákové výrobky nebyly řádně označeny tabákovými nálepkami České republiky a neoprávněně tak nepřiznal a neodvedl spotřební daň ve výši bezmála 200 tisíc korun. Výše popsaná trestná činnost většího rozsahu byla zjištěna na základě operativního šetření policejního orgánu Oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně a dalšími procesními úkony v průběhu let 2021 a 2022. Již tehdy bylo dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech ke značení zboží a přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením.

V průběhu celého intenzivního prověřování byly postupně získány indicie, že prvně jmenovaný obviněný muž do místa svého současného bydliště v Novém Jičíně dováží, skladuje a následně uvádí do oběhu nelegální tabákové výrobky a tabák. Dále byly zjištěny a prokázány jednotlivé role dalších výše uvedených obviněných osob, význam jejich spolupráce a rovněž i vzájemné finanční transakce po dobu téměř dvou let. Realizace celého protiprávního jednání a chování byla provedena novojičínskými policisty a kriminalisty na základě vydaného příkazu k šestnácti různým domovním prohlídkám rodinných domů a bytů i k prohlídkám jiných nebytových prostor, pozemků a motorových vozidel a také s předchozím souhlasem k zadržení všech čtyř osob ze strany Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně a Okresního soudu v Novém Jičíně. Obviněné osoby tak byly zadrženy právě při probíhající překládce neoznačených tabákových výrobků z automobilu do automobilu v Ostravě-Dubině, a to dne 30. srpna 2022. V rámci trestního řízení bylo zajištěno téměř 162 tisíc kusů nekolkovaných cigaret, dále bylo zajištěno dodávkové motorové vozidlo v hodnotě 550 tisíc korun a finanční prostředky na hotovosti ve výši 120 tisíc korun. Vyšetřování všech obviněných osob je vedeno na svobodě. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských kriminalistů, kdy se vyhodnocují další zjištěné a zajištěné důkazy a provádějí se další procesní úkony v tomto předmětném vyšetřování. V případě, že pachatelé budou soudem uznáni vinnými, hrozí jim tak trest odnětí svobody až do výše osmi let.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice