13. 2. 2015

  

Nechala dítě na ulici

Sněhem promočeného čtyřletého syna zanechala matka na ulici.  Když se začal pohybovat po přilehlé silnici, všimli si jej kolemjdoucí.

Chlapec šel původně se svou mámou z nákupu. Když se zastavil u plotu zahrady, poblíže kruhového objezdu ul. Hřbitovní a koukal na pobíhající psy, 33letá matka jej nechala na ulici a šla domů.  Chlapec si hrál na ulici bez dozoru déle jak půl hodiny, chvílema vbíhal na silnici a zase nazpět na chodník. Všimly si jej dvě projíždějící ženy, které se jej ujaly. Přivolaly policisty a krátce poté se na místo dostavila i chlapcova máma. S podezřením, že svým jednáním mohla spáchat přečin ohrožování výchovy dítěte, jí policisté převezli i s chlapcem na policejní oddělení k podání vysvětlení. O tomto nezodpovědném chování vyrozuměli oddělení sociálně právní ochrany dětí, které se bude nadále chováním ženy zaobírat. Pro novojičínské policisty není žena neznámá, v minulosti již opakovaně prověřovali podněty na její způsob výchovy společně s oddělením sociálně právní výchovy dětí. ásledným šetřením bylo zjištěno, že svým neodpovědným jednáním mohla žena ohrozit rozumový, citový nebo mravní vývoj svého dítěte tím, že závažným způsobem porušila svou povinnost o něho pečovat nebo jinou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské odpovědnosti připadalo by v úvahu podání návrhu na předběžné opatření k odebrání chlapce z její péče a svěření do péče náhradní. Avšak proběhlým soudním řízením bylo rozhodnuto, že bude chlapec umístěn k ústavní výchově.

 

Ucpaný odtok hráze

Prověřujeme oznámení týkající se poškození vodního díla s více jak 80tisícovou škodou.

Z podaného oznámení poškozené organizace vyplývá, že doposud neznámý pachatel měl  v období od 8. do 16.1.2015 přehradit odtok vodní nádrže „Grasmanka“ v katastru obce Starý Jičín, čímž mělo dojít zatopení okolních pozemků. Samotnou událost prověřujeme jako přečin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Pachateli za toto jednán hrozí až 3letý trest odnětí svobody.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice