13. 2. 2024

Kamiony: Více než deset tun navíc, nadrozměrné, bez záznamu odpočinku řidiče

Ani letos nezahálí dopravní policisté z moravskoslezského KAMION – TEAMu, kteří se denně pohybují zejména na nejvytíženějších úsecích komunikací v našem kraji a kontrolují nákladní vozidla. V uplynulém období řešili na dálnici D1 také přetížené kamiony, některé i o více než deset tun. Jiná nákladní vozidla byla delší, nad povolené rozměry.U nákladního vozidla s návěsem zjistili policisté vyčtením dat z digitálního tachografu, karty řidiče a příslušného dokladu, že řidič nevedl žádný záznam o době řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách. Muž nepředložil doklad k nákladu, ani doklady k vozidlu vykonávající mezinárodní přepravu. Policisté mu uložili kauci 17 000 korun. Následovalo nízkorychlostní kontrolní vážení, kterým bylo zjištěno překročení povolené hmotnosti jízdní soupravy o více než 7 tun (povoleno 40 tun) a současně překročení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti soupravy o nejméně 3 tuny. Policisté uložili kauci 50 000 korun, přestupky oznámili správnímu orgánu. Řidiči zakázali další jízdu.

Nijak povzbudivé nejsou ani výsledné počty přestupků za jeden den kontrol nákladních a dodávkových vozidel, které provedli dopravní policisté společně s pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu. Porušení zákona bylo zjištěno u 9 vozidel z celkově 19 zkontrolovaných. Jednalo se zejména o zahraniční vozidla a oblast hmotnostních limitů (7x).Jedno z kontrolovaných nákladních vozidel převáželo dřevěné kmeny (kulatiny). Nízkorychlostním kontrolním vážením zjistili policisté váhu této jízdní soupravy téměř 54 tun, avšak povolená hmotnost byla jen 42 tun. Za toto téměř 12tunové (cca 28%) přetížení uložili policisté řidiči pokutu v příkazní řízení 15 000 korun a kauci 50 000 korun. Řidiči zakázali další jízdu do doby, než bude náklad přeložen na jiné vozidlo. Přestupek oznámili správnímu orgánu. Další nákladní návěsová souprava s nákladem železných konstrukcí nebyla přetížena, ale nadrozměrná. Povolená délka byla stanovena na 16,5 metru, naměřeno bylo ale 18 metrů. Řidič však nepředložil povolení o zvláštním užívání pozemní komunikace pro nadměrná vozidla. Policisté také jemu zakázali další jízdu, a to do doby vydání příslušného povolení. Uložili pokutu 15 000 korun, kauci 50 000 korun a věc oznámili správnímu orgánu.

Porušení pravidel silničního provozu, zejména na dálnici, je v nesouladu se zákonem a určitě ohrožující bezpečnost na komunikacích. Ať se jedná o nepřiměřenou rychlost či přetížení vozidel.

Policisté zjistili za rok 2023 téměř 778 porušení hmotnostních limitů nákladních vozidel (tzv přetížení) a 369 přestupků porušením povolených rozměrů vozidla. Z těchto vyřešili přes 922 na místě v příkazním řízení, výše uložených pokut přesáhla 7,7 milionu korun (zbývající oznámili správnímu orgánu). Kaucí u těchto případů uložili 950 ve výši 19,4 milionu korun.

Policisté týmu řeší také další zjištěné přestupky, například z oblasti dodržování sociálních předpisů. Těch loni zjistili 803, přičemž z nich 520 vyřešili na místě v příkazním řízení (700 000 korun) a uložili 752 kaucí (ve výši 13,7 milionu korun).  

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice