13. 4. 2023

Při silniční kontrole muž s vysloveným zákazem řízení ujížděl novojičínským policistům

Dvacet minut po sedmé hodině ranní 12. dubna tohoto roku službu konající policejní autohlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Žilinské v Novém Jičíně, kdy zaregistrovala zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, které se rozhodla zastavit a zkontrolovat. V té chvíli však řidič automobilu zvýšil rychlost své jízdy a pokračoval ke křižovatce k ulici Revoluční, poté odbočil ve směru na obec Bludovice a náhle odbočil vlevo na ulici U Jezu. Zde vůz zastavil a urychleně se snažil utéci. Po pár metrech však byl dostižen zakročujícími policisty a prvotními procesními úkony v něm byl zjištěn 31letý místní muž. Důslednou lustrací v dostupných evidencích bylo dále zjištěno a prokázáno, že má rozhodnutím Magistrátu města Frýdek-Místek a městských úřadů ve Valašském Meziříčí a v Kopřivnici vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do poloviny ledna roku 2025. Orientační dechová zkouška u něj na místě silniční kontroly vyzněla negativně, bezdůvodně však odmítl test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle a také lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Případ úmyslného poškození budovy restaurace v Budišově nad Budišovkou

V těchto dnech se policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově intenzivně zabývají případem přečinu poškození cizí věci, kterého se měla dopustit doposud blíže neupřesněná osoba tím, že úmyslně poškodila kliku dveří a dále rozbila skleněnou výplň vstupních dveří a bočního okna na budově pohostinství na ulici Křivé v Budišově nad Budišovkou.

Jak bylo doposud zjištěno a prokázáno, tak tato neznámá osoba (muž) přišla okolo třiadvacáté hodiny večerní 12. dubna letošního roku k objektu místní restaurace a domáhala se vstupu dovnitř, přičemž po upozornění obsluhy provozovny, že se uvnitř nachází uzavřená společnost při soukromé akci, tak začala být arogantní, agresivní a následně svým protiprávním jednáním a chováním způsobila na majetku celkovou hmotnou škodu ve výši 15 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany vítkovských policistů a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na jejich služební policejní číslo 974 737 711.

 

Po dopravní nehodě se silně podnapilý cyklista choval vůči opavským policistům agresivně

 Dvacet minut před osmou hodinou ranní 12. dubna 2023 jel 21letý muž z Opavska na pánském jízdním kole po ulici U Jaktařské brány v Opavě, a to ve směru od ulice Mezi trhy přes Horní náměstí k ulici Náměstí Republiky, přičemž se plně nevěnoval řízení a přední částí jízdního kola narazil do zadní části u pravého okraje vozovky odstaveného autobusu tovární značky Sor. Při střetu nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 6 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno a prokázáno, že cyklista v době jízdy byl pod silným vlivem alkoholických nápojů, poněvadž mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2 promile alkoholu v dechu.

V průběhu prošetřování výše popsané kolizní situace v dopravě na místě se shora jmenovaný 21letý muž začal vůči přítomným policejním hlídkám ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu a z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě chovat agresivně a arogantně, slovně je napadal různými vulgárními výrazy a jednoho ze zakročujících policistů dokonce napadl i fyzicky, a to úderem pěstí do jeho těla. Vzhledem k těmto skutečnostem zakročující policisté rozhodli o jeho zajištění a umístění na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany opavských dopravních policistů a také ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu násilí proti úřední osobě.

 

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Bruntále prováděla třicet minut po dvacáté hodině večerní 12. dubna letošního roku dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu v obci Moravskoslezský Kočov, přičemž stavěla zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia, které řídil 39letý muž z Bruntálu. Při této silniční kontrole bylo zjištěno a odborným měřením dechovými zkouškami i prokázáno, že tento řidič řídil automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, poněvadž mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,4 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 39letý muž s naměřenými hodnotami souhlasil, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Legalizace výnosů z trestné činnosti neboli „praní špinavých peněz“: žena se stala „bílým koněm“

Jako „bílý kůň“ se slangově označuje osoba, která je pachatelem nastrčena k páchání trestné činnosti, aby zakryla jeho skutečnou identitu, případně identitu ostatních osob na trestné činnosti participujících a v neposlední řadě také k tomu, aby mu domněle ale i nedomněle pomohla zlegalizovat, tedy „vyprat špinavé peníze“ (peníze pocházející z trestné činnosti). Bílý kůň, tedy ani nemusí tušit, že se dopouští trestné činnosti, může figurovat jako pachatel, ale i poškozený. V našem případě měl neznámý pachatel vzbudit v ženě soucit a v domněnce, že si píše s opravdovým zahraničním umělcem, pod legendou odeslání peněz na dobročinné účely, ji obelhal a přiměl přijmout platby od jí neznámých příjemců na svůj soukromý účet a tyto odeslat dál. Jak k celé věci došlo? Ženu z Opavska měl na jedné sociální síti oslovit podvodník, který se vydával za zahraničního zpěváka, jehož hudbu žena poslouchala. Psal anglicky i česky. Po nějaké době ji měl napsat, že přispívá na sirotčince a požádat ji o pomoc při poslání peněz na tyto dobročinné účely. Měl jí namluvit, že potřebuje, aby si vytvořila účet na kryptoměnové burze Binance. Ženě středního věku poslal odkaz, kde má účet založit. Následně ji přesvědčil, že musí peníze na sirotčince odeslat na její soukromý bankovní účet a z něj má přijaté peníze odeslat na účet Binance. Podvedená žena v domnění, že koná dobrý skutek tak učinila. Převedla ve dvou platbách celkem více jak 65 tisíc korun. Nakonec, když si ženu pozvali kvůli podezřelých plateb do banky, neznámému pachateli měla ještě napsat zprávu s otázkou, proč si ji někdo zve kvůli odeslaných peněz na dobročinné účely do banky? Podvodník se jí měl přiznat, že vše co jí napsal, si vymyslel. 

Preventivní doporučení:  

  • nevěřte jakýmkoliv virtuálním kontaktům,
  • nevěřte cizím osobám, které vám píší zprávy, emaily nebo vám přímo telefonují,
  • neklikejte na odkazy zaslané z neznámých zdrojů,
  • nepřeposílejte svá osobní hesla k bankovním a jiným účtům,
  • nikdy na základě požadavku neznámé osoby nevytvářejte další účty, neposílejte kopie svých dokladů a neprovádějte mezibankovní převody nebo platby kartou,
  • nepřeposílejte platby od vámi neznámých příjemců,
  • pokud vám přijde neznámá platba na účet, jste povinni o tom informovat banku a věc s ní řešit.

 Pozor! 

  • při přijetí platby na váš účet, pocházející z neznámého zdroje, sami kontaktujte banku, můžete se tak vyhnout případnému trestnímu stíhání,
  • v případě že Finanční analytický úřad, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky vyhodnotí bankovní transakci jako podezřelou, věc oznámí Policii České republiky, která z úřední povinnosti musí věc prošetřit, zda došlo nebo nedošlo ke spáchání trestného činu a vyvodit případnou trestní odpovědnost konkrétní osoby.
  • nenechte se oklamat a napálit virtuální osobou, nikdy nevíte, kdo opravdu za kontaktem či profilem, třebaže známého jména, opravdu stojí, pokud vám to osobně daný člověk nepotvrdí. Nestaňte se „bílým koněm“!

 

Lstí okradli seniorku

Hned o dvou nepříjemných zážitcích může hovořit 84letá žena z Frýdku-Místku, kterou opakovaně okradla stejná dvojice dosud neznámých pachatelů – muž a žena. Když seniorka v pátek 24. března 2023 v dopoledních hodinách seděla na lavičce autobusové zastávky u polikliniky na ulici 8. pěšího pluku ve Frýdku-Místku, oslovil ji neznámý muž. Nabídl ji pomyslnou „pomocnou ruku“ s tím, že nechá u faráře posvětit její zlatý prsten, aby byla zdravá. Seniorka tomu bohužel uvěřila a prsten mu předala. S mužem byla na místě i neznámá žena, která s ním následně odešla s tím, že seniorce prsten donesou do místa bydliště. K tomu však nedošlo. O týden později poškozená seniorka náhodně potkala dotyčnou dvojici, tentokrát na Malém náměstí ve Frýdku-Místku. Když po nich chtěla vrátit svůj prsten, přišli s další legendou. Následovala je až k dopravnímu hřišti na ulici Pionýrů, kde se posadila na lavičku. Dvojice využila její slabé chvíle a pod záminkou, že jim musí dát ještě druhý prsten, aby jí vrátili ten první, jí neznámá žena z prstu stáhla zlatý prsten. Poté oba z místa odešli. Paní věc policii hned neoznámila, jelikož se styděla. Pár dní nato se však svěřila své vnučce, která ji odvezla na policejní služebnu celou věc nahlásit. Dosud neznámá dvojice pachatelů způsobila seniorce škodu odcizením dvou prstenů v celkové výši zhruba 11 tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což pachatelům hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Frýdecko-místečtí policisté se v souvislosti s prověřováním tohoto trestného činu a také pro dosažení účelu trestního řízení obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění osob z videozáznamu či fotografie. Žádáme veřejnost, která by mohla k totožnosti osob poskytnout jakékoliv informace, aby se obrátila na linku 158, případně na nejbližší policejní služebnu. Za informace, které povedou k objasnění skutku, děkujeme.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice