14. 10. 2020

Kontroly dodržování mimořádných opatření

Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se zaměřují ve své činnosti také na dodržování nařízení a opatření spojených s vyhlášením nouzového stavu. V průběhu posledních pěti dnů provedli policisté kolem 4 tisíc kontrol, zjistili přes 300 porušení mimořádných opatření, které v minulých dnech řešili zejména domluvou. Dvě desítky přestupků jsme oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání a některé případy na místě policisté řešili udělením pokuty. Nejčastěji se přestupkové jednání týkalo nedodržování zakrytých dýchacích cest ve vnitřních prostorech – např. pokutu 1000 korun uložili policisté muži z Bruntálu.

Ten neměl v obchodním domě na ulici Tř. Práce řádně nasazenu ochranu dýchacích cest. Pokutu ve výši 500 Kč musí zaplatit také další dva muži, kteří neměli roušku v obchodním domě na ulici Jantarova v Ostravě. Dále jsme zaznamenali případy hromadných akcí ve vnitřních prostorech, kde bylo více osob, než je povoleno a otevření restauračního zařízení po 22:00 hodině. Kontrolám dodržování mimořádných opatření se policisté budou věnovat také v následujících dnech a jejich nedodržování budou policisté důrazně postihovat a dbát jejich plnění.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice