14. 12. 2023

Nezdaněné cigarety za 46 milionů na severu Moravy

Od začátku roku vyměřili celníci v Moravskoslezském kraji spotřební daň z nezdaněných cigaret a tabáku ve výši přesahující 46 milionů korun. Jedná se přitom jen o částku vyměřenou z nelegální činnosti, jakou je prodeje, nákup či distribuce nezdaněných tabákových výrobků. Kromě nadlimitního dovozu polských cigaret pro vlastní spotřebu řešili celníci na severu Moravy v končícím roce enormní počet případů obchodování s nezdaněnými cigaretami a tabákovými výrobky. Nejčastěji byly tyto daňové úniky odhaleny díky vlastní vyhledávací činnosti Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, ale k řešení dostali celníci také zajištěné zboží od Policie České republiky nebo vězeňské služby. Moravskoslezští celníci z oddělení podpory daňového řízení a vyhledávání tak s pravidelností vyměřovali zjištěným plátcům spotřební daň v desítkách až stovkách tisíc korun. Často přitom byly do těchto nezákonných aktivit zapleteny osoby za tuto činnost již dříve trestané. Celníci ve spolupráci se specializovaným útvarem celní správy však zajišťovali také celé nelegální výrobny cigaret. V těchto případech se jednalo o organizované skupiny s propracovaným procesem nákupu, výroby a konečnou distribucí cigaret. Pachatelé této trestné činnosti si pronajímali odlehlé objekty, ve kterých skladovali tuny tabáku, ze kterého následně vyráběli na vlastní balící lince cigarety.  Výše spotřební daně, která tímto nezákonným jednáním nebyla odvedena, sahala do částek přesahující několik milionů korun. Fiskální dopad ilegálně vyráběných tabákových výrobků není jediným problémem této činnosti. Zvyšuje se také zdravotní riziko potíží způsobených kouřením nekvalitního, často hnijícího tabáku spolu s použitím necertifikovaných cigaretových dutinek. Tuto skutečnost potvrzují laboratorní testy u každého jednoho z odebraných vzorků zajištěného tabáku a cigaret. Po vyřešení a uzavření případu jsou cigarety a tabák zničeny pod dozorem celníků ve společnostech na zpracování odpadu. Tabákové linky jsou ve spolupráci s vězeňskou službou rozebrány vězni na díly a recyklovány. 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice