14. 5. 2021

Celníci zastavili nelegální obchod s miliony cigaret

Bezmála sedm milionů nelegálních cigaret a daňový únik ve výši 22 milionů korun odhalili ostravští celníci na Havířovsku. Závěrečnou   realizaci provedli příslušníci z oddělení odhalování závažné trestné činnosti Generálního ředitelství cel společně s policejními kriminalisty v dubnu. Dvě osoby zadrželi při předání třech milionů korun za předchozí prodej dvou milionů nezdaněných cigaret. Druhý den zadrželi čtyři osoby a při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor celníci a policisté našli více než 2 miliony cigaret bez tabákových nálepek, hotovost ve výši 765 000 korun, listinné a další důkazy.

Případem s krycím názvem LABUŽNÍK se celníci zabývali již od listopadu 2020. V průběhu prověřování zadokumentovali dovoz a distribuci dalších 4,5 milionů cigaret bez kolků. Skupina Čechů pravidelným zásobováním domácího trhu nezdaněným kuřivem tak způsobila únik na spotřební dani ve výši nejméně 21 720 000 korun.

Případ celníci předali s návrhem na zahájení trestního stíhání Policii ČR, odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

 

Bezpečnostní kontrolní akce

V rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu proběhla ve dnech 12. – 13. května 2021 na teritoriu Moravskoslezského kraje mezinárodní dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřena na dodržování povinností pro silniční osobní dopravu spojenou s přepravou osob (autobusy a autokary) a dále na dodržování povinností pro silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí, na důkladnou kontrolu technického stavu vozidel, na nedovolenou manipulaci s kontrolními zařízeními (tachografy) a s paměťovými kartami a na další okolnosti vyplývající z provozu na pozemních komunikacích.

V průběhu uvedených dvou dnů se celé této předem připravované akce zúčastnilo pět desítek policistů z dopravní policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 273 účastníků silničního provozu (řidičů osobních automobilů, motocyklů, nákladních motorových vozidel a souprav, autobusů i jízdních kol), přičemž bylo zjištěno 66 dopravních přestupků. Blokovou pokutou na místě bylo vyřešeno 55 případů porušení zákona a 11 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření.

Službu konající policisté zastavili 6 řidičů autobusové dopravy a celkem 156 řidičů nákladních motorových vozidel či souprav, a to z České republiky, ze zemí Evropské unie i z tak zvaných třetích zemí. Prováděné kontroly byly následně zaměřeny na technický stav dopravních prostředků, na převážený náklad, na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, na případné porušení v oblasti sociálních předpisů (tachograf, paměťové karty, odpočinek, bezpečnostní přestávky…), na povinné dokumenty k řízení a k provozu vozidel a na možné požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek před jízdou nebo během řízení.

Autobusová přeprava byla zcela bez závad, u nákladní dopravy byly zjištěno tři desítky případů porušení zákona. Zde se jednalo hlavně o nevyhovující technický stav tažného nebo přípojného vozidla, tedy soupravy (5x), o přetíženost či nesprávně zajištěný náklad (12x), o nesprávné používání tachografu (7x), o porušení doby řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávky (1x), o překročení povolené/dovolené rychlosti (3x) a byly zjištěny i různé nedostatky v dokumentech řidiče, vozidla či dopravce (5x).

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice