15. 11. 2023

Informace a výsledky dvou dopravních akcí v kraji

Moravskoslezští policisté se v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu připojili k dvoudenní mezinárodní dopravně bezpečnostní akci ROADPOL, při které se zaměřili zejména na dodržování povinností řidičů autobusů a autokarů, dále na nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí a technický stav nákladních vozidel. Policisté v kraji pak v rámci druhé, tentokrát jednodenní „moravskoslezské“ akce, kontrolovali na dálnicích v našem regionu primárně dodržování zákazu držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, dodržování povolené rychlosti a rovněž kontrolovali uhrazení časového zpoplatnění komunikací.

Z výsledků dvoudenní mezinárodní akce ROADPOL:  Při kontrole téměř 150 nákladních vozidel zjistili policisté 33 porušení předpisů, přičemž 25 řidičům byla s vozidlem zakázána další jízda. Nejčastějšími přestupky byly nevyhovující technický stav (8) a přetížení vozidla (10). Řidiči chybovali také nesprávným používáním tachografu či porušením doby řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávky. V 6 případech zjistili policisté nedostatky v dokumentech vozidla či dopravce. Jistě pozitivní zprávou je, že policisté nezjistili byť jen u několika kontrolovaných řidičů autobusů nebo u samotných vozidel žádný přestupek či nedostatek.

Celkové výsledky: Policisté při akci zkontrolovali téměř 300 vozidel. Zjistili 76 dopravních přestupků, z nichž 59 vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši přes 80 000 korun), zbývající oznámili správnímu orgánu.  Z konkrétních porušení dopravních předpisů vybírám 26 zjištěných přetížených vozidel a 15 porušení zákona o silniční dopravě. Dvanáct řidičů překročilo povolenou rychlost a 7x se ve výsledných tabulkách objevil přestupek řidičů držících při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Bezpečnostní pásy nepoužilo 6 osob, zádržný systém nebyl užit ve 2 případech. U jednoho řidiči zjistili policisté nedodržení bezpečnostních přestávek a doby jízdy.

Z výsledků moravskoslezské dopravní akce:

Při kontrole téměř 180 řidičů a vozidel zjistili policisté 81 dopravních přestupků. Z tabulky výsledků vybírám 29 přestupků, kdy nebyl uhrazen časový poplatek za užívání zpoplatněného úseku dálnice (dálniční známka). Dále zmíním 17 přestupků porušení rychlostí a 13 dopravních přestupků, kdy řidiči drželi v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice