14. 6. 2022

Objasnění krádeží okapových svodů na Novojičínsku

V těchto dnech policisté a kriminalisté z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že se 33letý muž z Novojičínska měl v období od poloviny května do začátku června letošního roku dopustit na různých místech v okrese Nový Jičín trestné činnosti majetkového charakteru.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený podezřelý muž měl okolo dne 15. května 2022 neoprávněně vstoupit na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Mlýnské v obci Šenov u Nového Jičína a z fasády domu měl následně odcizit instalovaný měděný okapový svod a poškozenému majiteli způsobit celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 6 tisíc korun. V noční době z 19. na 20. května tohoto roku neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Jaselské v Šenově u Nového Jičína a po demontáži odcizil připevněný okapový žlab včetně potřebných komponentů (kolena, háky) a způsobil tak poškozenému muži celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 6 a půl tisíce korun.
Z 24. na 25. května letošního roku na ulici Purkyňové v Novém Jičíně opět neoprávněně vstoupil na řádně oplocený pozemek jednoho z rodinných domů, kdy nejen z budovy domu odcizil měděný okapový svod, ale vnikl i do zde zaparkovaného neuzamčeného osobního automobilu, ze kterého odcizil myslivecký klobouk, optický dalekohled a kulobrokovou kozlici, všechno v hodnotě téměř 105 tisíc korun. Mezi 27. a 28. květnem letošního roku neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek rodinného domu na ulici Malostránské v obci Šenov u Nového Jičína a zde se pokusil odcizit měděný okapový svod, což se mu nepodařilo. V té době postupně vnikl i na další pozemky rodinných domů na ulicích Venkovská, Zahradní a Zapadlá v Šenově u Nového Jičína, kde odcizil měděné a plechové okapové svody různých délek a poškozeným majitelům způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 40 tisíc korun. Na konci měsíce května tohoto roku neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek rodinného domu na ulici Novellara v Novém Jičíně a z místa zadního rohu domu strhl a odcizil měděný okapový svod, čímž poškozenému majiteli vznikla hmotná škoda na majetku ve výši 6 a půl tisíce korun. Dále na přelomu měsíců květen a červen 2022 neoprávněně vstoupil na oplocené pozemky dvou obydlí na ulicích Příční a Na Strání v Odrách, kde rovněž z fasád domů demontoval a následně odcizil měděné okapové svody včetně rour, kolen, kotev a háků v celkové hodnotě bezmála 10 tisíc korun.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že se u shora uvedeného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobodu v délce čtrnácti měsíců, který vykonal v létě roku 2019 a dále byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na dobu třiceti měsíců, se zkušební dobou až do ledna roku 2025. Výše uvedenými přečiny krádeže, porušování domovní svobody a nedovoleného ozbrojování se i nadále intenzivně zabývají novojičínští policisté a kriminalisté a zjišťuje se případné i další obdobné protiprávní jednání a chování 33letého recidivisty.

 

Objasnění vloupání do areálu farmy v obci Třebom

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Kravařích ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 19letému muži polské národnosti, který je důvodně podezřelý tím, že měl v odpoledních hodinách 10. června 2022 neoprávněně vstoupit do areálu farmy na ulici Wiejská v obci Třebom. Zde se následně měl vloupat do budovy posklizňové linky a odcizit hasicí přístroj a transportní svítilnu, čímž poškozené místní fyzické i právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 600 korun. Dále se ve stejné době a na stejném místě měl pokusit vniknout do pracovní dílny další soukromé společnosti, což se mu již nepodařilo, poněvadž byl vyrušen majitelem. Celou záležitostí se intenzivně zabývali kravařští a hlučínští policisté, kdy na základě prvotních procesních úkonů se 19letý muž ke svému protiprávnímu jednání a chování plně doznal a vše je nadále v prověřování ze strany opavských kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice