16. 11. 2010

7 opilých během necelých dvou hodin na jednom místě.

V pondělních časných ranních hodinách kontrolovali dopravní novojičínští policisté všechny účastníky silničního provozu. Místem kontroly byla silnice v obci Nový Jičín části Žilina.

Pomocí dopravního značení svedli provoz do jednoho jízdního pruhu. Mnozí řidiči byli zaskočeni, když se měli podrobit dechové zkoušce ke zjištění alkoholu.

Důvod kontroly byl dán narůstajícím počtem opilých řidičů v silniční dopravě. Během pouhých dvou hodin zjistili 7 podnapilých řidičů, u dvou z nich naměřili více, jak 1 promile alkoholu za což budou projednávání v trestním řízení. Většina kontrolovaných uvedla, že se jedná o zbytkový alkohol.

Jen na území Novojičínska jsou policisty zjištěni průměrně dva řidiči denně. Je patrné, že ani vysoké sankce je neodradí od porušování zákona.

Vzhledem k této situaci lze ze strany policistů očekávat zvýšený počet těchto opatření.


Lidé kopřivnickým policistům důvěřují.

Více než osm z deseti dotazovaných občanů je s činností kopřivnických policistů spokojena. Toto je výsledek studie zadané městem Kopřivnice mezi své obyvatele. V porovnání s předchozím průzkumem je spokojenost vyšší. Studie provedená a zpracovaná společností Augur Consulting probíhala v měsíci září letošního roku. Jedním ze zadání bylo zjistit pocit bezpečí a ochrany osobního majetku občanů.

Více než jedna pětina dotazovaných uvedla, že je bezpečné v Kopřivnici nechat přes noc otevřené okno a přes den být doma s nezamknutými dveřmi. Největší obavy mají z napadení, okradení a výtržností. Ze studie dále vyplývá, že nebezpečným obdobím jsou pro ně večerní a noční hodiny. Z odpovědí nelze jednoznačně identifikovat konkrétní místo, ulici, křižovatku apod., které by bylo ze statistického hlediska možné považovat za výrazně nebezpečné. Nicméně místa označená jako riziková, ohrožená kriminalitou jsou policistům známá. Za nebezpečná označili oblast Severu, náměstí T.G.M a Edvarda Beneše, centrum města, křižovatky, kruhový objezd v Lubině, přechody pro chodce a další.

Obecně můžeme říci, že nás tato studie potěšila. Průběžně vyhodnocujeme nápad trestné činnosti, pružně reagujeme na riziková místa, do kterých přesměrováváme policejní síly a prostředky. V každém případě se neobejdeme bez rychlých informací našich spoluobčanů. Podstatné je nebýt lhostejný ke svému okolí. V případě jakékoli podezřelé činnosti je důležité událost oznámit telefonicky na linku 158. Jen tak jsme schopni rychle zareagovat.

V tomto období zahájili policisté společně s městem Kopřivnice preventivní projekt

„ Chraňte svůj majetek! Zamykejte!“

Cílem je předcházet páchání krádeží do objektů. V průběhu výkonu služby upozorňují policisté občany na možná rizika majetkové trestné činnosti v oblasti vykrádání domů a rekreačních objektů. Podporou projektu je přímá distribuce informativních samolepek a visaček na dveře domů.

Příloha. Samolepky,Visačky,

Odkaz: https://www.koprivnice.cz/urad/infozradnice/dokumentyastudie/vyzkum_verejneho_mineni_2010.pdf

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice