17. 2. 2014

Ostravští celníci vybrali v roce 2013 přes pět miliard korun do státního rozpočtu

Pět miliard 286 milionů korun, to je částka, o kterou moravskoslezští celníci navýšili v roce 2013 státní rozpočet při výběru cla, daní a jiných poplatků. Jedná se o peníze, které jsou vybírány v souvislosti s výkonem různých kompetencí celní správy. Oproti roku 2012 bylo vybráno o téměř miliardu 157 milionů korun více.

 Státní rozpočet byl navýšen o příjmy z těchto oblastí:

1. Spotřební daně (SPD) z vybraných výrobků

(daň z minerálních olejů, lihu, tabákových výrobků a cigaret, vína, piva) – představují nejvýznamnější příjem státního rozpočtu, kdy bylo vybráno:

4 miliardy 101 milionů korun, z toho:

 –         SPD z minerálních olejů                           3 935 000 000 korun

–         SPD z lihu a lihovin                                     160 500 000 korun

–         SPD z piva                                                    3 000 000 korun

–         SPD z tabákových výrobků                                    2 500 000 korun

–         SPD z vína                                                         541 000 korun         

2.  Clo, DPH a ostatní poplatky                          428 000 000 korun
(výběr při dovozu zboží ze třetích zemí)

 3.  Ekologické daně                                              491 000 000 korun
(daň z elektřiny, zemního plynu a pevných paliv)

4. Dělená správa                                                 266 000 000 korun
(pokuty ve správním řízení na místě nezaplacené, poplatky za odběr podzemních vod, poplatky za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí zemědělské půdy, poplatky za vypouštění odpadních vod).

 

 Záchyty moravskoslezských celníků v rámci kontrolní činnosti za rok 2013 v těchto oblastech:

Kontrola povinného značení lihu a tabákových výrobků:
zajištěno:
242.175 litrů alkoholu
520.121 kusů cigaret
49.698 kg tabáku
únik na spotřební dani činil 98.271.412 korun

Minerální oleje
zajištěno 219.620 litrů minerálních olejů
únik na spotřební dani 2.228.562 korun

Kontrola ochrany práv duševního vlastnictví (padělky):
zajištěno 14.980 kusů padělků (textil, elektronika, kosmetika, hračky, obuv, hodinky, stroje a nástroje, parfémy, kabelky, atd.)
prodejní hodnota originálu by činila 9.439.519 korun

Kontrola oblasti omamných a psychotropních látek (OPL), zajištěno:
600 sazenic konopí
2.156 kusů tablet Cirrus, Sudafed a Ibuprom (obsahují pseudoefedrin a používají se k výrobě pervitinu)
13 kg sušené marihuany

Kontrola zaměstnávání cizinců:
47 kontrol, zkontrolováno 119 cizinců, u 84 osob vzniklo důvodné podezření z porušení zákona o zaměstnanosti
nejčastějším porušením je výkon práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah a nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči příslušnému Úřadu práce u pracujících osob ze zemí EU.

Kontrolní oprávnění v oblasti silniční dopravy:
dálniční kupony: 841 porušení, uloženy sankce ve výši 758.000 korun,
vážení nákladních vozidel na mobilní váze: uloženy sankce ve výši 122.000 korun
kontrola výkonového zpoplatnění – elektronické mýtné
zjištěno 3.136 porušení právních předpisů, z toho bylo 359 případů postoupeno ke správnímu řízení a bylo uloženo 2.777 blokových pokut ve výši 1.951.070 korun
kontrola dodržování povinných bezpečnostních přestávek – u 138 vozidel zjištěno porušení, uloženy kauce ve výši 3.130.000 korun

 IMG_0052 metyl_ostrava1_p.z P3260216

 

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice