19. 2. 2020

Objasnění několika krádeží věcí z prodejen v Kopřivnici

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže místnímu 28letému muži, neboť tento v rozmezí od poloviny listopadu loňského roku do poloviny února letošního roku v několika různých prodejnách na území města Kopřivnice odcizil volně vystavené zboží, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám a organizacím způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 8 a půl tisíce korun. Své protiprávní jednání majetkového charakteru prováděl v supermarketech a prodejnách na ulicích Štefánikova, Záhumenní, Nádražní, Obránců míru a Husova v Kopřivnici, kdy byl několikráte přistižen všímavými zaměstnanci dané prodejny při odchodu z jejich provozovny bez úhrady zboží, které vždy následně nepoškozené vrátil zpět. Jeho jednání a chování však bylo zjištěno i na základě různých kamerových záznamů z daných prodejen, přičemž jednotlivé případy mající znaky přestupku proti majetku byly sloučeny do majetkové trestné činnosti a tudíž překvalifikovány jako přečin krádeže. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Případ krádeže jízdního kola ve Studénce objasněn

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Studénce ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 28letému muži z Novojičínska, neboť tento chvíli po čtrnácté hodině odpolední 18. února letošního roku odcizil před domem na ulici L. Svobody ve Studénce volně odstavené a neuzamčené dámské jízdní kolo v hodnotě 2 tisíce korun. Chvíli po tomto protiprávním jednání mající znaky přestupku proti majetku byl zadržen službu konající policejní hlídkou, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře devíti měsíců, se zkušební dobou do prosince letošního roku. Vzhledem k těmto skutečnostem se u 28letého muže nejedná o přestupek ale o trestnou činnost majetkového charakteru. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany studéneckých policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Případy krádeží zboží v novojičínských prodejnách má na svědomí 38letý muž

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 38letému muži z Novojičínska, neboť tento okolo desáté hodiny dopolední 17. února tohoto roku v prodejně na ulici Vančurové v Novém Jičíně odcizil volně vystavené zboží v hodnotě 423 korun. Různé druhy plechovek si v prostorách prodejní plochy uschoval do svého oblečení a po průchodu přes pokladní zónu bez úhrady byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby provozovny. Následně byl předán přivolané službu konající policejní hlídce, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozhodnutím Okresního soudu v Novém Jičíně k trestu obecně prospěšných prací o celkové výměře 300 hodin, které doposud nevykonal. Při prověřování dané záležitosti bylo dále zjištěno, že shora uvedený muž se již obdobného protiprávního jednání majetkového charakteru dopustil chvíli po osmé hodině ranní 16. února letošního roku, kdy v supermarketu na ulici Sokolovské v Novém Jičíně odcizil aku LED svítilnu v hodnotě 349 korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice