19. 2. 2021

Neoprávněné vniknutí na pozemek rodinného dmu v Šenově u Nového Jičína

Přibližně třicet minut po čtvrté hodině ranní 14. února letošního roku doposud neznámá osoba neoprávněně vstoupila na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Venkovské v obci Šenov u Nového Jičína a zde odcizila volně opřené a odložené dřevěné hrablo na sníh, čímž poškozenému majiteli vznikla celková hmotná škoda ve výši několika stovek korun. Tento přečin porušování domovní svobody nyní prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Vloupání do osobního automobilu na ulici Jubilejní v Novém Jičíně

V přesně neustanovené době mezi patnáctou hodinou odpolední 16. února a osmou hodinou ranní 17. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Jubilejní v Novém Jičíně zločin krádeže tím, že po předchozím rozbití skleněné výplně okna dveří se škodou ve výši 3 tisíce korun vnikl do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia v provedení TAXI, přičemž z vnitřního úložného prostoru vozu odcizil volně odloženou peněženku s finanční částkou na hotovosti ve výši 6 tisíc korun a různé osobní doklady 30letého místního muže. Celková hmotná škoda na majetku tak byla vyčíslena na finanční částku ve výši 9 tisíc korun a touto záležitostí se nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a dokladů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

 

Krádež zboží v novojičínském supermarketu má na svědomí zdejší recidivista

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění skutečností nasvědčujících spáchání zločinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelý 41letý místní muž. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž měl přibližně třicet minut před polední dobou 17. února tohoto roku odcizit v supermarketu na ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína láhev alkoholu v hodnotě 90 korun. Toto zboží si měl uschovat za pás kalhot, zaplatil pouze dvě plechovky piva a bez úhrady láhve prošel přes pokladní zónu. Zde byl zadržen všímavými pracovníky prodejny a následně byl předán přivolané službu konající novojičínské policejní hlídce. Vzhledem k tomu, že orientační dechová zkouška u něj prokázala pozitivní výsledek s hodnotou přes 1,2 promile alkoholu v dechu, zakročující policisté rozhodli o jeho umístění do policejní cely k vystřízlivění. Dalšími lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 41letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozhodnutím Okresního soudu v Novém Jičíně a rozsudkem Krajského soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce jednadvaceti měsíců, který vykonal v létě loňského roku. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů, kdy se zjišťuje, zda shora jmenovaný recidivista se nedopustil i jiného obdobného protiprávního jednání majetkového charakteru.

 

Pokus krádež měděných kabelů u železniční trati mezi Opavou a Ostravou

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty intenzivně prověřují případ zločinu krádeže ve stádiu pokusu a přečinu poškození cizí věci, který se stal s největší pravděpodobností v noční době z 13. na 14. února letošního roku na železniční trati spojující Opavu s Ostravou. Jak bylo dosavadními procesnímu úkony zjištěno, tak doposud neznámý pachatel nebo pachatelé se pokusil či pokusili v úseku mezi železničním přejezdem v obci Děhylov a železniční stanici v Ostravě-Třebovicích odcizit měděné elektrické kabely. Došlo tak k poškození čtyř měděných kabelů v délce 60 metrů, které byly uloženy v kabelovém betonovém žlabu podél trati, odcizeno nic nebylo, k přerušení provozu a k poškození obecně prospěšného zařízení rovněž nedošlo, příslušné právnické organizaci však byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 100 tisíc korun. V této souvislosti policisté žádají širokou veřejnost o svědecké informace k danému protiprávnímu jednání majetkového charakteru s cílem ustanovit osobu pachatele nebo osoby pachatelů. Tyto skutečnosti lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158, za což policisté děkují.

 

Objasnění loupežného přepadení v Opavě

Komisařka Služby kriminální policie a vyšetřování opavského Územního odboru Policie České republiky v těchto dnech zahájila úkony trestního řízení ve věci provinění ze zločinu loupeže, kterého se měli okolo třiadvacáté hodiny večerní 14. února 2021 dopustit na ulici Ochranové v Opavě dva mladiství ve věku 16 a 17 let z Opavy.

Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak výše uvedené nezletilé osoby ve věku do 18 let před jedním ze zdejších bytových domů slovně a fyzicky napadli zde jdoucí dva muže ve věku 19 a 23 let z Opavy, chytili je za oděv, přitlačili je na dveře a na fasádu domu, požadovali po nich vydání mobilního telefonu a batohu, v čemž jim nebylo vyhověno a poté z kapsy bundy jednoho z poškozených mužů odcizili sluchátka. Svého protiprávního jednání zanechali až po křiku svědka události a z místa činu utekli pryč. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, odcizením sluchátek a poškozením oblečení však způsobili celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši bezmála jeden a půl tisíce korun. Po oznámení případu byl v brzkých ranních hodinách 15. února letošního roku zadržen službu konající policejní hlídkou z opavského Obvodního oddělení starší z výše uvedených mladíků, který byl následně omezen na svobodě a umístěn do policejní cely k následným nutným procesním úkonům, po kterých byl propuštěn na svobodu. Celá záležitost je nadále ve vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

 

Vloupání do osobního automobilu v Opavě-Kateřinkách

Okolo devatenácté hodiny podvečerní 17. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na parkovišti ulice Na Pastvisku v Opavě-Kateřinkách zločin krádeže tím, že se po předchozím rozbití skleněné výplně okna dveří se škodou 3 tisíce korun vloupal do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Citigo, ze kterého odcizil peněženku černé barvy s finančními prostředky a se stravenkami různých společností a nominálních hodnot v celkové hodnotě 7 a půl tisíce korun. Poškozené právnické osobě z Opavy tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 10 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a cenin, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice