19. 8. 2021

Policisté byli na správném místě ve správnou chvíli

Policisté pomohli muži a dítěti, se kterými se převrátila kánoe. V neděli 15. srpna na Žermanické přehradě si tři policisté speciální pořádkové jednotky, kteří zde vykonávali denní službu, všimli volně plující převrácené kánoe. Byla napůl ponořená do vody a zprvu to vypadalo, že někomu uplavala. Ovšem, když ve služební lodi připluli blíž, na hladinu se vynořil muž, který v náručí držel malé dítě. Bylo zcela zjevné, že je na pokraji sil a potřebuje pomoc. Policisté okamžitě zareagovali. Nejprve na loď vytáhli dítě. Asi pětiletá holčička byla celou situací zcela vyčerpána. Zatímco ji jeden z policistů uklidňoval, usušil ručníkem a zabalil do izotermické folie, druzí dva pomohli z vody také jejímu otci. Nakonec pomocí sklopné plošiny vytáhli na palubu služební lodě také již téměř potopenou kánoi a pomocí háčku z vodní hladiny posbírali osobní věci. Jen díky včasné pomoci nedošlo k tragédii. Navíc jeden ze zachraňujících policistů patří mezi specialisty, zdravotníky speciální pořádkové jednotky. Jde o policisty, kteří absolvovali různé zdravotnické kurzy, průběžně jsou v této specializaci dále proškolováni a každý rok vykonávají stáže u zdravotnické záchranné služby. Právě on se o vystrašenou dívenku, u které mohlo dojít k šoku, staral a poskytl první pomoc v takovém rozsahu, že mohla být předána do péče otce. Specializaci zdravotník u speciální pořádkové jednotky má jedna čtvrtina jejich členů. Navíc do vybavení služebních lodí, které mohou v letní sezoně spatřit návštěvníci nejen Žermanické, ale také Těrlické přehrady nebo Slezské Harty, patří plnohodnotný zdravotnický batoh a defibrilátor.

 

Pes Fram ostravských celníků vyčenichal přes 520 gramů marihuany.

V úterý 17. 8. v odpoledních hodinách prováděla hlídka ostravského mobilního dohledu kontrolní činnost se zaměřením na vybrané výrobky (alkohol, cigarety, minerální oleje…) a omamné a psychotropní látky. Celníci si vytipovali dvě osoby, které stály na železničním valu u železničního hraničního mostu CZ/PL v Českém Těšíně.

V okamžiku, kdy se hlídka představila slovy „CELNÍ SPRÁVA“ a vyzvala oba muže k prokázání totožnosti, ti odhodili nějaký předmět a dali se po železničním mostě na útěk, a to směrem do Polska. Na výzvu „STŮJ“ nereagovali a pokračovali v útěku. Na akci byl nasazen i služební pes Fram, vycvičený na vyhledávání omamných a psychotropních látek, který celé místo prohledal. Pozitivně označil bílou tašku se zelenými nápisy, která se nacházela na mostě. V ní byly čtyři balíčky se sušinou rostlinného původu, polepené šedou lepící páskou. Dále v trávě pod stromem, za železničním mostem, označil další balíček se sušinou. Z balíčků byly odebrány orientační stěry na „DETECT 4 DRUGS“, které vyšly pozitivně na cannabis. Jednalo se celkem o 522 gramů marihuany. Vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu. Případ i marihuanu si převzala hlídka Policie České republiky, která byla povolána na místo nálezu.

 

Objasnění majetkové trestné činnosti opavského recidivisty

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 28letému místnímu muži, neboť tento přibližně třicet minut po patnácté hodině odpolední 17. srpna letošního roku odcizil v prodejně potravin na ulici Horní náměstí v Opavě volně vystavené zboží v hodnotě bezmála 600 korun. Dvacet kusů čokolád si na prodejní ploše vložil pod svůj oděv a při průchodu pokladní zónou bez úhrady byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby provozovny. Následně byl předán službu konající policejní autohlídce z Obvodního oddělení v Opavě a následnou důslednou lustrací v patřičných dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u pachatele protiprávního jednání majetkového charakteru jedná o recidivu. Výše jmenovaný 28letý muž byl totiž v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozhodnutím Okresního soudu v Opavě pro přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

 

Silniční kontrola prokázala řidiče osobního automobilu s vysloveným zákazem řízení

Službu konající policejní autohlídka z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě okolo půl šesté ranní 17. srpna letošního roku v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala na ulici Joy Adamsonové v Opavě řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Fiat Brava, a to 21letého místního muže. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, lustracemi v dostupných evidencích však bylo prokázáno, že v současné době má vysloven status „neřidiče“. V nedávné době byl totiž tak zvaně vybodován, ztratil tak 12 bodů a rozhodnutím Magistrátu města Opavy mu byla vydána blokace řidičských oprávnění od začátku července 2021 na dobu následujících dvanácti měsíců, což převzal do vlastních rukou a věděl, že nesmí řídit motorová vozidla pro všechny skupiny a podskupiny řidičských oprávnění. Výše jmenovaný 21letý muž je tak důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají opavští policisté a kriminalisté.

 

Řidič se zákazem řízení ujížděl opavským policistům

Chvíli po sedmnácté hodině odpolední 18. srpna 2021 vykonávala policejní autohlídka z opavského Oddělení hlídkové služby dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Pekařské v Opavě, přičemž zaregistrovala zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Superb. Vizuální kontrolou policisté zjistili, že automobil pravděpodobně řídí muž, o němž z dřívější doby věděli, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Z tohoto důvodu bylo na služebním policejním voze zapnuto výstražné světelné a zvukové výstražné zařízení (maják) a nápis STOP a policisté jeli za tímto vozidlem. Na použití těchto signálů však výše uvedený řidič škodovky nereagoval, zvýšil rychlost své jízdy a začal ujíždět po ulicích Pekařská, Horní náměstí, Mezi trhy, Dolní náměstí, Sněmovní až na opavskou ulici Masarykova třída. Zde vůz zastavil a podrobil se silniční kontrole. Při ní bylo zjištěno, že se opravdu jedná o 30letého muže z Opavy, který má rozhodnutím Magistrátu města Opavy vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do dubna roku 2023. Orientační dechová zkouška i test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle vyzněly negativně. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je celá záležitost nadále prověřována ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice