2. 8. 2022

Přes 70 řidičů „jelo rychleji“…

Pátek minulého týdne patřil na moravskoslezských silnicích, z pohledu policistů, zvýšenému dohledu se zaměřením na kontrolu, zda řidiči neporušují v obci nebo mimo ni stanovenou rychlost. Policisté však svou pozornost soustředili také na dodržování veškerých dalších pravidel silničního provozu.

Policisté zkontrolovali 393 vozidel. Zjistili celkově 137 přestupků, ze kterých 123 vyřídili v příkazním řízení, správnímu orgánu oznámili zbývajících 14 přestupků. Nejčastějším dopravním přestupkem bylo vskutku překročení rychlosti – 73 případů. Policisté zaznamenali také 21 řidičů držících při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nevyhovující technický stav vozidla zjistili policisté v 11 případech. Bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užilo zpoplatněný úsek komunikace 7 řidičů. Bezpečnostní pásy či zádržný systém nebyly užity ve 3 případech.

Výsledek orientační dechové zkoušky byl „jen“ u jednoho řidiče pozitivní, přičemž toto slovo lze zopakovat pro tentokrát řekněme jako formu pozitivní informace.

Při pohledu na statistiku zjistíme, že v roce 2021 byla nepřiměřená rychlost příčinou 1 155 dopravních nehod  (celkově bylo 10 006 nehod). Za letošní rok disponujeme daty od ledna do července – zaznamenali jsme celkově 5 004 nehod, nepřiměřená rychlost byla příčinou 446 nehod.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice