21. 5. 2014

Kriminalisté prověřují jednání 48 leté ženy s podezřením z podvodu.

Toho se měla dopustit tím, že neoprávněně získala finanční prospěch neuvedením informací rozhodných pro získání pomoci v hmotné nouzi v celkové výši přesahující 80 tisíc korun. Už v roce 2012 uvedla nepravdivé údaje o svých majetkových poměrech. Ani opakovaně v následujících jednáních na kontaktním pracovišti úřadu práce vědomě neuváděla informace, které by ovlivnily výši vyplacených dávek v hmotné nouzi. Vědomě zatajovanými informacemi docílila toho, že neoprávněně získala příspěvky na živobytí a doplatek na bydlení. Přímou škodu ve výši přesahující 80 tisíc korun způsobila státu České republiky zastoupeným Úřadem práce.

 

Podvod s úrazovým pojištěním

Uzavřel úrazové pojištění, zamlčel rozhodné údaje o zdravotním stavu a nárokoval pojistnou událost. V měsíci únoru 2011 uzavřel pojistnou smlouvu 21 letý muž s pojišťovnou. Při vyplňování zdravotní dokumentace neuvedl pravdivé skutečnosti o svém zdravotním stavu. V 12 měsíci téhož roku nárokoval vyplacení pojistné události. Pojišťovna následně zjistila, že k samotné výplatě pojistného došlo neoprávněně na základě nepravdivých údajů, které pojistník zamlčel při uzavírání pojistky. S podezřením ze spáchání podvodu ve výši téměř 50 tisíc korun zahájili kriminalisté úkony trestního řízení vůči pachateli.

 

Podvod se mzdou

Chtěl pomoci své známé.  Fiktivně jí zaměstnal s uměle navýšenou mzdou. Ta pak neoprávněně získala téměř 160 tisíc na dávkách nemocenského a mateřské. Nyní je 40 letý muž společně s 38 letou ženou podezřelý ze spáchání přečinu podvodu. Tohoto jednání se měli oba dopustit vědomě tím, že s ženou sepsal pracovní smlouvu, ačkoli oba věděli, že je se jedná o pouhou fikci z důvodu neoprávněného získání finančního prospěchu od státu ve formě vyplácení nemocenských dávek a peněžité pomoci v mateřské. Na základě neúměrného vysokého vyměřovacího základy a téměř okamžitého nástupu na nemocenskou došlo z jejich strany k podvodu. Vše nasvědčuje tomu, že sjednaný pracovní poměr byl uzavřen s jediným cílem, a to zisku peněz na úkor státu. Případ nadále vyšetřují kriminalisté oddělení hospodářské kriminality.  

 

Objednali si bourací práce a neuhradili je

S podezřením z podvodu vyšetřují novojičínští kriminalisté 35letou ženu a 62letého muže, kteří neuhradili zhotoviteli fakturu za stavební techniku pro bourání silážních věží. Vše nasvědčuje tomu, že od samotného začátku si byli vědomi toho, že nebudou schopni dostát svým závazkům. Vše nasvědčuje tomu, že jednali vědomě. Již z dřívějška měli neuhrazené závazky vůči jiným subjektům, což vědomě zamlčeli. Po výzvě věřitele sepsali dohodu o vyrovnání závazků. Ani tuto dohodu však nedodrželi, kdy získané peníze z prodeje demontovaných věží použili pro svou potřebu. Poskytovatel techniky tak přišel o téměř 200tisíc korun za neuhrazenou fakturu.

 

Vykácením lesa se dopustil několik trestných činů

Z poškození věřitele a maření výkonu úředního rozhodnutí je podezřelý 46 letý muž Novojičínska, který vědomě prodal svůj majetek, na kterém bylo zástavní právo. Vědom si toho, že dluží několika věřitelům a že les, který mu patří, je vázán zástavní smlouvou, vykácel. Peníze získané z prodeje použil pro svou potřebu a své závazky vůči dlužníkům neuhradil. Nehledě na to, že samotným vykácením dřevní hmoty snížil hodnotu zastaveného majetku. Policisté oddělení hospodářské kriminality zahájili proti muži úkony trestního řízení. V případě prokázání úmyslu jeho jednání mu hrozí až 5 let trestu odnětí svobody. (§§ 337/3a) tr, § 222/1a)

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice