22. 12. 2022

Objasnění majetkové trestné činnosti po krádeži stavebního materiálu v obci Sedlnice

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Příboře v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty intenzivně prováděli úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že se neznámý pachatel v blíže neustanovené době mezi 15. říjnem a 12. listopadem letošního roku dopustil na katastru obce Sedlnice přečinu krádeže. Jak bylo zjištěno a prokázáno, tak v té době neznámá osoba vstoupila na volně přístupný pozemek – na louku, kde se plánuje výstavba nové haly, a to vedle areálu zdejší prodejny. Odtud postupně odcizil na sobě v balíku naskládaných devět kusů sendvičových stěnových zateplených panelů, opláštěných tenkou vrstvou kovu a vyplněných porézní zateplovací pěnou a téměř tři sta kusů U profilových kovových košů do základových pásů, vyrobených z tak zvaných kari sítí, čímž poškozené právnické osobě z Prahy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 250 tisíc korun.

V těchto dnech byl jako pachatel shora uvedené trestné činnosti majetkového charakteru ustanoven 42letý muž z Novojičínska, který se ke svému protiprávnímu jednání a chování plně doznal a odcizené věci následně vydal policistům a všechno bylo poté předáno jednateli poškozené společnosti. Objasněním případu tak byly poškozené firmě ušetřeny nemalé finanční prostředky, které by byly potřebné na zakoupení nového stavebního materiálu. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Objasnění případu krádeže hasicích přístrojů z novojičínského bytového domu

Chvíli před sedmnáctou hodinou odpolední 17. prosince 2022 dvě tehdy neznámé osoby odcizily ze společných prostor bytového domu na ulici Zborovského v Novém Jičíně pět kusů instalovaných hasicích přístrojů o objemu šesti kilogramů, čímž poškozené právnické organizaci byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 7 a půl tisíce korun. Tímto protiprávním jednáním a chováním majetkového charakteru se po oznámení ihned zabývali místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně, kteří v těchto dnech ustanovili osoby pachatele. Jsou jimi 28letý muž a 30letá žena, oba z Nového Jičína, kterým tak ve zkráceném přípravném řízení bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

Vloupání do objektu autoservisu na ulici U Opavice v Opavě

Mezi osmnáctou hodinou podvečerní 19. prosince a šestou hodinou ranní 20. prosince letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici U Opavice v Opavě přečin krádeže tím, že se po násilném vytlačení deskové výplně stavebního otvoru vloupal ve zdejším průmyslovém objektu do místní autodílny. Tyto prostory následně pohledal a odcizil finanční prostředky na hotovosti ve výši 2 tisíce korun, aku vrtačku a rázový utahovák značek Parkside a notebook s nahraným softwarem k diagnostice vozidel, čímž poškozenému 53letému muži z Opavy a poškozené opavské právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 18 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice