22. 3 .2016

Připoutejte se.

Policisté se zaměřili na kontrolu používání bezpečnostních pásů. Během trvání akce policisté na vytipovaných stanovištích zkontrolovali 3 723 vozidel. Povinnost použít během jízdy bezpečnostní pásy porušilo 221 osob, přičemž 213 z nich byli řidiči nebo spolujezdci na předních sedadlech a 18 cestujících na zadních sedadlech. Možná by bylo k věci připomenout, že zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví také povinnosti přepravovaných osob být za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Této povinnosti jsou zproštěny pouze osoby, které se nemohou připoutat ze zdravotních důvodů (což musí doložit lékařským potvrzením). Před sedadlem s tímto cestujícím musí být vypnutý airbag. Takže v konečném důsledku může být finanční sankce v podobě blokové pokuty, a to do výše 2 000,- Kč, uložena také nepřipoutanému spolujezdci. Celkem policisté zjistili 613 přestupků (včetně výše uvedených), z nichž 594 vyřešili na místě uložením blokových pokut a 19 oznámili příslušných správním úřadům k dalšímu řízení. Celková výše pokut se vyšplhala na částku 210 300,- Kč.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice