23. 2. 2015

 

Policisté se zaměřili především na rychlost. Uplynulou sobotu, od ranních do podvečerních hodin, proběhla také na území Moravskoslezského kraje dopravně bezpečnostní akce „Sever – Jih“. Název je příhodný, akce probíhala ve spolupráci s kolegy z Olomouckého a Jihomoravského kraje.  Policisté se zaměřili především na kontrolu dodržování předepsané rychlosti jízdy motorových vozidel, dodržování zákazu předjíždění v místech, kde je to zakázáno. Zjišťovali, zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek. Kontrolovali také další ustanovení zákona o silničním provozu. Policejní hlídky měly stanoviště na vybraných místech dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy v okresech Ostrava, Frýdek-Místek a Nový Jičín. Do akce byli nasazeni policisté dopravních inspektorátů územních odborů Frýdek-Místek a Nový Jičín, dále dálničního oddělení Ostrava a oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie krajského ředitelství.

Policisté zkontrolovali v průběhu dne 120 vozidel. Zjistili celkem 94 dopravních přestupků, přičemž 86 z nich vyřídili udělením blokové pokuty (souhrnná výše přes 95 000 korun). Zbývající přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu. Z hlediska rychlosti překročilo zákonem stanovený limit 80 řidičů. Dva řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholických nápojů, deset řidičů jelo s vozidlem bez platného dálničního kupónu (známky) opravňujícího užívat zpoplatněný úsek silnice.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice