23. 5. 2011

Cení správa ČR – při společné kontrolní akci odhalen „SUDAFED“

Páteční kontrolní akce s názvem „ČÁRA“, 26 celníků a policistů, 2 služební psi a 6 stanovišť. To bylo zadání pro pracovníky skupiny mobilního dohledu Celního úřadu Ostrava a policisty z Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, odboru cizinecké policie. Jednalo se o společnou součinností kontrolní akci v našem regionu. Hlídky byly rozmístěny v Bohumíně, Šilheřovicích, Píšti a Hati.

Kontrola byla zaměřena na oblast pátrání po zboží uniklém nebo odňatém celnímu dohledu, tedy na nelegální dovoz zboží a převoz omamných a psychotropních látek. Dále se celníci zaměřili na vybrané výrobky zatížené spotřební daní, tj. alkohol a tabákové výrobky. Trend dovozu tablet z Polska, které obsahují pseudoefedrin a slouží k výrobě pervitinu, se potvrdil již na prvním stanovišti, kde v odpadkovém koši byly naházeny prázdné krabičky a blistry od těchto léků. A samotný převoz na sebe nenechal dlouho čekat. V obci Hatě hlídky zastavily osobní vozidlo české imatrikulace jedoucí z Polska a provedli u něj kontrolu. Na zadním sedadle našli 1.500 tablet léku Sudafed, které byly v igelitových taškách. Dále byly nalezeny injekční stříkačky a igelitové sáčky – dealeráky. Ke zboží se přihlásil spolujezdec. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu – nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, v případě prokázání viny mu hrozí odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

Policisté cizineckého odboru se věnovali kontrole nákladních vozidel v mezinárodní dopravě, autobusů a osobních vozidel na příjezdových trasách do České republiky, dále kontrolovali místa, která by mohla sloužit jako úkryty pro přepravu osob a prověřovali cestovní doklady z hlediska jejich pravosti a platnosti. Zjistili dvě porušení ustanovení zákona o pobytu cizinců a 6 přestupků proti bezpečnosti v silničním provozu, za což uložili blokové pokuty ve výši 10.500 korun. Součinnostní akce byla vyhodnocena jako velmi úspěšná a celníci a policisté se nebrání další spolupráci.

  

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice