24. 5. 2018

Železniční přejezdy – proběhla dopravně bezpečnostní akce

 Na území našeho kraje proběhla včera dopravně bezpečnostní akce. Moravskoslezští policisté se zaměřili především na dodržování zákona o silničním provozu ve vztahu k železničním přejezdům. Kontrolovali ale také dodržování ostatních ustanovení zákona. Do akce, která se uskutečnila převážně v dopoledních hodinách po celém kraji, se zapojilo téměř 30 policistů ze služby dopravní policie.

Výsledky dopravní akce: Policisté zjistili v průběhu akce 14 přestupků vzhledem k železničním přejezdům. Až na jeden, který oznámili příslušnému správnímu orgánu, vyřídili všechny v příkazním řízení (v souhrnné výši 3 200 korun). Policisté zaznamenali například přestupky, kdy řidiči vjeli na železniční přejezd v době, kdy byla dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení. Mezi další přestupky patřily ty, kdy řidiči porušili stanovenou rychlost jízdy s ohledem na vzdálenost od železničního přejezdu. Policisté zkontrolovali v rámci akce celkem 253 vozidel. Zjistili 36 dopravních přestupků, přičemž 31 z nich vyřídili v příkazním řízení (souhrnná výše 9 000 korun). Zbývající přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu. Šest řidičů překročilo stanovené maximální rychlosti. Nepoužití bezpečnostních pásů bylo zjištěno v pěti případech. Nevyhovující technický stav měla dvě vozidla.

 

Zápach

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 41letého muže pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Pachateli předmětného skutku hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Muž je podezřelý, že přechovával v jednom z ostravských bytů laboratorní techniku, tvořící provizorní zařízení k nelegální výrobě pervitinu. Současně měl přechovávat i různé chemikálie k jeho výrobě. Muž měl pervitin opakovaně vyrobit. Indicií k odhalení „varny“ byl i tentokrát nestandardní zápach. Muž měl tuto skutečnost odůvodňovat sdělením, že příčinou jsou látky, které používá při opravě jízdních kol. Realita však byla odlišná. V průběhu domovní prohlídky policisté zajistili věci důležité pro trestní řízení – výše popsanou laboratorní techniku i předmětné chemikálie. Podezřelý se k výrobě pervitinu doznal. Závěrem i tentokrát apel, pakliže registrujete nestandardní chemický zápach, pak informace sdělte na tísňové lince. V uplynulých měsících jsme v Ostravě prověřovali několik obdobných případů, kdy klíčová role při odhalení protiprávního jednání náležela všímavým svědkům.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice