24. 8. 2023

Celníci na polích kontrolují opium a THC

Před sklizní makovic a technického konopí se na pole v Moravskoslezském kraji vydávají ke kontrolám celníci. Jendou z jejich kompetencí je totiž dohled nad množstvím omamných a psychotropních látek obsažených v těchto plodinách.

Zákon o návykových látkách ukládá osobám pěstující rostliny technického konopí a máku setého předávat celnímu úřadu hlášení o výměrech osetých či osázených pozemků a následně o množství sklizeného technického konopí a máku. Česko je jedním z největších producentů a vývozců máku na světě. Každoročně proto maková pole lákají narkomany, kteří v nich hledají dostupný zdroj opia. V tuzemsku je však povoleno pěstování pouze neopiového máku určeného výhradně pro potravinářské účely. Tento mák smí obsahovat maximálně 0,8 % morfinu u něhož je, dle odborníků, možný halucinogenní účinek nicotný. Podobná pravidla pro pěstování platí i u technického konopí, u kterého nesmí množství THC přesáhnout 1 %. Toto konopí se pak dále využívá v potravinářství, stavebnictví, kosmetice nebo v textilním průmyslu. U obou těchto plodin by při překročení maximálního povoleného obsahu omamných a psychotropních látek hrozilo jejich nelegální zneužití. Moravskoslezští celníci proto provádí namátkové kontroly s odběrem vzorků, které následně vyhodnocují v laboratořích.

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj eviduje ve své působnosti celkem 62 pěstitelů máku setého a 9 pěstitelů technického konopí, u kterých každoročně provádí odběry plodin pro provedení analýzy obsahu THC či opia v rostlinách.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice